می اندیشم که خم و راست شدن
در آزمایشگاهش وقتی که می خواست
لامپ برق را اختراع کند، زیباترین نماز ها بود.

تصور می کنم که که
بهترین سوخت هسته ای (رادیم) را
کشف کرد وقتی از صبح تا شب آن
چنان غرق تحقیق بود که لب به هیچ
خوراکی نمی زد با شکوه ترین روزه ها را گرفت.


می نگرم که و همکارش فاصله دو اتاق طبقهٔ بالا و پایین را می رفتند و می آمدند تا تلفن اختراع شد، بهترین هرولهٔ
حج شکل گرفت‌.

می بینم که با تبدیل ریاضیات از
خطوط و اشکال به إعداد و محاسبات
منزه ترین خمس و زکات را در طول
90 سال پرداخت کرده.

می اندیشم...
تصور می کنم...
می نگرم...
می بینم...

عدالت خداوند این نیست که اینان را
در آتش بسوزاند ولی کسانی که حق
می خورند ولی حج می روند
کسانی که اختلاس می کنند ولی
خمس و زکات می پردازن
و کسانی که نان دیگران را می برند
ولی روزه می گیرند به بهشت بروند !!!

حتماً معنی خدا این نیست!!!
.
اوت 09 2018, 23:03

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.174.51.80