معلمم گفت: زندگي را تعريف كن گفتم زندگي تعريف كردني نيست! ناراحت شد و نمره ام را صفر داد سالها بعد كه او را ديدم، پير شده بود و عصا به دست راه مي رفت ... جلو رفتم و گفتم: زندگي را تعريف كن، آرام خنديد و گفت نمره ات بیست
زندگی را باید زیست
...

آوریل 16 2018, 18:52 در ســـیاه مشــق عــشق
پیوست عکس:
0.375246001315143820_jazzaab_ir.jpg
0.375246001315143820_jazzaab_ir.jpg · 715x715px, 75KB

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.205.211.87