یروزی ميشه ← صبح از خواب پاميشي

گوشيتو ور ميداري ميبينی pm نداري ازم

ميگيري ميخوابي ← ظهر پا ميشي

ميبيني لاینتم پیامات Read نمیشه


ميبيني جواب كامنتاي کسی رو هم ندادم

اس ميدي

ج نمياد

ناراحت ميشي

بعد يساعت باز اس ميدي

ج نمياد

زنگ ميزني

مشترك مورد نظر خاموش ميباشد

واتس آپ~> Last online today 4:30

ميزني بيرون

خبري نيس

كفري ميشي

ميگي گور باباش

شب ميخوابي

ولي بفكرمي که کجام چرا نیستم

هنوزم بيخبر

صب ديگه مياي در خونمون

صوت قشنگ عبدالباسط

داربستي كه واسه پلاكارتا ميزنن

شك ميكني

ميري جلو

مارا در غم از دست رفتن فرزند عزيزتان شريك بدانيد

ماشيني كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه

پلک ميزنى.باورت نمیشه

ميدوئي تا خونتون

تو راه اشكاتو پاك ميكني

ميشني جلو در تو

ميبندي چشاتو

خاطره ها

صدام

حرفام

شیطنتام...

خنده هام...

گریه هام ...

تو كمد دنبال پيرن مشكي

عصري، سر خاك

تسليت به خانوادم

تاج گلا

لباساي مشکی

و در اخر

نقطه سرقبرم..
http://uupload.ir/files/nl4j_photo_2015-09-20_04-15-06.jpg
http://uupload.ir/files/r7k8_3q_photo_2015-09-20_04-13-41.jpg

سپتامبر 20 2015, 05:14
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.90.56.90