!×!

لآمَصَبا ادَم نمیشهـ اَ پارسِ بره بیرون

چِ خَبرع بابا پیگیریآ +99 تُو یه ساعَت

خُو کَمتَر پُست بزارین دَستَم خَسته شَُد اَخمَخ ها دَرک نَدارین
اوت 08 2015, 21:43 در نِـقـــابــــــ
پیوست عکس:
1438263368704287.jpg
1438263368704287.jpg · 421x507px, 76KB
دیدگاه
ArY

ژوووووووووون عخشم سلوووووووووووم

1394/05/17 - 21:48 ·
Cute_N

سَلوم خُوبیسَره حالیا عَبَضی یکی اَ اون لامَصَبا تُوییآ دهنمو سرویس کَردی

1394/05/17 - 21:52 ·
ArY

خـــــــــوبم عشقـنیــــــــــــــــــــــــــــوشا!!!!!!!!!!!!!بعد ده سال چندتا پست گذاشتم خــــــــــو

1394/05/17 - 21:53 ·
Cute_N

خُداروشُکر عَزیزَمخُو مَن به فآک رَفدَم کهـآخیش بالاخَره دُخدَره ی عَونَضی مَغرور رَفدا عَن چهره

1394/05/17 - 21:55 ·
ArY

وآآآآآآآآآآی دیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آره عنتر اومده بود منو برکنار کنه فقط..انتر خآنوم

1394/05/17 - 21:58 ·
Cute_N

عَن چهره کافیشهـت عَوَضی چقدر پُستای مَنو کِش میرَفت دَیوث خانُوم

1394/05/17 - 22:00 ·
Cute_N

پُست کِش لَعَنتی

1394/05/17 - 22:00 ·
ArY

حآلا میتونیم نفس راحت بکشیم...امروز اومدم دیدم به پروفایلم سر زده دخــره از دماغ فیل افتاده ...فک کنم میخواد سر منم بیاره نیــــــــــوشا

1394/05/17 - 22:02 ·
Cute_N

اینگورِش کُن مَن اینگورِش کَردَم بزن اینگورِش کُن

1394/05/17 - 22:03 ·
ArY

اینگور کردم

1394/05/17 - 22:06 ·
mammadTL

اصن اگ فمیدم باشم کیو میگین

1394/05/18 - 00:22 ·
ArY

اون کهصدالبتهابدناغپارافین

مدیونیفککنیانترخانومومیگیم

1394/05/18 - 01:25 ·
mammadTL

عن دماغ برو بخواب

گناه داره طلفی عنتر نی ک

1394/05/18 - 01:28 ·
mahya74

بستین فحش دختره رو

1394/05/18 - 23:20 ·
mammadTL

1394/05/19 - 00:08 ·
Cute_N

فُحش آخَر عَن مَصَب

1394/05/19 - 00:13 ·
mammadTL

نگوووو گناه داره واولی چقدم برازندشه

1394/05/19 - 00:16 ·
Cute_N

بآو وِلِش کُن عَنو مَن اَگه اعتماد به نَفسِ اونو داشتَم هَر شَب با یکی بودَم )))))))

1394/05/19 - 00:21 ·
mammadTL

1394/05/19 - 00:22 ·
mahya74

ینی من فحشاتونومیبینم کلی میخندم

1394/05/19 - 12:50 ·
ArY

عـــــــــن دمآغ اونه ممد ... من ملکه اب دماغام

1394/05/19 - 14:17 ·
mahya74

دیونه ها

1394/05/19 - 20:37 ·
ArY

بوخودا تقصیر این پارافینه

1394/05/19 - 20:39 ·
mahya74آریبزن قدشحقشه بیشتربگو

1394/05/19 - 20:41 ·
ArY

تــــــــــــــــــــــــــق...خورد تو صورت محمدمیـــــــــدونم حقشـــــــه فعلا که نمیاد والا

1394/05/19 - 20:46 ·
mahya74

توچت نیسکجارفاین پارافین مشکوکه

1394/05/19 - 20:47 ·
ArY

1394/05/19 - 22:53 ·
mammadTL

1394/05/19 - 22:57 ·
Cute_N

یه فوش دیگه هم بدم دلم خنک شهـای عَمه خَرآبمَحیاعآریمَمَد

1394/05/20 - 12:59 ·
ArY

1394/05/20 - 14:03 ·
mahya74

نیوشآ

1394/05/20 - 18:57 ·
Cute_N

جآنَم مَحیا جآن . )

1394/05/22 - 00:41 ·
mammadTL

خوناشامی تو!؟

1394/05/22 - 00:42 ·
mahya74

خواهری برام شکلک گذاشتی منم شکلک گذاشتم ک ب لطف تغییرات سایت مشخص نیس

1394/05/22 - 12:18 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 100.26.179.196