چقدر درک شدن دلنشین است
اینکه گاهی ، همدمی ، همراهی باشد
که تو را بفهمد و بداند که تو همیشه همان آرام و صبوری
که گاهی بی حوصله میشود
داد و فریاد راه می اندازد
و همه را بهم میریزد
اینکه کسی باشد که بفهمد
بی حوصلگی هایت از دلتنگیست
از سر خستگی
و بجای ناراحت شدن و اخم کردن
حرفهایت را به دل نگیرد و با محبت آرامت کند
خوب است کسی باشد که تو را بپذیرد و کنارت باشد
با همه ی بدی ها و بی حوصلگی هایت
با تمام اعصاب خوردی ها و غر زدن هایت
و یادش نرود که تو همان همیشگی هستی
که فقط کمی دلتنگ شده ای

اوت 17 2018, 20:01 در همیشه و برای همیشه

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.90.204.233