گرگی داخل طویله شد و بره ای سفید
را خورد گوسفندان سیاه خوشحال
شدندبعد یک برۀ سیاه را هم خورد
سفیدها گفتند خداراشکر که گرگ
عادلی‌ست وگرگ همچنان مشغول
اجرای عدالت میان گوسفندان است


اوت 11 2018, 20:10

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.174.51.80