هَر بار وَقتی رَفتی زندانِی توو اتاقِ تاریک شُدم

هَر بار حتَیِ وَقتیِ بودی درگیرِ جایِ خالیِت شَدَم

مَن دیگِه خَسته شُدَم نمیبِینه چِشمام

فکر کُنم تَموم میکنیِم ما آخر اِمسال

دیگِه صبح بخیِر هم نمیگیِم توو تکِستا

رابِطه رو نگهِش داشتیم فَقَط با سک* ما

بَسه دیگه گِله نکن هَر بار

منَم خیلِی وقَتا حِس میکِنم تنَهام

زَنگ میِزنم گریِه نکَن هَر بار

به مَن بگِو حَرفات دلِ منو وردار

یِ_همیَشگیِ

بگو چه حِسیِ داریِ با ایِ


پِوبِون_قَلبِ شیِشه ایِ

فوریه 06 2019, 10:58 در bikhi bezar began ablahe....
دیدگاه
aramesh141

@ѕαмαη

1397/11/17 - 10:59 ·
aramesh141

@parisa

1397/11/17 - 11:00 ·
aramesh141

@yasaman

1397/11/17 - 11:00 ·
aramesh141

@Melissa20

1397/11/17 - 11:01 ·
aramesh141

@Spring Love

1397/11/17 - 11:01 ·
aramesh141

@м¡ss ϻαhα

1397/11/17 - 11:01 ·
aramesh141

@ارωـلاלּ

1397/11/17 - 11:02 ·
aramesh141

@Gαzαρ AG

1397/11/17 - 11:02 ·
aramesh141

@мoнαммαd

1397/11/17 - 11:02 ·
SAMAN7158

لایک داری

1397/11/17 - 12:19 ·
aramesh141

@MιSѕ_Pαяιѕα

1397/11/17 - 14:13 ·