خسته نباشی سرنوشت!!!
روزها يكی پس از ديگری به پايان
می رسند...و در پی روزها....عمر من...
خسته نباشی سرنوشت....می بينی؟؟؟
دست در دستان تو...تمام راه را بيراهه رفتم...
شنيدم كسی ميگفت...چشمانت را ببند!!!
اعتماد كن...ولی افسوس!!!
به قيمت تمام روزهای رفته...چشم هایــم را بستم...
اعتماد كردم...بهای سنگينی داشت اعتماد !!!!!!!!!
هنوز درگیر زخمهایت هستم.........روزگار...!!!
ژوئیه 26 2015, 19:50
پیوست عکس:
patch2image.jpg
patch2image.jpg · 720x597px, 50KB
دیدگاه
--narges--

خسته نباشی سرنوشت..............

1394/05/4 - 19:52 ·
neda22

1394/05/4 - 19:55 ·
hoosna

بازم تنها

1394/05/4 - 22:22 ·
neda22

1394/05/4 - 22:24 ·
hoosna

1394/05/4 - 22:25 ·
neda22

1394/05/4 - 22:27 ·
hoosna

1394/05/4 - 22:32 ·
neda22

1394/05/4 - 23:49 ·
jkl345

اعتماد این روزها رنگ سیاهی دارد چه بد

1394/05/5 - 00:07 ·
neda22

دقیقا

1394/05/5 - 00:11 ·
amh125120

سلام

1394/06/13 - 09:44 ·
Tofan0513

سلام ليلي خوبي دلم برات تنگ شده

1394/06/13 - 13:06 ·
hoosna

سلام ارع خوبم ممنونم از طرف لیلی

1394/06/13 - 13:07 ·
neda22

سلام امیرحسین

سلام بد بوی چه عجب خخخ

1394/06/13 - 13:08 ·
Tofan0513

سلام اوا خوبيببخشيد. ليلي خانوم

1394/06/13 - 13:11 ·
neda22

خدا ببخشه،خوبی؟

1394/06/13 - 13:13 ·
Tofan0513

بعله شما

1394/06/13 - 13:14 ·
neda22

مرسی خوبم،چه خبرا؟

1394/06/13 - 13:15 ·
Tofan0513

سلامتي خانوم دكتر

1394/06/13 - 13:17 ·
neda22

مگه من خانوم دکترم

1394/06/13 - 13:17 ·
Tofan0513

نيستي؟

1394/06/13 - 13:34 ·
neda22

مهندسم خخخخخ

البته یکم دکتر قاطیش هس

1394/06/13 - 13:35 ·
Tofan0513

خخخخخخخ

1394/06/13 - 13:37 ·
neda22

خخخخخخ والا

1394/06/13 - 13:38 ·
Tofan0513

درسته خانوم مهندس

1394/06/13 - 13:41 ·
neda22

1394/06/13 - 13:41 ·
neda22

دیگه شکلک کم.میذاری

1394/06/13 - 13:42 ·
Tofan0513

اوهوم

1394/06/13 - 13:42 ·
neda22

چرا؟

1394/06/13 - 13:43 ·
Tofan0513

نميدونم

1394/06/13 - 13:44 ·
neda22

اها باشه،دوستات از سفر اومدن؟

1394/06/13 - 13:45 ·
Tofan0513

كدوما

1394/06/13 - 13:46 ·
neda22

همونی که ترکیه بود

1394/06/13 - 13:47 ·
Tofan0513

اره برگشته

1394/06/13 - 13:50 ·
neda22

خداروشکر

1394/06/13 - 13:51 ·
Tofan0513

ممنونم

1394/06/13 - 13:52 ·
neda22

خواهش

1394/06/13 - 13:53 ·
Tofan0513

كاري نداري فعلا

1394/06/13 - 13:57 ·
neda22

فعلا بسلامت

1394/06/13 - 14:00 ·
amh125120

سلام خوبی

1394/06/20 - 16:40 ·
neda22

سلام ممنون

1394/06/20 - 21:18 ·
amh125120

سلام

1394/06/22 - 11:51 ·
neda22

سلام

1394/06/22 - 12:46 ·
amh125120

لیلی خوبی

1394/06/23 - 15:02 ·
neda22

ممنونم

1394/06/23 - 15:26 ·
Tofan0513

شما دوتا فقط تا ممنون ميريد

1394/06/23 - 15:50 ·
neda22

والا سلام میکنه میره خخخخ

منم چون جواب سلام واجبه جواب میدم خخخ

1394/06/23 - 16:01 ·
Tofan0513

شلام

1394/06/23 - 16:41 ·
neda22

سلام خوبی؟

1394/06/23 - 16:41 ·
Tofan0513

ممنونم تو خوبي

سلام

1394/06/23 - 16:43 ·
neda22

مرسی خوبم چه خبرا

1394/06/23 - 16:44 ·
Tofan0513

سلامتي

1394/06/23 - 16:49 ·
neda22

خداروشکر

1394/06/23 - 16:50 ·
Tofan0513

ممنونم

1394/06/23 - 16:55 ·
neda22

خواهش

1394/06/23 - 16:57 ·
Tofan0513

چيكار ميكني

1394/06/23 - 17:01 ·
neda22

هیچی بیکار، یکی دوهفته دیگه بگذره بریم دانشگاه، دلمون گرفت تو خونه

تو چیکار میکنی؟

1394/06/23 - 17:01 ·
Tofan0513

منم سركار ديگه

1394/06/23 - 19:52 ·
neda22

خداروشکر بسلامتی

1394/06/23 - 19:54 ·
Tofan0513

مرسي عزيزم

1394/06/23 - 19:58 ·
neda22

خواهش

1394/06/23 - 20:00 ·
amh125120

سلام خوبی

1394/06/25 - 13:12 ·
neda22

سلام ممنون

1394/06/25 - 14:02 ·
amh125120

چه خبر

1394/06/25 - 16:36 ·
neda22

سلامتی

1394/06/25 - 16:36 ·
amh125120

پیدات نیست

1394/06/25 - 16:37 ·
neda22

کم میام

1394/06/25 - 16:37 ·
amh125120

مثل منی

1394/06/25 - 16:38 ·
neda22

نمیدونم

1394/06/25 - 16:39 ·
amh125120

کی میخای بری دانشگاه

1394/06/25 - 18:56 ·
neda22

همه کی میرن منم همون موقع

1394/06/25 - 21:17 ·
Tofan0513

چه عجب

1394/06/25 - 23:15 ·
neda22

خخخخخ

1394/06/25 - 23:17 ·
Tofan0513

دارین پیشرفت میکنیدا لیلی

1394/06/25 - 23:18 ·
neda22

پیشرفت چیه والا من نمیشناسمش، سلام میکنه جواب میدم خخ

1394/06/25 - 23:19 ·
Tofan0513

1394/06/25 - 23:20 ·
neda22

والا خخخخ

1394/06/25 - 23:20 ·
Tofan0513

منو میشناسی

1394/06/25 - 23:23 ·
neda22

1394/06/25 - 23:23 ·
Tofan0513

1394/06/25 - 23:25 ·
neda22

خخخخخخ من برم شبخوش

1394/06/25 - 23:28 ·
Tofan0513

بسلامت

1394/06/25 - 23:28 ·
neda22

بغض چرا خخخ

1394/06/25 - 23:35 ·
Tofan0513

1394/06/25 - 23:35 ·
neda22

خخخخ آفرین

1394/06/25 - 23:37 ·
Tofan0513

1394/06/25 - 23:41 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.232.38.214