از همه غريب تر من بودم

از همه تنها تر من بودم
وقتي ك هركسي يك نفر رو داشت ك تو اغوشش گريه كنه
من فقط به اون گودال سرد و تاريك كه عزيزمو ميبرد نگاه ميكردم
من فقط به عزيزم نگاه ميكنم
فقط رو زمين نشسته بودم به چادرم چنگ ميزدم و اروم و بيصدا گريه ميكردم
من فقط اغوشي نداشتم
من فقط خودم بودم
من فقط تنها بودم
من فقط تنهام
و من فقط دلم ديوونه وار برات تنگ شده
من فقط نزديكه بميرم همين
فوریه 28 2018, 00:12
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.198.134.127