آدم وقـتے قصہ ے
تـورا شنیـد
آدم شـد
بایـدخودم را بہ
(ع)♡
بـرسانم

دلمـ میخـواهد
#آدم بشـوم

ےبمیرم_کہ_مایہ_ےننگم


سپتامبر 21 2018, 16:49

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.210.158.163