سَـر خوشـ ـآنــﮧ مےخنـבم ؟!
شوخے مے کُنم !!
و هیچ کـَس نمـےבانـב ...
چقـבر سخت استــ !!!
احسـآس خفگے کرבטּ...
پُشتــ ...
ایـטּ نقآب لعنتے!!

ژوئن 22 2018, 14:52 در نِـقـــابــــــ
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 100.26.176.182