انسان کور را میتوان درمان کرد
ولی
نادان متعصب را هرگز ...


تعصب کور‌‌کورانه انسان بینا را کودن میکند ...
تعصب یک امر اشتباه است ، حال فرقی نمیکند
که این تعصب نسبت به دین ، مذهب ، نژاد ، قوم ، رنگ ، و حتی فردی باشد ...
تعصب ، تعصب نام دارد ...


انسان متعصب برای مخفی کردن ضعف اجتماعی خود
همواره در حال فرافکنی ، تهمت ، افتراء ،
دروغ پردازی ، جعل سازی و ... نسبت به منتقدان خویش است ...


غافل از اینکه برجسته ترین راه شناخت یک
انسان بزرگ ، اعتراف شجاعانه او به اشتباهات گذشته ی خویش است ...
از تعصب بپرهیزیم ...
تعصب ، بیجا و بجا ندارد ...
مارس 04 2018, 23:55
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.226.25.74