سکـوتـــــ

من اگر عاشقانه می نویسم ، نه عاشقـم !، نه شکست خورده ... فقط می نویسم.. [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
ما هر چه را که باید
از دست داده باشیم، از دست داده ایم
ما بی چراغ به راه افتادیم

فروغ فرخزاد


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/21 - 23:36 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
ما را می‌گردند
می‌گویند همراه خود چه دارید؟
ما فقط
رویاهایمان را با خود آورده‌ایم.
پنهان نمی‌كنیم
چمدان‌های ما سنگین است،
اما فقط
رویاهایمان را با خود آورده‌ایم.

سید علی صالحی


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/21 - 23:24 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
پناه به سایـه می برد
دل سوختـه
از نورِ آفتـاب

الهه سلیمی


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 23:43 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
ما غصه هایمان را شمردیم
و به خواب رفتیم
باید هم کابوس می دیدیم

رسول یونان


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 23:30 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
و هر انسان
برای هر انسان برادریست.....
روزی که دیگر درهای خانه را نمی بندند
قفل افسانه ایست....

"احمدشاملو"


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 23:25 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ


تنهایی...

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 22:56 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ

خداوند معشوق نیست

او خود عشق است…

کدامین معشوق می تواند بگوید:

صدبار اگر توبه شکستی باز ای ؟؟؟دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 22:51 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و بر روزگارِ خویش شکر می کنند حالم به هم میخورد.


فئودور داستایفسکی


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 22:44 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
قــول دادم کــه در انــدیـشــه‌ی خــود حــبس شـوم
دل به بــالا و بلنــدای خـیالــی ندهــم
دوســت دارم کـه خـودم پـشــت خـودم باشــم و بـس
به تــنِ هیـــچ عقــابـی پَـر و بالــی نـدهـم...


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 22:22 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
سکـوتـــــ
ما را از سادگی ترسانده اند ...
هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است ...
هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی ، ساده شاد میشوی ، ساده ذوق می کنی، ساده می بخشی ... و ساده تر دل می بندی ...!
جوری ما را از سادگی ترساندند ، که همه مان ناچار شدیم نقاب هایی از جنسِ هفت خطی و سیاست ، روی خودمان بکشیم ، وگرنه من که می دانم همه مان شبیه به همیم؛
یک مشت آدمِ ساده و بی غَل و غش...
با این تفاوت که بعضی هایمان بدجور تویِ نقشِ نقاب هایمان فرو رفته ایم... بدجور!!!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 21:45 در سکوت زبان تنهایی ست
      عزیزِ شعرهایم مـــادرم است...

    3 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 2 3 4 5 6
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.156.39.245