اگــه مسابقــات پرتــاب خنجــر از پشــت داشتیــم …
نصــف مردم در سطــح بیــن المللــی
واســه کشورمــون افتخــار آفرینــی میکــردن !
اكتبر 16 2018, 17:25

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.234.227.202