سکـوتـــــ

من اگر عاشقانه می نویسم ، نه عاشقـم !، نه شکست خورده ... فقط می نویسم.. [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
فقـــــر
کاسه ی گدایی نیست ،
فقر یعنی
کاسه های چشمی که این
کاسه های گدایی
را می بیند و کاری نمی کند ....


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 21:31 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
بعضی وقتها انسان فقط
خسته میشود ..
نَه قهر است،
نه تنها و
نه عاشق ...


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 21:22 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
زمان آدم ها رو دگرگون میکند
اما تصویری را که از آنها داریم
ثابت نگه می دارد ...

هیچ چیز دردناک تر از این تضاد
میان "دگرگونی آدم ها"
و "ثبات خاطره ها" نیست ...


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 21:15 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
تو می‌رفتی تا آبی‌ترین رویایت ...
من اما ،
ثابت روی همان صندلی نشسته‌ام !
با کمی تفاوت که دیگر، کتاب نمی‌خوانم ؛
چای ندارم ، سیگار دود نمی‌کنم ...
نفس نمی‌کشم ...!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 21:06 در مادرم
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
هر طایفه ای به من گمانی دارد،

من زان خودم،چنان که هستم هستم

خیام


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 23:07 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
از اینکه دیگر کسی نمی آید ...

خاطرَم جمع است ... ،

لااقل کسی بیاید ...

من را از خاطره هایَ م تفریق کند ...


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 22:50 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 22:34 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
رفتیم پای چاه، عزیز کسی شویم
نوبت به ما رسید، برادر تمام شد!
---
«فرامرز عرب عامری»دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 00:24 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم..
ولی به دنبال لذت بردن می گردیم...
باید پذیرفت که ...
تنها راه ادامه دادن ...
لذت بردن از رنج هایی است که می کشیم!

چالز_بوکوفسکیدیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 00:17 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ

اگر

آخرین عبادت ما نیست

پس آمده ایم اینجا

برای کدام درد بی شفا

شعر بخوانیم و باز به خانه برگردیم؟!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/19 - 00:05 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 3 4 5 6 7
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.156.39.245