خرگفت:علف آبی است
گرگ گفت:سبزاست
رفتند نزد شیر ماجرا را گفتند
شیرگفت:گرگ رازندانی کنید
گرگ گفت:مگرعلف سبزنیست
شیرگفت:سبزاست ولی دلیل زندان توبحث باخراست
هرگزبانادان بحث نکنید
مارس 03 2018, 13:07
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.157.61.68