ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ...
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﺵ
ﺑﻪ ﺣﯿﺎﻁ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ ...

ﺷﺎﻣﻠﻮ

نوامبر 07 2018, 23:12 در سکوت زبان تنهایی ست
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 184.73.14.222