امیدها شبیه هم نیستند

دست یکی به آسمان چنگ میزند

دست یکی به انسان

دست های انسان ها شبیه هم نیستند

یکی خاک را به باد میدهد

یکی عمر را

انسان ها شبیه هم نیستند

یکی زندگانی میکند

یکی تحمل...

سپتامبر 11 2017, 11:07

بازنشر توسط

طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.174.51.80