ﺣﺲ ﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ ؟

.

.

.

.

.

.

ﻓﯿﻠﻢ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ 10 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﺘﻮ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻭﻥ

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻣﯿﻠﺮﺯﻭﻧﯿﯿﯿﯿﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﻪ ﺍﻣﺸﻮ ﺷﻮ

ﺷﻪ ......
ژوئیه 27 2015, 11:50
دیدگاه
--narges--

1394/05/5 - 11:51 ·
masoomeh1380

1394/05/5 - 11:51 ·
yashar12

...........................................................

1394/05/5 - 11:52 ·
-alef-shin-

خخ

1394/05/5 - 11:55 ·
hoosna

1394/05/5 - 11:55 ·
-alef-shin-

1394/05/5 - 11:56 ·
hoosna

1394/05/5 - 11:56 ·
yashar12

1394/05/5 - 11:57 ·
-alef-shin-

وه چیه بی تربیت ته ره مرض بئیره

1394/05/5 - 11:57 ·
neda22

سلام به همه

1394/05/5 - 11:58 ·
hoosna

بلبل

1394/05/5 - 11:58 ·
hoosna

سلااااااااااااااااااااااام ب لیلی نازم

1394/05/5 - 11:59 ·
neda22

خوبی فدات شم؟

1394/05/5 - 11:59 ·
--narges--

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

1394/05/5 - 11:59 ·
neda22

سلام نرگسم خوبی عزیزم؟

1394/05/5 - 12:00 ·
sahel501

1394/05/5 - 12:01 ·
neda22

1394/05/5 - 12:01 ·
hoosna

فدااااااااااااااااااایی داری لیلی

سلااااااااااااااااااااام نرگسی خوبی/

1394/05/5 - 12:01 ·
--narges--

ممنونم لیلی جونم... توخوبی عزیز دلم

1394/05/5 - 12:02 ·
neda22

فداتم قرررررررررررربونتون

1394/05/5 - 12:02 ·
--narges--

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام اوایی

تو خوبی فداتشم

1394/05/5 - 12:02 ·
neda22

قرررررررررررربونتونم

1394/05/5 - 12:05 ·
khodam22

اره رقص بندری

1394/05/5 - 12:05 ·
khodam22

سلااااااام نرگس

1394/05/5 - 12:05 ·
neda22

1394/05/5 - 12:06 ·
--narges--

سلاااااااااااااااااااااااام حامد خوبی خوشی سرحالی

1394/05/5 - 12:07 ·
khodam22

1394/05/5 - 12:07 ·
khodam22

خوبم شکر ممنون

1394/05/5 - 12:08 ·
neda22

حامد

1394/05/5 - 12:09 ·
khodam22

لیلی

1394/05/5 - 12:10 ·
--narges--

1394/05/5 - 12:10 ·
khodam22

نرگس یکم هم ادامه بدی رقصتو ..مثل دخترای بندری میتونی برقصی

1394/05/5 - 12:11 ·
neda22

نرگس

1394/05/5 - 12:11 ·
khodam22اوا

1394/05/5 - 12:12 ·
-alef-shin-

خخ اشا الله حامد

1394/05/5 - 12:12 ·
khodam22

افرررررین لیلی ..اذری میرقصی خخخخ

1394/05/5 - 12:12 ·
neda22

حامد

1394/05/5 - 12:13 ·
--narges--

خخخخخخخ... نه در اون حد

1394/05/5 - 12:13 ·
khodam22

امیرررررررررررررررررررررررر

1394/05/5 - 12:13 ·
neda22

نه حامد ،اذری خیلی خوب میرقم

1394/05/5 - 12:13 ·
khodam22

افررررررررررین لیلی

1394/05/5 - 12:14 ·
-alef-shin-

خخ

1394/05/5 - 12:14 ·
khodam22

نرررررررررگس ادامه بده تو میتونی خخخخخخخخخخخخ

1394/05/5 - 12:14 ·
neda22

1394/05/5 - 12:14 ·
arash11d

سلام برهمگی افرین لیلی

1394/05/5 - 12:15 ·
khodam221394/05/5 - 12:15 ·
--narges--خودت بیا وسط حامد

1394/05/5 - 12:15 ·
neda22

وای سلام آرش ننه خوبی؟

1394/05/5 - 12:16 ·
khodam22

من برید کنار من اوووووووووووومدم ...

1394/05/5 - 12:16 ·
yashar12

دوستان یه دعوا هم وسط جلسه بد نیست مرسومه

1394/05/5 - 12:16 ·
khodam22

من باید با یکی برقصم

1394/05/5 - 12:17 ·
neda22

یاشار

1394/05/5 - 12:17 ·
neda22

حامد تنها نمیتونی

1394/05/5 - 12:17 ·
arash11d

سلام قربونت ننه خوبم

1394/05/5 - 12:17 ·
yashar12

پس پایه ای حامد میشه یه بار دیگه مثل میمون برقصی

1394/05/5 - 12:18 ·
khodam22

نه بایدم جنس مخالف باشه لیلی

1394/05/5 - 12:18 ·
neda22

خداروشکر

1394/05/5 - 12:18 ·
khodam22

1394/05/5 - 12:18 ·
neda22

حامد خخخخخخ

یاشار؟؟؟

1394/05/5 - 12:18 ·
khodam22

ایطورررررری خخخخخ

1394/05/5 - 12:19 ·
--narges--

سلام ارش

افرین حامد برقص

دس دس

1394/05/5 - 12:19 ·
yashar12

افرین حامد شکم و بده تو

1394/05/5 - 12:19 ·
neda22

خخخخخخ

1394/05/5 - 12:20 ·
khodam22

نه اون من نیستم....بعدیش منم خخخخخ

1394/05/5 - 12:20 ·
arash11d

سلام نرگس گل

1394/05/5 - 12:20 ·
yashar12

جنس مخالف مثل پالاستیک یه بار مصرفه

1394/05/5 - 12:20 ·
neda22

یاشار دستت درد نکنه

حامد

1394/05/5 - 12:21 ·
yashar12

واقعیته دستم که چرا درد میکنه چون میخواد بزنه تو دهن یکی

1394/05/5 - 12:23 ·
--narges--

یاشار....................................................................................................................................................

1394/05/5 - 12:23 ·
neda22

باشه یاشار

1394/05/5 - 12:24 ·
yashar12

یاشار نه علی من واقعیم انسانهای مجازی

1394/05/5 - 12:24 ·
yashar12

نمیباشم

1394/05/5 - 12:25 ·
neda22

باشه علی، ببخشید اشتباهی گفتم

چی شده ؟

1394/05/5 - 12:26 ·
yashar12

قراره چیزی شده باشه رقاصه ها بیاین خوش باشین برقصین بکوبین می بنوشین

1394/05/5 - 12:27 ·
neda22

این چه حرفیه میزنی،؟

1394/05/5 - 12:29 ·
yashar12

کجاش اشتباهه نمیرقصین خودم میرقصم نکنه شما هم ناظری میخوای تذکر بدی

1394/05/5 - 12:30 ·
neda22

میرقصیم ولی رقاص نیستیم

1394/05/5 - 12:30 ·
yashar12

رقاصه نیستید پس کو کجا رفتن

1394/05/5 - 12:31 ·
neda22

هیچ جا نرفتن،

1394/05/5 - 12:32 ·
yashar12

پس کو

1394/05/5 - 12:33 ·
hoosna

1394/05/5 - 12:34 ·
neda22

قربونت بشم اوا

1394/05/5 - 12:34 ·
hoosna

لیلی

1394/05/5 - 12:36 ·
neda22

جونم اوا؟

1394/05/5 - 12:36 ·
khodam22اوا خخخ

1394/05/5 - 12:36 ·
hoosna

این منم

1394/05/5 - 12:37 ·
yashar12

اها حالا خوش باشین روزتون خوش

1394/05/5 - 12:37 ·
arash11d

سلام اوا همیشه شادباشی

1394/05/5 - 12:42 ·
hoosna

سلاااااااااااااااااااام ارش خوبی

1394/05/5 - 12:45 ·
arash11d

مرسی خوبم ..................اوا خسته نباشی

1394/05/5 - 12:50 ·
hoosna

ممنونم خسته نیستم

1394/05/5 - 12:54 ·
arash11d

اخه خیلی رقصیدی

1394/05/5 - 12:55 ·
hoosna

1394/05/5 - 12:57 ·
khodam22

لیلی زیاد رقصیده..خسته هست داره استراحت میکنه خخخخخخ

1394/05/5 - 12:57 ·
hoosna

لیلی

1394/05/5 - 12:58 ·
hoosna

تو نرقصیدی کااااااااااااااااااابویی

1394/05/5 - 12:58 ·
khodam22

چراااااااااا من رقیصدم خیییییلی

1394/05/5 - 13:00 ·
hoosna

الان برقص ببینمت

1394/05/5 - 13:01 ·
arash11d

حامد توکه بندری بودی

1394/05/5 - 13:03 ·
khodam22

من باید جنس مخالف باشه تا برقصم ایجوری نمیشه..اهوم

1394/05/5 - 13:06 ·
khodam22

ایجوری خخخخ

1394/05/5 - 13:08 ·
arash11d

منفی هستی مپبت می خوایییییییییییییییییییییییییی خامد جورنمی شه

1394/05/5 - 13:09 ·
khodam22

خخخخخخخخ

1394/05/5 - 13:10 ·
hoosna

الان این کیه کااابوئیی از بچه های فیسه

1394/05/5 - 13:11 ·
khodam22

این دو نفره

1394/05/5 - 13:15 ·
hoosna

اره کاابویی

1394/05/5 - 13:15 ·
Aria1370

پسسسسسسند

1394/05/5 - 19:00 ·
neda22

مررررسی

1394/05/5 - 19:00 ·
nasimeeshq

1394/05/5 - 23:05 ·
neda22

1394/05/5 - 23:07 ·
parseface021

[لینک ضمیمه]

1394/05/6 - 15:43 ·
Faramarz_sedaghat0631

آهنگ نرم نرم بنری.سینه لعرزیان دستها بالا. نیهمبونه.توبیک.چه حالی بود...لیلی.

1394/05/6 - 16:56 ·
neda22

بعله؟؟؟؟؟؟ شما؟

1394/05/6 - 17:00 ·
arash11d

لیلی نگران نباش گم شده داره دنبال مامانش می گرده

1394/05/6 - 19:16 ·
neda22

آره آرش فک کنم درست میگی خخخ

1394/05/6 - 19:17 ·
arash11d

1394/05/6 - 19:18 ·
neda22

1394/05/6 - 19:24 ·
jkl345

یادش بخیر

1394/05/6 - 20:28 ·
neda22

1394/05/6 - 20:33 ·
Faramarz_sedaghat0631

1394/05/6 - 22:53 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:05 ·
neda22

جونم ؟

1394/05/10 - 12:08 ·
hoosna

چرا غیر فعال کردی

1394/05/10 - 12:10 ·
neda22

همینجوری، اینطوری خوبه دیگه کامنت نمياد

1394/05/10 - 12:11 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:12 ·
neda22

1394/05/10 - 12:13 ·
hoosna

کابویی کجاست؟ معلوم نیس؟

1394/05/10 - 12:14 ·
neda22

نمیدونم،

1394/05/10 - 12:15 ·
hoosna

وااااااااااااااااا مگه میشه ندونی/کابویی ان هس ولی پیداش نیس این دورووا

1394/05/10 - 12:16 ·
neda22

بخدا نمیدونم یکم بعد تو که رفتی ازش خبری ندارم

1394/05/10 - 12:17 ·
hoosna

منتظر جوابما

1394/05/10 - 12:17 ·
khodam22

هستم ..

1394/05/10 - 12:18 ·
neda22

جواب چی ؟گفتم دیگه

1394/05/10 - 12:18 ·
hoosna

کاااااااابویی کجاااایی ها رفتی دنبال دختر بازی

1394/05/10 - 12:19 ·
neda22

خخخخخخخ

1394/05/10 - 12:20 ·
hoosna

کااااااااااااااااااااااااابویی چرا نیستی هاااااااااا

1394/05/10 - 12:20 ·
hoosna

لیلی برو کاابویی رو کشه خاش کن بدو پاشو دختر خوب

1394/05/10 - 12:21 ·
neda22

خخخخخخ اوا

1394/05/10 - 12:22 ·
hoosna

لیلی خخخخخخخ نکن پاشو برو کشه خاش کن دلش حتما کشه خاش میخاد تا بیاد

1394/05/10 - 12:23 ·
neda22

خخخخخخخخ خودت برو

1394/05/10 - 12:25 ·
hoosna

من نمیتونم

کار خودته

1394/05/10 - 12:26 ·
hoosna

کااااااااااااااااااااااابویی کجااااااایی

1394/05/10 - 12:26 ·
khodam22

لیلی از من دلخوره اوا..چکار کنم الان

1394/05/10 - 12:26 ·
hoosna

لیلی

1394/05/10 - 12:28 ·
hoosna

کااابویی تنها کار اینه برو کشه خاش کن

1394/05/10 - 12:29 ·
khodam22

ای جوری نکن راه حل بده

1394/05/10 - 12:29 ·
hoosna

لیلی کجاااااااااااااااااااااااا رفتییییییییییییییییییییی؟

1394/05/10 - 12:29 ·
neda22

نتم ضعیفه

حامد این چه حرفیه

1394/05/10 - 12:30 ·
khodam22

نگا چقدر این خانم مهندس خوبه..به روی خودشم نمیاره اوا..تو بگو چکار کنم

1394/05/10 - 12:31 ·
hoosna

لیلی پس پاشو کااابویی توهم پاشو از دل هم در بیارین// مث اینکه چشتون زدن من برم اسپهند دود کنم

1394/05/10 - 12:31 ·
neda22

خخخخ اوا

1394/05/10 - 12:31 ·
neda22

مهندس چی شده مگه؟

1394/05/10 - 12:32 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:32 ·
khodam22

لیلی تو از من دلخوووری

1394/05/10 - 12:32 ·
khodam22

ممنون اوا

1394/05/10 - 12:33 ·
hoosna

لیلی جواب بده؟ زود تند سریع

1394/05/10 - 12:34 ·
neda22

مرسی اوا فدات

نه حامد

1394/05/10 - 12:35 ·
khodam22

دلخوووره اوا ..ولی نمیگه به رو خودش نمیاره خخخخ

1394/05/10 - 12:36 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:37 ·
neda22

حامد دلخور نیستم، اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام، ببخشید

1394/05/10 - 12:37 ·
hoosna

حاااااااامد جوابتو داد دیگه میخای لیلی چیکار کنه تا باورت بشه ها

1394/05/10 - 12:37 ·
khodam22

همونی که اوا گفتی اوا

1394/05/10 - 12:40 ·
hoosna

چیییییییییییییی کشه خااش میخای

1394/05/10 - 12:42 ·
khodam22

چته خودت گفتی بعد تعجب میکنی

1394/05/10 - 12:43 ·
masoomeh1380

خوبهش بدید

1394/05/10 - 12:43 ·
neda22

خخخخخخخ حامد

1394/05/10 - 12:44 ·
hoosna

کابویی و لیلی خخخخخخ

1394/05/10 - 12:44 ·
neda22

اواحامد

1394/05/10 - 12:45 ·
hoosna

اول کاابویی میده

1394/05/10 - 12:45 ·
khodam22

والا معصومه زیر حرفشون میزنن

1394/05/10 - 12:45 ·
hoosna

اینم خاش لیلی ب کابویی

1394/05/10 - 12:45 ·
masoomeh1380

عه بهش بدید بچه میخوره توذوقش

1394/05/10 - 12:46 ·
neda22

اوا دیونه ای خخخخ

1394/05/10 - 12:46 ·
khodam22

ممنون اوا که داری وساطتت میکنی

1394/05/10 - 12:46 ·
hoosna

لیلی

1394/05/10 - 12:47 ·
hoosna

کابویی انجام وظیفه

1394/05/10 - 12:47 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:47 ·
neda22

حامداوا

1394/05/10 - 12:47 ·
hoosna

1394/05/10 - 12:48 ·
neda22

اوا

1394/05/10 - 12:48 ·
neda22حامد

1394/05/10 - 12:48 ·
khodam22

لیلی

1394/05/10 - 12:48 ·
hoosna

کابویی کجاااااااااااااااااااایی لیلی واست گل اورده

1394/05/10 - 12:49 ·
hoosnaاینم لیلی خخخخخخ

1394/05/10 - 12:49 ·
hoosna

چشاای کابویی رو خخخخخخخخخ

1394/05/10 - 12:49 ·
khodam22

مررررررررررسی لیلی

1394/05/10 - 12:50 ·
masoomeh1380

افرییین لیلی

1394/05/10 - 12:50 ·
khodam22

1394/05/10 - 12:50 ·
khodam22

اوا خخخخخخخخخخخخخخخخ

1394/05/10 - 12:51 ·
hoosna

افرررررررررررررین ب هردوتاتو بهتون افتخار میکنم

1394/05/10 - 12:51 ·
khodam22

ما هم بهت افتخااااااااار میکنیم اوا

1394/05/10 - 12:52 ·
neda22

اوا خخخخ دیونه

1394/05/10 - 12:52 ·
hoosna

عجب گلی ب هم میدن

1394/05/10 - 12:52 ·
neda22

خخخخخ اوا فدای تو بشم

1394/05/10 - 12:52 ·
hoosna

حالا بیاین دهنتون رو شیرین کنین

1394/05/10 - 12:53 ·
khodam22اینم برای اوا

1394/05/10 - 12:53 ·
khodam22

وااااای ممنون اوا ...

1394/05/10 - 12:54 ·
khodam22

تو خیلی خوووبی اوا

1394/05/10 - 12:54 ·
nasimeeshq

سلام پس من چی منم بستنی وگل میخوام

1394/05/10 - 12:54 ·
-Rahaa-

سلام میخواستم یه کلیپ رقص براتون بذارم بخندین! دیدگاه رو بستی؟!!!!!!!!

1394/05/10 - 12:55 ·
khodam22

برای تو هم هست داداش فرزدا

1394/05/10 - 12:55 ·
neda22اوا

1394/05/10 - 12:55 ·
khodam22

اینجا بزار رهااااااا

1394/05/10 - 12:56 ·
neda22

سلام داداش فرزاد

سلام رها جونم

1394/05/10 - 12:56 ·
-Rahaa-

فعلاً اینو ببینین[لینک ضمیمه]

1394/05/10 - 12:57 ·
nasimeeshq

فدات داداشمسلام لیلی جان

عرض ارادت بانو رها

فدای آواشکمو خودم

1394/05/10 - 12:58 ·
-Rahaa-

کلیپی که میذارم برا خنده است هاااااااااااا یوقت بهتون برنخوره!!!!!

من هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم، گفته باشم!

1394/05/10 - 12:58 ·
neda22

باشه رها جونم

1394/05/10 - 12:58 ·
-Rahaa-

[لینک ضمیمه].

1394/05/10 - 12:58 ·
neda22

خخخخخخ رها

1394/05/10 - 12:58 ·
khodam22

خخخخخ خیلی باحال بود رها..فکر کنم تبلیغات باشه

1394/05/10 - 12:58 ·
-Rahaa-

سلام جناب فرزاد

خوشحالم میبینمتون

1394/05/10 - 12:59 ·
neda22

برا من باز نکرد

1394/05/10 - 12:59 ·
nasimeeshq

خخخخخخخخخخخخخبگیرینش

1394/05/10 - 12:59 ·
khodam22

لیلی الان لینک هردوتاشو واست میزارم

1394/05/10 - 13:00 ·
-Rahaa-

دومی رو هم دیدین؟ [لینک ضمیمه].

1394/05/10 - 13:00 ·
khodam22
[لینک ضمیمه]

1394/05/10 - 13:01 ·
-Rahaa-

آفرین آقاحامد

1394/05/10 - 13:01 ·
khodam22
[لینک ضمیمه]

1394/05/10 - 13:01 ·
khodam22

خواهش رها جان

1394/05/10 - 13:02 ·
khodam22

باحال بود رها ...اسکلا باید برقصن خخخخخخخخخ

1394/05/10 - 13:02 ·
neda22

مرسی حامد زدم دانلود بشه

1394/05/10 - 13:03 ·
khodam22

خواهش لیلی

1394/05/10 - 13:03 ·
khodam22اینم اسکول

1394/05/10 - 13:04 ·
neda22

اوا کجا رفت؟؟؟؟؟؟

حامد

1394/05/10 - 13:05 ·
nasimeeshq

مهدی رایون رو میشناسم این خیلی باسواده رها

1394/05/10 - 13:05 ·
khodam22

خخخخخخ ...نمیدونم لیلی ..افه الان

1394/05/10 - 13:06 ·
neda22

کیو داداش فرزاد؟

رها مرسی خخخ

1394/05/10 - 13:09 ·
nasimeeshq

برید اینو ببینید[لینک ضمیمه]

1394/05/10 - 13:11 ·
neda22

باشه داداشم، من یکم دیر میبینم همه میدونین نتم ضعیفه

1394/05/10 - 13:13 ·
khodam22

قشنگ بووود داش فرررزاد

1394/05/10 - 13:14 ·
-Rahaa-

من که نگفتم بی سوادن جناب فرزاد؟!!!!اما معلومه خیلی بااستعداد و باسوادند

1394/05/10 - 13:14 ·
nasimeeshq

درود

1394/05/10 - 13:15 ·
-Rahaa-

تو فقط یکدنگی و لجبازیت قویه لیلی

1394/05/10 - 13:15 ·
nasimeeshq

منم جسارت نکردم این مهدی رایون یکی ازبهترین منتقدان وموسیقی دانای طنزایرانه کارش بیسته لامسب

1394/05/10 - 13:16 ·
neda22

دیونه رها خخخخ

1394/05/10 - 13:16 ·
-Rahaa-

جالب بود، ممنووووون

1394/05/10 - 13:16 ·
neda22

مگه من لجبازم

1394/05/10 - 13:17 ·
-Rahaa-

بله معلومه کارش بیسته

ممنون که اسمشو گفتید من نمیدونستم جناب فرزاد

1394/05/10 - 13:17 ·
neda22

رها

1394/05/10 - 13:18 ·
-Rahaa-

نه لیلی، تو و لجبازی؟؟؟؟

من اشتباه کردم فکر کنم

1394/05/10 - 13:19 ·
khodam22

رها هههههههه

1394/05/10 - 13:22 ·
neda22

من فدای تو بشم خخخ

1394/05/10 - 13:26 ·
-Rahaa-

خدانکنه عشقم

1394/05/10 - 13:28 ·
khodam22

من گشنمه

1394/05/10 - 13:29 ·
neda22

وا حامد خخخخخ برات غذا درست کنیم چی میخوای خخخ

1394/05/10 - 13:31 ·
khodam22

جوووووون ...قورمه سبزی ..مرسی

1394/05/10 - 13:33 ·
-Rahaa-

[لینک ضمیمه]

1394/05/10 - 13:34 ·
neda22

حامدرهاخخخ

1394/05/10 - 13:36 ·
neda22

حامد

1394/05/10 - 13:42 ·
khodam22

مررررررررررررررررسی لیلی

1394/05/10 - 13:43 ·
neda22

خواهش نوش جان، خودم درست کردم خسته شدم

1394/05/10 - 13:44 ·
khodam22

ای جااانم ..افرررین.خسته نباشی .بازم هست من اینا بسم نیستا گفته باشم

1394/05/10 - 13:45 ·
neda22

مگه چقد میخوری

1394/05/10 - 13:46 ·
nasimeeshq

1394/05/10 - 13:47 ·
khodam22

این خیییییییییییییلی کمه واسم جدی میگم ...من تو خونه دو بشقاب میخورم

1394/05/10 - 13:48 ·
neda22

داداش فرزاد

باشه حامد بخور بازم میارم

1394/05/10 - 13:51 ·
khodam22

مرررررررسی...

1394/05/10 - 13:53 ·
neda22

داداش فرزاد اینم برا تو

1394/05/10 - 13:56 ·
nasimeeshq

اممممممممممممم

بقیش لطفا

1394/05/10 - 13:56 ·
khodam22

فرزاد تو روزه بودی ن..

1394/05/10 - 13:57 ·
nasimeeshq

آره حامد

1394/05/10 - 13:57 ·
khodam22

خوب فعلا دوستان ..م خ باشین

1394/05/10 - 13:58 ·
nasimeeshq

فدات بای

1394/05/10 - 14:00 ·
neda22

بسلامت حامد

داداشم نوش جان، واقعا روزه ای؟

1394/05/10 - 14:04 ·
hoosna

فداااااااااااااااااااااااااایی لیلی از سنبل هایی ک فرستادی

1394/05/10 - 15:32 ·
hoosna

منم میخااااااااام

1394/05/10 - 15:33 ·
neda22

فدای تو باشه، چرا دعوا میکنی

1394/05/10 - 15:47 ·
neda22برا تو اواجونم

1394/05/10 - 16:23 ·
hoosna

1394/05/10 - 19:26 ·
neda22

قررررربون تو بشم نوش جان

1394/05/10 - 19:27 ·
hoosna

1394/05/10 - 19:36 ·
khodam22

لیلی کووووجایی

1394/05/12 - 19:20 ·
hoosna

1394/05/12 - 19:23 ·
--narges--

1394/05/12 - 19:24 ·
khodam22

سلااااااااااام نرگس

1394/05/12 - 19:34 ·
--narges--

سلاااااااااام بر منهدس کابویی گنکستری حامد

به قول اوا

1394/05/12 - 19:35 ·
khodam22

ههههههههه...ممنون نرگس

1394/05/12 - 19:36 ·
hoosna

1394/05/12 - 19:37 ·
jkl345

سلام حامد خوبی چه عجب

1394/05/12 - 19:37 ·
--narges--

خواهش م ... خوبی؟؟ چه خبرا؟؟

1394/05/12 - 19:37 ·
--narges--

اوه او...اوااااااااایی خوبی

سلام بر نفس داداش... خوبی؟

1394/05/12 - 19:38 ·
hoosna

سلاااااااااااااااااااام بر نرگسی اند جینگیل تپلو

1394/05/12 - 19:39 ·
khodam22

سلااااااااااااام ارمیتا خوووووووبی

1394/05/12 - 19:39 ·
jkl345

من خوفم توخوفی همه خوفن

1394/05/12 - 19:40 ·
--narges--

ممنونم .. شکر

1394/05/12 - 19:44 ·
hoosna

1394/05/14 - 08:27 ·
neda22

1394/05/14 - 08:50 ·
hoosna

چرا پست نمیذاری هاااااااااااااااااا//بعدش سلاااااااااااااااااااااااام لیلی من خوبی فدات شم

1394/05/14 - 08:56 ·
neda22

سلام عزیزدلم صبح بخیر خوبی؟

1394/05/14 - 08:57 ·
khodam22

سلااااااااااااااااااااام اوا ...سلاااااااام لیلی

1394/05/14 - 08:59 ·
neda22

سلام حامد خش هندی، صبح بخیر

1394/05/14 - 09:01 ·
khodam22

جوووووووون مرسی..تو هم خش هندی

1394/05/14 - 09:03 ·
neda22

خخخخخخخخ

1394/05/14 - 09:05 ·
khodam22

ممنون اوا کجا رفت

1394/05/14 - 09:06 ·
hoosna

سلااااااااااااااااااااااااااااااام لیلی اند کااااااابویی/// لیلی تو با حامد خش هندی

1394/05/14 - 09:06 ·
hoosna

من رفتم یه جااااااااااایی یه اطلاعیه میخوندم

1394/05/14 - 09:07 ·
khodam22

خخخ سلااااااااااااااااام اوا...صب بخیر..در یخچالتون اطلاعیع زدن ههههههه

1394/05/14 - 09:08 ·
neda22

خخخخ

1394/05/14 - 09:09 ·
hoosna

ن تو سایت میخوندم

1394/05/14 - 09:09 ·
hoosna

لیلی کااابویی حالا خش هندی حااال داد کیف کردین از خش هندی

1394/05/14 - 09:09 ·
hoosna

چی چرا؟ چرا گریه

1394/05/14 - 09:10 ·
neda22

خخخخخخ اوا یعنی خوش اومدی

1394/05/14 - 09:10 ·
khodam22

ای ول اواااااااااا قشمی یاد گرفتی هااا..من کشه خاش یاد گرفتم تو خش هندی...تو میگی خش هندی ..منم میام کشه ........

1394/05/14 - 09:11 ·
hoosna

لیلی ما ب خش هندی یه چیز دیگه میگیم یعنی بوس هندی لیلی تو ب کاااابویی بووس هندی دادی

1394/05/14 - 09:12 ·
khodam22

اهان راست میگه اوا...چرا عقل ما کار نکرد...اینو خووب اووومدی اوا...ای ول خخخخخخخ..خش یعنی بوس..هندی هم هندی خخخخخخخخخخ

1394/05/14 - 09:13 ·
neda22

اوا

1394/05/14 - 09:14 ·
neda22

دیگه هیچی ازتون یاد نمیگیرم،برعکس یاد میدین

1394/05/14 - 09:15 ·
hoosna

لیلی دیگه لو رفتی بالاخره خاش دادی اونم از جنس هندی

1394/05/14 - 09:16 ·
khodam22

لیلی خخخخ...خوب زبون قشمی سر شار تنوعه....فرامرزی هم معنی میده خخخخخخخخ

1394/05/14 - 09:16 ·
hoosna

ما کجا برعکس یاد دادیم//ب زبون حامد یعنی خوش اومدی ب زبون ما یعنی بوس هندی

1394/05/14 - 09:16 ·
khodam22

اره خاش هندی خیلی خشه ..ممنون لیلی....اونم یهوویی اول صبحی

1394/05/14 - 09:17 ·
neda22

1394/05/14 - 09:17 ·
hoosna

کاااااابویی

1394/05/14 - 09:18 ·
khodam22

من هنوز جای خاش لیلی رو لپمه .گرمز شده خخخخخخخخ

1394/05/14 - 09:18 ·
neda22

حامد

1394/05/14 - 09:19 ·
khodam22

من میام یه چند لحظه...مشتری منو ببینه با لپ گرمز ..بده اول صبحی هههههههه

1394/05/14 - 09:19 ·
hoosna

لیلی تا غروب مواظب خودت باش کابویی خطرناکه ها

1394/05/14 - 09:20 ·
neda22

اوا

حامد

1394/05/14 - 09:22 ·
hoosna

اثرات بوس روی لپای کابویی

1394/05/14 - 09:22 ·
neda22

اوا

1394/05/14 - 09:23 ·
neda22

اوا

1394/05/14 - 09:26 ·
hoosna

اشکال نداره حالا چیشد یه دونه بوس کردی دیگه حامد محرمه

1394/05/14 - 09:29 ·
neda22

من بوس نکردم گفتم خوش اومدی

1394/05/14 - 09:30 ·
masoomeh1380

چتی شدههههههههههههه؟

1394/05/14 - 09:31 ·
hoosna

لیلی من عشق من بیا بغلم فدات بشم من قربون اون گریه هات بشم من

1394/05/14 - 09:32 ·
neda22سلام معصوم خوبی

1394/05/14 - 09:33 ·
masoomeh1380

سالام عزییییییییییزممممممممممممممم توخوووووووووبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/05/14 - 09:34 ·
khodam22

سلاااااام دوباره..مشتری زل زل داشت نگام میکردوونمیدونم برای چی

1394/05/14 - 09:35 ·
hoosna

قهر نکن حالا

1394/05/14 - 09:35 ·
hoosna

کابویی تو خش هندی بده

1394/05/14 - 09:36 ·
khodam22

لیلی اگه قهر کنه اوا تقصیر توست...تو خش قشمی رو به خش مازنی ترجمه کردی گفتی میشه بووووووس خخخخ

1394/05/14 - 09:38 ·
hoosna

لیلی بیا یه بوس کنم از دلت در ارم بیا عشق من من دوستتدارم فدات بشم

1394/05/14 - 09:42 ·
neda22

خخخخخخ

1394/05/14 - 09:47 ·
khodam22

کجا رفتی لیلی ترسیدیم قهر کردی شاید

1394/05/14 - 09:48 ·
hoosna

لیلی کجا رفتی هاااااااااااااااا؟ کابویی نگرانت شده منو زده کابویی

1394/05/14 - 09:50 ·
khodam22

بچه ها میخام یه شارژ مجانی 500 هزارتوماان تا ...........100 هزارتومان بدم اماده شین..من 5000 هزارتومان گرفتم...الان میزارم...کلا مجانی...20 هزارتومان هم میده

1394/05/14 - 09:50 ·
hoosna

چی شد؟

1394/05/14 - 09:51 ·
hoosna

شارژ چی؟ واسه کی؟

1394/05/14 - 09:51 ·
khodam22

یادم رفته میخاستم 3 روز قبل بهتون بگم ..

1394/05/14 - 09:51 ·
neda22

اره حامد میدونم اون ستاره 4444ستاره 1. رو میگی،برا من فعال نشد

نه اوا چرا ناذاحت بشم عزیزم قهر نیستم

1394/05/14 - 09:52 ·
khodam22

من الان 500 هزارتومان شارژ دارم ..میشه لیلی چرا نشه

1394/05/14 - 09:53 ·
hoosna

جریان چیه؟

1394/05/14 - 09:53 ·
neda22

برا من نشد خیلی امتحان کردم

1394/05/14 - 09:54 ·
neda22

اوا الان ستاره 4444ستاره1مربع رو بزن تو گوشیت

1394/05/14 - 09:54 ·
hoosna

زدم گزینه اومد میگه 200 هزار ت مکالمه.2000ت

1394/05/14 - 09:56 ·
neda22

آره میگه برا تایید یکو بزن، تایید کن، برات شارژ میده

1394/05/14 - 09:57 ·
hoosna

ش کم میشه

1394/05/14 - 09:58 ·
khodam22

بیا رو پروفایلم اوا و لیلی

1394/05/14 - 09:58 ·
Aria1370

کی گفت شارژ رایگان؟

1394/05/14 - 09:59 ·
neda22

خخخخخ سلام آریا

1394/05/14 - 10:00 ·
hoosna

سلاااااااااااااام اریا گیان؟

1394/05/14 - 10:01 ·
Aria1370

سلام لیلی...بوی رایگان اومد،منم اومدم

1394/05/14 - 10:02 ·
Aria1370

سلاااااااااااام آوا گیان

1394/05/14 - 10:02 ·
neda22

آره حامد کدشو گذاشته تو پروفایلش بیا ببین،

1394/05/14 - 10:02 ·
khodam22

سلااااااااام اریااااااااا بیا رو پروفایلم تا بهتون بگم چکار کنید

1394/05/14 - 10:03 ·
Aria1370

سلام حامد دادا،خوبی؟؟

1394/05/14 - 10:05 ·
neda22

آریا ايرانسل داری بیا کدشو بزن

1394/05/14 - 10:07 ·
khodam22

قرررربونت اریا خوبی داداش

1394/05/14 - 10:08 ·
khodam22

لیلی

1394/05/15 - 13:25 ·
Aria1370

قربونت دادا حامد خوبم.....

1394/05/15 - 15:21 ·
hoosna

تو چرا پست نمیذاری

1394/05/16 - 19:17 ·
neda22

نمیخوام

1394/05/16 - 19:22 ·
hoosna

دیگه باهات حرف نمیزنم

1394/05/16 - 19:23 ·
neda22

چرا

1394/05/16 - 19:25 ·
hoosna

پست نمیذاری تا پست نذاری

1394/05/16 - 19:26 ·
neda22

باشه توهم تنهام بذار

1394/05/16 - 19:27 ·
hoosna

پست بذار دیگه

1394/05/16 - 19:28 ·
neda22

1394/05/16 - 19:31 ·
hoosna

مگه با تو نیستم

1394/05/16 - 19:33 ·
neda22

1394/05/16 - 19:39 ·
hoosna

گریه نکن میگم پست بذار

1394/05/16 - 19:42 ·
neda22

1394/05/16 - 19:50 ·
hoosna

با توام

1394/05/16 - 19:53 ·
neda22

1394/05/16 - 19:55 ·
hoosna

1394/05/16 - 19:57 ·
neda22

دعوام نکن خو

1394/05/16 - 19:58 ·
hoosna

بذار دیگه

1394/05/16 - 19:58 ·
neda22

1394/05/16 - 20:02 ·
hoosna

1394/05/16 - 20:03 ·
neda22

1394/05/16 - 20:06 ·
hoosna

1394/05/16 - 20:07 ·
neda22

1394/05/16 - 20:16 ·
hoosna

1394/05/16 - 20:16 ·
neda22

1394/05/16 - 20:18 ·
hoosna

1394/05/16 - 20:19 ·
neda22

اوا قلبارو ببین، دیگه منو نزن

1394/05/16 - 20:22 ·
hoosna

پست بذار

1394/05/16 - 20:30 ·
Aria1370

خخخخخخخخخخ دخترا چه خبره باهوشا؟؟

1394/05/16 - 23:51 ·
neda22

سلام آریا خوبی

1394/05/16 - 23:53 ·
Aria1370

سلام لیلی قربونت خوبم،، خودت خوبی؟.....چرا دو ساعت باهم دعوا داشتین؟

1394/05/16 - 23:57 ·
neda22

مرسی خوبم

اوا میگه پست بزار

1394/05/17 - 00:00 ·
Aria1370

خوب پست بذار دیگه...راس میگه خو آوا...شاید آوا فکر کرده خسته شدی ومیخوای بری از سایت، مثل بقیهبه آوا بگو چشم

1394/05/17 - 00:02 ·
neda22

نه من هیچ جایی نمیرم ولی پست نمیذارم

1394/05/17 - 00:05 ·
Aria1370

دختر وقتی یه آقا بهت میگه گوش کن...پست بذار

1394/05/17 - 00:06 ·
neda22

1394/05/17 - 00:11 ·
Aria1370

خخخخخخخخخخخخ.....پست نمیذاری حالا؟؟{-66-}

1394/05/17 - 00:14 ·
neda22

ای بابا همه دارن میزنن، آریا تو طرف منو بگیر

1394/05/17 - 00:15 ·
Aria1370

پست بذار تا طرفتو بگیرم

1394/05/17 - 00:17 ·
neda22

1394/05/17 - 00:18 ·
Aria1370

پست بذار دختر

1394/05/17 - 00:20 ·
neda22

1394/05/17 - 00:21 ·
Aria1370

آقا اصلا من التماس میکنم که پست بذاری6-}

1394/05/17 - 00:25 ·
neda22

خدانکنه آریا این چه حرفیه،

1394/05/17 - 00:26 ·
Aria1370

پس پست بذار

1394/05/17 - 00:29 ·
neda22

1394/05/17 - 00:30 ·
Aria1370

لیلی حالا این یعنی چی؟

1394/05/17 - 00:33 ·
neda22

ببخشید نتم قطع شده بود خخخ

نمیشه پست بذارم خخخ

1394/05/17 - 00:45 ·
hoosna

1394/05/17 - 07:44 ·
hoosna

1394/05/17 - 10:36 ·
neda22

فدای تو همچنین برا تو گلم

1394/05/17 - 10:38 ·
hoosna

1394/05/17 - 10:41 ·
masoomeh1380

[لینک ضمیمه]

1394/05/17 - 15:10 ·
hoosna

1394/05/19 - 10:32 ·
masoomeh1380

چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/05/19 - 10:43 ·
hoosna

پست نمیذاره لیلی الانم نیومده

1394/05/19 - 10:51 ·
neda22

فدای تو بشم اوا

1394/05/19 - 13:34 ·
hoosna

1394/05/19 - 13:34 ·
asal524

[لینک ضمیمه]

1394/05/19 - 19:53 ·
SAMAN7158

1394/05/20 - 22:12 ·
--narges--

........

1394/05/20 - 22:13 ·
neda22

مررررسی سامان یاشا

فداتم نرگسم

1394/05/20 - 22:14 ·
SAMAN7158

← ایـــــــــــــــــــن روزا آدمـــــــــا بجـــــاے اینــڪـــــهـ !...

← عشـــــق بـــــــازے ڪنـــــــن !...

← بـا عشــــق بــــــازے میڪنـــــــن !...

1394/05/20 - 22:15 ·
--narges--

1394/05/20 - 22:15 ·
neda22

لااااااااایک سامان

کجا نرگس؟

1394/05/20 - 22:16 ·
--narges--

همین حوالی.

1394/05/20 - 22:16 ·
SAMAN7158

اون منم ک میرم........

1394/05/20 - 22:18 ·
jkl345

نرگسی فردا ساعت 11 اوکی شد

1394/05/20 - 22:19 ·
--narges--

نه تو باس بمووووووووونی

1394/05/20 - 22:19 ·
masoomeh1380

ساعت 11چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/05/20 - 22:20 ·
--narges--

باوووووووووشه رفتم اطلاع رسانی

سامان جون من بری ناراحت میشم.

1394/05/20 - 22:20 ·
neda22

سامان کجا بری چی شده مگه؟

1394/05/20 - 22:23 ·
masoomeh1380

اینجا چه خبره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سامی کجا میری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/05/20 - 22:24 ·
--narges--

خخخخ...رفت... فکر کرد من با اونم..

1394/05/20 - 22:25 ·
neda22

خخخ نرگس کجا رفت چی شده بود،؟ حوصله نداشت؟

1394/05/20 - 22:26 ·
jkl345

هههههههه نرگس بامن بود خخخخخخ

1394/05/20 - 22:27 ·
--narges--

نه بااااااااااااو نفسی... هیچی ...خخخخخخخخ

1394/05/20 - 22:29 ·
Aria1370

کلا نمیخوای پست بذاری دیگه؟؟....به قول خودت

1394/05/23 - 09:57 ·
neda22

سلام خوبی؟ نه

1394/05/23 - 11:44 ·
nasimeeshq

1394/05/23 - 11:45 ·
neda22

سلام داداش صبح بخیر، خوبی؟

1394/05/23 - 11:46 ·
nasimeeshq

سلام لیلی جان فدات خوبی روزت بخیر

1394/05/23 - 11:53 ·
neda22

مرسی خوبم خداروشکر،

1394/05/23 - 11:54 ·
nasimeeshq

1394/05/23 - 11:58 ·
neda22

1394/05/23 - 12:00 ·
Aria1370

سلام...تو هنوز پست نذاشتی؟؟

1394/05/25 - 08:19 ·
neda22

سلام خخخخ

1394/05/25 - 09:39 ·
khodam22

سلاااااااااام لیلی خوبی...این لیلی تفنگ هم بالاسرش بزاری پست نمیزاره

1394/05/25 - 09:41 ·
neda22

سلام حامد مررررسی تو خوبی؟

1394/05/25 - 09:42 ·
khodam22

ممنون خوووبم شکرررر...

1394/05/25 - 09:42 ·
neda22

خداروشکر

1394/05/25 - 09:43 ·
SAMAN7158

چرا پست نمیذاری ای بابا...

1394/05/26 - 17:37 ·
neda22

خخخخ سامان

خب شماها پست میذارین دیگه چه فرقی داره منم میخونم

1394/05/26 - 17:38 ·
SAMAN7158

1394/05/26 - 17:41 ·
neda22

خسته شدی

1394/05/26 - 17:42 ·
SAMAN7158

نه لیلی جون....

1394/05/26 - 17:43 ·
neda22

1394/05/26 - 17:44 ·
SAMAN7158

1394/05/26 - 17:47 ·
SAMAN7158

1394/05/26 - 17:47 ·
DARKEN

1394/05/29 - 17:24 ·
-alef-shin-

سلام برار

1394/05/29 - 17:28 ·
DARKEN

سلام دادا

1394/05/29 - 18:28 ·
-alef-shin-

چه خبر دارکن

1394/05/29 - 18:31 ·
Aria1370

سلام ،تا کی پست نمیذاری؟

1394/05/30 - 08:56 ·
hoosna

سلااااااااااااااااااااااام بر دارکن و اریا گیان و بلبل فیس

1394/05/30 - 11:55 ·
neda22

آریا

1394/05/30 - 11:57 ·
-alef-shin-

سلام بر سنبل فیس خوب است حال شما؟

چه خبر کم پیدا شده اید؟

1394/05/30 - 11:57 ·
hoosna

خخخخخخ بلبل گرفتارمه خخخخخخخخخ درس و مشق دارمه امتحانا شروع بئینه

1394/05/30 - 11:58 ·
-alef-shin-

انشاءالله که خوب پیش برود

1394/05/30 - 11:59 ·
hoosna

ممنونم

باز هنگ هکاااااااااااااردی

1394/05/30 - 12:00 ·
-alef-shin-

شما به چه زبانی میحرفی؟

1394/05/30 - 12:01 ·
hoosna

با منی عااااااایااااااااااااااااا؟

1394/05/30 - 12:13 ·
-alef-shin-

اری با شما هستم

1394/05/30 - 12:13 ·
hoosna

1394/05/30 - 12:36 ·
-alef-shin-

چرا تعجب کرده ای؟

1394/05/30 - 12:37 ·
-alef-shin-

مشکلی پیش امده است؟

1394/05/30 - 12:37 ·
hoosna

باز خل بئئیی

1394/05/30 - 12:40 ·
-alef-shin-

چی؟

1394/05/30 - 12:41 ·
hoosna

1394/05/30 - 12:43 ·
-alef-shin-

اتفاقی افتاده است

1394/05/30 - 12:45 ·
sajad3060

سلام طراحی(کاور ، بنر،امضا و...) خواستید در خدمتم

1394/05/31 - 19:39 ·
-alef-shin-

1394/05/31 - 19:39 ·
sajad3060

به من میخندی؟میام براتا

1394/05/31 - 19:42 ·
neda22

سلام ممنون سجاد

سلام امیر خوبی؟

1394/05/31 - 19:43 ·
-alef-shin-

سلام بر خوش روی فیس حال شما خوب است؟

خوشی؟

1394/05/31 - 19:43 ·
sajad3060

خواهش

1394/05/31 - 19:44 ·
neda22

حال ما خوب است، حال شما چطور است؟

1394/05/31 - 19:45 ·
-alef-shin-

حال ما هم خوب است

چه خبری داری؟

چرا کم پیدا شده ای؟

1394/05/31 - 19:47 ·
neda22

سلامتی اره دیگه کم میام فیس

میخواستم کلا نیام فیس حسابمو ببندم برم بچه ها نزاشتن

1394/05/31 - 19:51 ·
neda22

تو چه خبرا ؟

1394/05/31 - 19:51 ·
-alef-shin-

چرا؟

عایا دوس داری از بچه های با حال فیس دور شوی؟

من سلامت

1394/05/31 - 19:52 ·
neda22

خخخخخ امیر لهجه ات خوب شده خخخ

نه همینطوری

خداروشکر همیشه سلامت باشی ایشالله

1394/05/31 - 19:53 ·
-alef-shin-

سلاکت باشم یا سلامت

این لهجه خوب است یا اون لهجه؟

1394/05/31 - 19:54 ·
neda22

سلامت باشی خخخ ببخشید اشتباه شده الان درست میکنم

این لهجه خوب میباشد

1394/05/31 - 19:58 ·
-alef-shin-

من با این لهجه حرص سنبل فیسو در اوردم

1394/05/31 - 19:59 ·
neda22

میدانم ،اطلاع دارم ، چرا سنبل فیس را اذیت مینمایی؟

اگر بداند لیلی هم با این لهجه حرف میزند چه شود ؟؟!!!!!!!

1394/05/31 - 20:01 ·
-alef-shin-

هیچ چیز نمیشود فقط دیوانه میشود

بعد دگر به ما نمیگوید شفت ما به او میگوییم شفت

1394/05/31 - 20:05 ·
neda22

خخخخخخخ اون شفت نیس عزیزه عزیز ،

پس اینطوری حرف نزن نباید اذیتش کنی چون سنبل عشقه منه

1394/05/31 - 20:06 ·
masoomeh1380

چه شده دوستان؟

1394/05/31 - 20:09 ·
neda22

سلام هیچی معصومه خخخخ

1394/05/31 - 20:10 ·
-alef-shin-

501

1394/05/31 - 20:14 ·
masoomeh1380

502

1394/05/31 - 20:15 ·
-alef-shin-

503

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

504

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

505

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

506

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

507

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

508

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

509

1394/05/31 - 20:16 ·
-alef-shin-

510

1394/05/31 - 20:16 ·
neda22

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

511

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

512

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

513

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

514

1394/05/31 - 20:17 ·
-alef-shin-

معصوم سوختی

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

515

1394/05/31 - 20:17 ·
masoomeh1380

اشتب شد اون

1394/05/31 - 20:18 ·
-alef-shin-

519

1394/05/31 - 20:18 ·
-alef-shin-

بالاخره سوختی

1394/05/31 - 20:18 ·
neda22

1394/05/31 - 20:18 ·
masoomeh1380

باشه بابا

1394/05/31 - 20:19 ·
masoomeh1380

1394/05/31 - 20:19 ·
--narges--

1394/05/31 - 20:19 ·
-alef-shin-

هورررررررررررا من بردم من بردم چلو کبابو من خوردم

معصوم چلو کباب سرررررررریع

1394/05/31 - 20:19 ·
masoomeh1380

برو بگو سامان بخره

من پول ندارم

1394/05/31 - 20:20 ·
neda22

نرگس اینا مسابقه چی میدین من سر در نیاوردم

1394/05/31 - 20:21 ·
-alef-shin-

تو باختی تو میخری همین الا میخام با بچه های اینجا بخوریم سرررررررریع

1394/05/31 - 20:21 ·
masoomeh1380

خخخخخخخخخخ تعداد دیدگاهه

528

1394/05/31 - 20:21 ·
-alef-shin-

ابجی لیلی من از 501 یک شروع کردم که 501 کامنت تو بود معصوم گفت 514 که در واقع 516 بود

معصوم سوخت الان هم باید برا ما چلو کباب بخره

1394/05/31 - 20:22 ·
--narges--

هیچی سر کامنت ..خخخخخ

1394/05/31 - 20:22 ·
neda22

حالا هرچی ما چلوکباب میخوایم

1394/05/31 - 20:22 ·
-alef-shin-

بازم اشتب گفتی

1394/05/31 - 20:22 ·
-alef-shin-

534

1394/05/31 - 20:23 ·
neda22

اها نرگس ،نرگس منو تو هر کی برد طرف اونیم تا چلوکباب بخوریم

1394/05/31 - 20:23 ·
-alef-shin-

خب معصوم زود باش

1394/05/31 - 20:23 ·
--narges--

بوشع لیلی جونم

1394/05/31 - 20:24 ·
neda22

زود باشین ما کباب میخواییم

1394/05/31 - 20:25 ·
-alef-shin-

چرا ازمن؟

از معصومه بخاین

1394/05/31 - 20:25 ·
--narges--

1394/05/31 - 20:26 ·
--narges--

چلو کباب میخوایم معصومه امیر

1394/05/31 - 20:28 ·
masoomeh1380

1394/05/31 - 20:28 ·
neda22

زود باشین

1394/05/31 - 20:28 ·
-alef-shin-

1394/05/31 - 20:28 ·
--narges--

هوراااااااااا....نسوزه

1394/05/31 - 20:29 ·
masoomeh1380

نه حواسم هســـــــــت

1394/05/31 - 20:30 ·
-alef-shin-

1394/05/31 - 20:30 ·
--narges--

1394/05/31 - 20:31 ·
neda22

آخ جون

امیر کجایی بیا کبابا رسید

1394/05/31 - 20:31 ·
-alef-shin-

اومدم

1394/05/31 - 20:31 ·
neda22

معصوم پس دوغش کو

1394/05/31 - 20:35 ·
--narges--

خخخ لیلی .. ریحون هم نداره

1394/05/31 - 20:36 ·
masoomeh1380

اونو دیگه خودتون بخلین پول ندالم

1394/05/31 - 20:36 ·
-alef-shin-

نفری یکی

1394/05/31 - 20:37 ·
--narges--

1394/05/31 - 20:39 ·
-alef-shin-

بیاین خودم میخرم همه چی شو معصومه خسیس

اینم چلو مباب با ریحون

اینم دوغ به اندازه ی کافی

1394/05/31 - 20:40 ·
masoomeh1380

بعدا پولشو میدم بهت امیر

1394/05/31 - 20:41 ·
-alef-shin-

نمیخاد من تازه دیشلونیر شدم

1394/05/31 - 20:42 ·
neda22

مررررسی مررررسی

1394/05/31 - 20:42 ·
-alef-shin-

1394/05/31 - 20:43 ·
--narges--

مررررررررررررررررسی

1394/05/31 - 20:43 ·
masoomeh1380

دزد بامژگان تنها تنها؟

1394/05/31 - 20:44 ·
-alef-shin-

نه بابا خودم رفتم میخای تو هم دیشلینور شو

1394/05/31 - 20:45 ·
masoomeh1380

نه نیخوام

من میرم بامژگان دزدی

1394/05/31 - 20:46 ·
-alef-shin-

خخخخخخخخ من که رازشو بهتون نمیگم

1394/05/31 - 20:46 ·
masoomeh1380

نمیگی؟

1394/05/31 - 20:47 ·
-alef-shin-

نوچ خیلی زشته

1394/05/31 - 20:48 ·
masoomeh1380

1394/05/31 - 20:49 ·
-alef-shin-

تو بگو من بگم

1394/05/31 - 20:50 ·
-alef-shin-

1394/05/31 - 20:51 ·
masoomeh1380

من نمـــــــــــــــــــیگم

1394/05/31 - 20:52 ·
-alef-shin-

خو منم نمیگم

1394/05/31 - 20:52 ·
-alef-shin-

1394/06/3 - 21:04 ·
neda22

دیونه ای دیگه کاری باهات ندارم

1394/06/3 - 21:09 ·
-alef-shin-

حلالم کنین

1394/06/3 - 21:11 ·
masoomeh1380

[لینک ضمیمه]

1394/06/5 - 21:31 ·
DARKEN

@amir-110

1394/06/5 - 21:33 ·
neda22

سلام وحید خوبی؟

1394/06/5 - 22:24 ·
DARKEN

سلام لیلی .........

1394/06/6 - 11:55 ·
neda22

سلام چه خبرا خوبی

1394/06/6 - 11:56 ·
DARKEN

شاید ..........

1394/06/6 - 12:06 ·
neda22

چرا شاید؟ چی شده مگه؟

چند هفته مونده از آموزشی

1394/06/6 - 12:06 ·
DARKEN

این روزا اصلا حالم خوب نیست دلتنگ گذشته هام دلتنگ دوست های بی معرفت .....

یک هفته ...........

1394/06/6 - 12:13 ·
neda22

عه بسلامتی ایشالله،

بی معرفت نیستن حتما کار دارن، تو یه روز میای مرخصی نمیبینیشون

1394/06/6 - 12:15 ·
DARKEN

به من قول داده بودن بیان ولی نیومدن رفتن برای همیشه رفتن بیزارم از این دنیا

تا یک هفته دیگر خداحافظ سلام منو به .............. برسون هر وقت میام آنلاین نیست به امید ............ خدانگهدار

1394/06/6 - 12:25 ·
neda22

باسه میگم ،به سلامت

1394/06/6 - 13:02 ·
Aria1370

هنوز پست نذاشتی؟

1394/06/10 - 09:42 ·
masoomeh1380

1394/06/12 - 13:49 ·
neda22

اریا خخخخخخ

قررررربونتم معصومه

1394/06/12 - 13:51 ·
masoomeh1380

خدانکنه خواهری

1394/06/12 - 13:52 ·
nasimeeshq

1394/06/12 - 14:01 ·
-alef-shin-

سلام لیلی حال شما خوب است

خوشین رو به راهین رو به رشدین

1394/06/12 - 14:02 ·
neda22

سلام داداش فرزاد خوبی؟

سلام امیر داداشم خوبی؟

همه تونو دعا کردم

1394/06/12 - 14:05 ·
nasimeeshq

قبول باشه گلم

1394/06/12 - 14:06 ·
neda22

مرسی داداشم، ممنونم،

1394/06/12 - 14:07 ·
nasimeeshq

1394/06/12 - 14:08 ·
neda22

1394/06/12 - 14:09 ·
-alef-shin-

اره من به شدت خوبم زیارتت قبول

1394/06/12 - 14:09 ·
-alef-shin-

خخخخ مصومه ابجی امضاتو داری همه جا میزاری

1394/06/12 - 14:10 ·
neda22

خداروشکر که خوبی،مررررسی ممنونم

1394/06/12 - 14:10 ·
-alef-shin-

601

1394/06/12 - 14:11 ·
-alef-shin-

602

1394/06/12 - 14:11 ·
-alef-shin-

603

1394/06/12 - 14:11 ·
-alef-shin-

604

1394/06/12 - 14:11 ·
-alef-shin-

605 هوپ

1394/06/12 - 14:11 ·
hoosna

چ خبره اینجااا؟

1394/06/12 - 14:16 ·
nasimeeshq

1394/06/12 - 14:16 ·
hoosna

1394/06/12 - 14:17 ·
nasimeeshq

1394/06/12 - 14:18 ·
-alef-shin-

سلام سنبل حال شما خوب است؟

خوشین؟

روبه راهین ؟

روبه رشدین؟÷

610 هوپ

1394/06/12 - 14:18 ·
hoosna

باز شفتی حرف زنده؟ سلااااام بلبل

1394/06/12 - 14:20 ·
masoomeh1380

سلاااااااااام اوایی

1394/06/12 - 14:21 ·
-alef-shin-

لیلی ابجی دیدی گفتم این اوا خانوم خیلی بد دهنه همش بمن گوید شفت

فکر کنم پدر اوا ادب و شخصیتو خرج بچه ی اولش کرده موقع اوا که شده ادب و شخصیت تموم کرد چون برا بچه ی اولش خرج کرد

1394/06/12 - 14:24 ·
hoosna

سلاااااام پرنسس

1394/06/12 - 14:25 ·
masoomeh1380

خووووووووووووبی خواهری؟

1394/06/12 - 14:26 ·
hoosna

معصومه تویی

1394/06/12 - 14:30 ·
masoomeh1380

اله

1394/06/12 - 14:32 ·
hoosna

چرا عوض شدی

1394/06/12 - 14:33 ·
masoomeh1380

1394/06/12 - 14:35 ·
hoosna

1394/06/12 - 14:47 ·
Aseman2015

سلااااااااااااااااااام لیلی....سلام بروبچ

1394/06/17 - 21:24 ·
neda22

سلام گلم خوبی فدات شم؟

1394/06/17 - 21:25 ·
Aseman2015

ممنونم تو خوبی؟؟

1394/06/17 - 21:30 ·
neda22

فدات بشم،چه خبرا ؟

1394/06/17 - 21:30 ·
Aseman2015

سلامتی...............شماها چه خبرااااااااااااااااا

1394/06/17 - 21:31 ·
neda22

سلامتی،از فیس خودمون چه خبر؟

1394/06/17 - 21:32 ·
Aseman2015

خبری نیس

1394/06/17 - 21:34 ·
neda22

به بچه ها سلام برسون

مخصوصا اون بهزاد بی معرفت

1394/06/17 - 21:36 ·
DARKEN

1394/06/17 - 21:36 ·
neda22

سلام وحید خوبی؟ خوش اومدی

1394/06/17 - 21:38 ·
neda22

چرا اسمان ؟خدابد نده؟

1394/06/17 - 21:39 ·
Aseman2015

اون وقت ندارد ...گرفتاره.....سرکار میره

1394/06/17 - 21:39 ·
neda22

شوخی کردم هرجا هستین سالم و سلامت باشین همین کافیه

1394/06/17 - 21:40 ·
DARKEN

مرسی لیلی ....

1394/06/17 - 21:41 ·
neda22

چه خبر وحید؟ آموزشی تموم شد بسلامتی؟

1394/06/17 - 21:43 ·
Aseman2015

بهزاد نامرد نیس...ما چن بار اینجا اومدیک...شماها نامردین اصلا نمیاید ببینید ما مردیم یا زنده ایم.....با وحید نیستم اون چن بار اومده ....

1394/06/17 - 21:44 ·
DARKEN

تموم شد

1394/06/17 - 21:46 ·
neda22

اسمان شوخی کردم ببخشید گلم ،معذرت میخوام ،من روزی یه ساعت میام اینجا اصلا فیس کم میامخداروشکر وحید بسلامتی

1394/06/17 - 21:47 ·
DARKEN

شنبه میرم به یگان ویژه تهران خودمو معرفی کنم

1394/06/17 - 21:49 ·
neda22

چرا تهران؟

1394/06/17 - 21:50 ·
Aseman2015

بعله.....

1394/06/17 - 21:51 ·
neda22

قربونتم اسمان

1394/06/17 - 21:51 ·
DARKEN

خب به تهران افتادم اکثر تقسیمات به استانهای دیگه بود

1394/06/17 - 21:54 ·
neda22

اها بسلامتی

1394/06/17 - 21:57 ·
DARKEN

بدبختیم از این به بعد شروع میشه ما مامورین ضد شورشیم مامورین عملیاتی

1394/06/17 - 22:01 ·
neda22

بدبختی چیه، باشیو تولادین قوتاراجاخ

1394/06/17 - 22:03 ·
Aseman2015

وحید فک نکن این نیز میگذرد.....موفق باشی عزیز...بچه ها فعلا ....فداتون .....ما رفتیم اونوررررررررررررررررر

1394/06/17 - 22:04 ·
neda22

برو بسلامت ،سلام برسون

1394/06/17 - 22:04 ·
Aseman2015

سلامت باااااااااااشی....فعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1394/06/17 - 22:08 ·
neda22

1394/06/17 - 22:10 ·
-alef-shin-

سلام لیلی دارکن کو؟رفت؟

بابا دلم براش تنگ شده

دارکن من بی معرفت نیستم

1394/06/17 - 22:15 ·
neda22

سلام خوبی داداش؟

خخخخ امیر تورو نمیگن،

آره وحید اومده

1394/06/17 - 22:18 ·
-alef-shin-

ممنون تو خوبی منظورم اینجا نبود تو پستی که عکس گذاشته نوشته رفیق نیکه راه رو میگم

الان کجاس؟

1394/06/17 - 22:20 ·
neda22

الان اینجا بود شاید رفته

مرسی خوبم

1394/06/17 - 22:21 ·
neda22

من برم شبخوش

1394/06/17 - 22:22 ·
-alef-shin-

نه نرفته هستش مخفی شده داااااااااااااااااااااااااااااااااااارکن..

1394/06/17 - 22:22 ·
-alef-shin-

شب شیک ابجی

1394/06/17 - 22:22 ·
DARKEN

سلام قاتل فضایی

1394/06/17 - 22:35 ·
-alef-shin-

قاتل بیگانه سلام دادا خوبی کجایی؟دلمون واست تنگ شده

1394/06/17 - 22:37 ·
-alef-shin-

1394/06/17 - 23:33 ·
DARKEN

بیگانه بعد 4 روز چند ماهی نمیام شایدم اصلا نیام نتونم بیام

1394/06/17 - 23:35 ·
DARKEN

1394/06/18 - 01:11 ·
nasimeeshq

1394/06/18 - 02:38 ·
delshekeste

سلام لیلی خوبی

1394/06/19 - 13:34 ·
neda22

سلام مرسی

1394/06/19 - 13:35 ·
neda22

تو خوبی؟

1394/06/19 - 13:36 ·
delshekeste

ممنون .............

1394/06/19 - 13:41 ·
neda22

من تورو نشناختم؟ تازگیا کم میام، یادم نمیاد

1394/06/19 - 13:43 ·
delshekeste

من یه ناشناس

1394/06/19 - 13:48 ·
neda22

خب بگو بشناسم

1394/06/19 - 13:49 ·
delshekeste

1394/06/19 - 13:51 ·
neda22

دیونه ای وحید

1394/06/19 - 13:52 ·
DARKEN

1394/06/19 - 14:11 ·
neda22

1394/06/19 - 14:12 ·
neda22

شیطونک، کیمیا،سدنا،خوشگل دختر

1394/06/19 - 14:19 ·
DARKEN

شیطونک اون عسله یا همون دیونه

1394/06/19 - 14:21 ·
neda22

آره دیونه اشتباه کردم خخخ

1394/06/19 - 14:22 ·
masoomeh1380

واایی دیوونه دلم براش تنگه

1394/06/19 - 14:24 ·
neda22

1394/06/19 - 14:24 ·
DARKEN

1394/06/19 - 14:27 ·
masoomeh1380

نیکااااااااااااااا

آق سعییییییییییییید

1394/06/19 - 14:28 ·
neda22

فقط اولی رو میشناسم باران

دومی فک کنم نیکا

دوتارو نمیشناسم

1394/06/19 - 14:28 ·
jkl345

1394/06/19 - 14:29 ·
neda22

سلام به نفس خودم خوبی؟؟؟

1394/06/19 - 14:29 ·
jkl345

سلام خوشجل

1394/06/19 - 14:30 ·
DARKEN

اون عینکی مسلم نوشادی هست

1394/06/19 - 14:31 ·
jkl345

مسلم؟؟؟؟؟ توفیس بوکی؟

1394/06/19 - 14:31 ·
neda22

مسلم اخه پروفایلش این نبود ،

فدات بشم نفسم

1394/06/19 - 14:32 ·
DARKEN

اولین عکس پروفایلش و عکس خودشم هست

1394/06/19 - 14:32 ·
jkl345

دارکوب همون مسلم که کلاه داشت دیگه این اونه؟؟

1394/06/19 - 14:32 ·
hoosna

1394/06/19 - 14:36 ·
neda22

سلام به عشق خودم

1394/06/19 - 14:37 ·
hoosna

سلاااااااااااااااااااااام لیلی من خوبی فداااااااااات شم

1394/06/19 - 14:38 ·
jkl345

آواااااااااااااااااااااااااااا سلوووووووووووووووووم

1394/06/19 - 14:39 ·
neda22

فدات بشم ،اره خوبم قرررررربونت بشم

تو خوبی؟

1394/06/19 - 14:39 ·
arash11d

سلام برهمگی زنده ای اوا داعش مگه نخورده بوده

1394/06/19 - 14:40 ·
neda22

سلام ننه

1394/06/19 - 14:42 ·
arash11d

قربون ننم برم بادبه مثل بعضی ها نیس

1394/06/19 - 14:43 ·
hoosna

سلاااااااام بر جینگیل اند ارش خوبم شماها خوبین؟

1394/06/19 - 14:45 ·
neda22

مرررسی

کدوم بعضیا

1394/06/19 - 14:45 ·
hoosna

1394/06/19 - 14:46 ·
arash11d

خوبی اوا ننم که ازوقتی خوشگل شده نازمیکنه فیس نمی اد توهم که ازخوشگلی بمبی ننه بعضی ها اوا

1394/06/19 - 14:48 ·
neda22

اوا

1394/06/19 - 14:48 ·
hoosna

ارش چی؟ متوجه نشدم؟

جینگیل فدااااااایی داری

لیلی فدااااااتشم

ارش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1394/06/19 - 14:49 ·
hoosna

لیلی اند جینگیل

1394/06/19 - 14:50 ·
neda22

آرش ننه خوشگل نیس

1394/06/19 - 14:51 ·
arash11d

خداراشکر متوجه نشدی ننه دیدی رمزی نوشتم

1394/06/19 - 14:51 ·
hoosna

1394/06/19 - 14:52 ·
arash11d

اوا واسه خوشگلا یارانه می دن لیلی میگه خوشگل نیستم ببین چرابه بختش می زنه

1394/06/19 - 14:52 ·
neda22

من خوشگل نیستم والا

افسرده شدم

1394/06/19 - 14:54 ·
hoosna

یارانه چی؟ بما تعلق نمیگیره؟

1394/06/19 - 14:54 ·
arash11d

قربون همتون مواظب خودتوباشید خودتونودوست داشته باشیدتادیگران هم لااقل مجبورباشن خخخخخخخخخخخخخخ

1394/06/19 - 14:55 ·
arash11d

اوا تواولی

1394/06/19 - 14:55 ·
-alef-shin-

1394/06/19 - 14:55 ·
hoosna

ما خودمونو دوستداریم خخخخخخخخخخخ

1394/06/19 - 14:56 ·
hoosna

اخ جووووووووووووون ممنون ک اسم منو اولی نوشتی

1394/06/19 - 14:56 ·
neda22

آره اوا خخخخ فدات بشم

سلام امیر خوبی؟

1394/06/19 - 14:56 ·
-alef-shin-

ممنون لیلی تو خوبی؟

سلام اوا خوبی خوشی رو به راهی رو به رشدی؟

چه کارا میکنی؟

1394/06/19 - 14:58 ·
hoosna

سلااااااااااااااااااااااام بلبل قدیمی فیس خااااری؟

1394/06/19 - 14:58 ·
hoosna

لیلی خخخخخخخخخخخ

1394/06/19 - 14:58 ·
-alef-shin-

اوا خانوم فارسی بحرفید

1394/06/19 - 14:59 ·
neda22

اوا مگه چطور میحرفی،؟؟؟؟

1394/06/19 - 15:01 ·
hoosna

1394/06/19 - 15:01 ·
hoosna

نمیدونم لیلی خخخخخخخ

1394/06/19 - 15:01 ·
-alef-shin-

خاری یعنی چی؟

1394/06/19 - 15:01 ·
DARKEN

1394/06/19 - 15:03 ·
DARKEN

خدانگهدار دوستان

1394/06/19 - 15:04 ·
hoosna

واااااااااااااااااااا دارکن خووبی؟ فداااااااااااااااااااااااااااااا عالیه

1394/06/19 - 15:04 ·
hoosna

کجااااااااااااااااااااااااااااا

1394/06/19 - 15:05 ·
-alef-shin-

....

1394/06/19 - 15:05 ·
neda22

مررررسی وحید

تو کجا میری ها؟؟

1394/06/19 - 15:05 ·
hoosna

امیر چته تو؟

1394/06/19 - 15:08 ·
-alef-shin-

هیچی.......

1394/06/19 - 15:10 ·
neda22

گروه ما کلا چش شده همه دارن میرن

1394/06/19 - 15:12 ·
hoosna

1394/06/19 - 15:14 ·
neda22

والا

1394/06/19 - 15:15 ·
-alef-shin-

............................................

1394/06/19 - 15:16 ·
hoosna

نمیدونم

1394/06/19 - 15:17 ·
delshekeste

1394/06/22 - 22:43 ·
neda22

وحید؟؟؟

1394/06/22 - 22:48 ·
-alef-shin-

1394/06/31 - 23:00 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.232.38.214