این روزها جواب صداقت را با میدهند !
جواب را با بی محبتی می دهند !
جواب با وفایی را با !
و جواب دوستی را با دشمنی !
چه خوب آرایه “تضاد” را به کار می برند !

اوت 26 2015, 11:31 در پارسه
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.87.18.165