اون روزها تهران شهر شادی بود...
شهربازی داشت
این روزها دیگر شهربازی ندارد اما
دیگر خودش شهربازی شده است
تهران پر از کسانی شده است که قلب هارا به بازی میگیرند

آوریل 26 2018, 16:58
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.234.88.196