عادت کن به کسی عادت نکنی...!
دسامبر 03 2018, 20:40 در ســـیاه مشــق عــشق
دیدگاه
YASAMAN72

تکبیر

1397/09/13 - 00:12 ·
SAMAN7158

1397/09/13 - 08:44 ·
aramesh141

چِرا

1397/09/15 - 00:26 ·
SAMAN7158

خب تو عادت نکن

1397/09/15 - 21:33 ·
aramesh141بآوشِه

1397/09/15 - 22:22 ·
SAMAN7158

دخمل بلند نمیخنده جمع کن خودتو

1397/09/16 - 18:07 ·
aramesh141

جِلوی خودیِآ عِیبیِ نَدارِه

1397/09/18 - 17:07 ·
aramesh141

1397/09/18 - 17:12 ·
SAMAN7158

پ بازم قش کن ببینمت

1397/09/18 - 20:33 ·
aramesh1411397/09/18 - 20:57 ·
SAMAN7158

چ قشنگی تو

1397/09/19 - 12:33 ·
aramesh141

چِشآت قَشنگِه

1397/09/20 - 21:24 ·
SAMAN7158

اوف حال داد تیکه نابی بود

1397/09/21 - 14:36 ·
aramesh141قآبِلِتو نَداشـت

1397/09/21 - 18:03 ·
SAMAN7158

ممنون قشنگم

1397/09/22 - 00:23 ·
pariya16

1398/02/2 - 19:17 ·
SAMAN7158

شمام قشنگی

1398/02/2 - 19:17 ·
pariya16

1398/02/2 - 19:19 ·
SAMAN7158

ذوقیدی

1398/02/2 - 19:19 ·
pariya16

بلی

1398/02/2 - 19:20 ·
SAMAN7158

1398/02/2 - 19:21 ·
pariya16

عه این شکلکه اشتباهه

1398/02/2 - 19:22 ·
SAMAN7158

1398/02/2 - 19:23 ·
pariya16

{-64-} این بود

1398/02/2 - 19:23 ·
pariya16

بهع

1398/02/2 - 19:24 ·
SAMAN7158

1398/02/2 - 19:24 ·

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.232.171.18