یــہ دُختـََََـر خــوبــــ ــ

واسـِِِــہ

یــہ پــسََََــر بـــََََــد

گـِِِریــہ نمیـڪُُُـنـہـ ــعکس و تصویر رفیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـقْ فـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْردای شیریـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْنتو قربـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْانیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْه گذشـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْته ی تلخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْت نکـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْن زندگـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْی مثـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْل آب لیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْوان ترک خـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْورده میمـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْونه ...
ژوئیه 26 2015, 15:27 در bikhi bezar began ablahe....
دیدگاه
SAMAN7158

1394/05/6 - 16:10 ·
sadaf-76

...

صـدفـ جــونیـ

1394/05/6 - 16:17 ·
SAMAN7158

......لایک ثدف.........

1394/05/6 - 16:25 ·
SAMAN7158

سلام حالت خوبع؟

1394/06/9 - 15:50 ·
sadaf-76

...

ســـهلامــلکومـ..

سهلامتـ باشیـ.. خوبمـ

حـــالهـ شـــما..؟! ^_^

1394/06/9 - 15:53 ·
SAMAN7158

مرسی صدف ژان....خوبم خوشحالم میبینمت....مشکلات رفع شده عایا؟.....

1394/06/9 - 15:59 ·
sadaf-76

...

غـرفانتــ پـسملــ ژان... بهـ همچــنینـ ^_^

عایا مــن گفتهـ بودمـ ..مکشلـ دارمـ..؟؟!

1394/06/9 - 16:00 ·
SAMAN7158

بنظر میومد مشکلی پیش امده حس میکنم من.....

1394/06/9 - 16:03 ·
sadaf-76

...

اووومـ مکشــلـ کهـ ..نــع..

خخخخ در هر صورتـ الان کهـ همهـ چی امنـ و امانهـ

شـــما چهـ خبر..؟ خــوش میگذرهـ..؟ ^__^

1394/06/9 - 16:05 ·
SAMAN7158

مرسی صدف دلمون برا خانم گلی مثل شما تنگ میشه وقتی نباشی...خوشحالم امن وامانه...

1394/06/9 - 16:06 ·
sadaf-76

...

لــطفـ داری حــاچ خـــانـومـ عـــزیزیـ شما

1394/06/9 - 16:08 ·
SAMAN7158

مرسی سامان جان....

1394/06/9 - 16:10 ·
sadaf-76

...

دیفـونهـ

امری نیســ..؟

1394/06/9 - 16:12 ·
SAMAN7158

نع.....مواظب خودت باش....

1394/06/9 - 16:12 ·
sadaf-76

...

هَمــچِـنینـ ... خــدافـظــ ــ ـ .

1394/06/9 - 16:14 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.234.214.113