شهر ما از روز اغازش سر و سامان نداشت
هيچ اغازى براى شهر ما پايان نداشت

خود پرستى آفتى در كوچه باغِ شهر بود
هيچ كس در شهرِ ما يك يارِ هم پيمان نداشت

يك نفر نان داشت اما بى نوا دندان نداشت
ان يكى بيچاره دندان داشت اما نان نداشت

انكه ايمان داشت روزى مى رسد بيچاره بود
انكه در اموال دنيا غرق بود ايمان نداشت

يك نفر فردوس را ارزان به مردم مى فروخت
نقشه ها ك او داشت در پندار خود شيطان نداشت

يك نَفَر هر شب فرو مى رفت در گردابِ درد
يك نفر مى خواست دستش را بگيرد جان نداشت

دشت باور داشت گرگى در ميان گلّه بود
من نمى دانم چرا باور سگِ چوپان نداشت
اوت 16 2018, 13:47
دیدگاه
dariush774

سرو هاى جنگل سر سبز را سر مى زدند

هيچ احساسى به اين كشتار جنگلبان نداشتيك نفر پالانِ خر را در ميان خانه پنهان كرده بود

يك نفر بر پشت خر مى رفت و خر پالان نداشت

1397/05/25 - 13:49 ·
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.174.51.80