⇦ حآلآ هی تو بیا اِکانتای درشت مرشت مختلف تو همه جآ بِساز و مارو تعقیب کُن و کُپی پیست کُن
تُف به دوستآی قَدیمیم اونایی که هَمه تو اون خراب شُدَن تُف بهشون
خدایی یه روزی برای خودِمون ابهت داشتیما اَلان به این روز افتادیم [ : | ] [ : d ] ! .. ⇨

اوت 02 2015, 22:34 در نِـقـــابــــــ
پیوست عکس:
1426539922271942.jpg
1426539922271942.jpg · 720x698px, 59KB
دیدگاه
belak_roz7

تف بهشون

1394/05/11 - 22:49 ·
Cute_N

1394/05/11 - 23:06 ·
belak_roz7

1394/05/11 - 23:08 ·
belak_roz7

راستی مارال کجا رفتن

1394/05/11 - 23:14 ·
Cute_N

مُسافرت رَدفع

1394/05/12 - 01:26 ·
belak_roz7

کجا رفتن خارج

1394/05/12 - 01:31 ·
mahya74

تف تف تف

1394/05/12 - 10:42 ·
Cute_N

1394/05/13 - 10:00 ·
ArY

1394/05/13 - 20:17 ·
mahya74

1394/05/13 - 20:38 ·
Cute_N

1394/05/14 - 00:25 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 100.26.179.196