سلام ماه قشنگم که گُل به سر داری! از اشتیاق دل تنگ من خبر داری؟ مرا به سوی خودت جذب می کنی، اما تو برمُودائی و نزدیک تر خطر داری چو یک کتاب پر از ...

را نداشتن
میخواهد
ندارم ....


مه 07 2018, 11:10

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.87.18.165