اولین بار که کم میاری؛
گریه میکنی!
دومین بار؛
به رفیقت میگی!
سومین بار؛
همه میدونن چه مرگته!
چهارم ین بار؛
سعی میکنی خودت حل کنی!
پنجمین بار؛
میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه!
ششمین بار؛
میریزی تو خودت!
هفتمین بار؛
رو میاری به سیگار!
هشتمین بار؛
روانی میشی!
نهمین بار؛
بی احساس میشی!
آخرین بار؛
دیگه هیچــــــی برات مهم نیست...!
اوت 12 2019, 16:59
دیدگاه
malake7

1398/05/21 - 17:00 ·
nafas-7

1398/05/21 - 17:00 ·
K_A_Z_E_M3

خیلی صبوری پریسا این همه تحمل میکنی من باشم مشکل و له و لوردش میکنم خخخ

1398/05/21 - 17:24 ·
nafas-7

آفرین به شما

1398/05/21 - 17:25 ·
K_A_Z_E_M3

بزرگمنشانه برخورد میکنید درسته سنتون از مرز 50عبور کرده ولی کمی دلتون رو با جوونا همراه کنید و. گاهی لبخند میشه جای کنایه قرار بگیره

1398/05/21 - 17:34 ·
nafas-7

نه دیگه جوونااا باید با جوان هاایی مثل خودشون همراه باشن..

پس حتما کنایه ست

1398/05/21 - 17:37 ·
K_A_Z_E_M3

کم صبر و حوصله شدی پری اصلا فک نمیکردم اینقدر بی اعصاب باشی زوده برات

1398/05/21 - 17:39 ·
nafas-7

حوصله حراف ها رو ندارم

1398/05/21 - 17:42 ·
K_A_Z_E_M3

خخخخ حوصله چ حرفیو داری بگو در موردش حرف بزنیم اخه باید مراعات کنیم ما جوونا

شما دیگه سنتون جواب نمیده

1398/05/21 - 17:44 ·
K_A_Z_E_M3

روزتون قثشنگ از من دلگیر نباش لطفا

1398/05/21 - 17:46 ·
elmira_62

سلام شبت آروم عزیزم

عيدت مبارک خانومی

1398/05/21 - 21:50 ·
nafas-7

سلام اجی المیرای عزیز ممنون به تو هم مبارک

1398/05/21 - 23:10 ·
elmira_62

خواهش عزیزم

ممنونم گلم

1398/05/21 - 23:14 ·
nafas-7

1398/05/21 - 23:15 ·
mehrbanoo

عالی عزیزدلم.

1398/05/22 - 00:20 ·
nafas-7

ممنون باانو

1398/05/22 - 00:21 ·
mehrbanoo

خواهش گلم

1398/05/22 - 00:21 ·
nafas-7

1398/05/22 - 00:24 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 100.26.179.196