8de258a63eaf637e46be14c4e18f29d2 (1).jpg c1ba4e338ab455862e297f6c2b316bac.jpg 26ef127ba199f0c5f0ab10fff6b1452e.jpg abea08dd2d53485a1b4307b1e159a4eb.jpg
shayan-86

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
shayan-86
7 کاربر
73 پست
54 دیدگاه
0000-00-00 [1398 سال ]
m -

دنبال شدگان

گروه های من

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "shayan-86" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

shayan-86
shayan-86

پا گذاشته ام روی

دوش شیطاان

میخواهمخدا شوم..

...


51949455e74fff8a30b9347540bd2dc4.gif

shayan-86
shayan-86
کافی است پرده ی ناچیز
غرور را

از چشمانت برداری

تا عمق حسرت زندگی ام را

که تو ھستی

ببینی...

8de258a63eaf637e46be14c4e18f29d2 (1).jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

..
غزلناک می شوی
و من در تب شعرت ذره ذره جان خواھم داد

و من خواھم نشست در انتظارت تا ابد
اگر این اجل
امانم داد ...
...


(سیب ممنوعه حرام است ولی
با طعمش
بدترین جای جهان
جای قشنگیست)
..

c1ba4e338ab455862e297f6c2b316bac.jpg
Masih ft Arash AP – Goli(UpMusic).mp3 · 7.7MB
اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

مسموم
به تلخی ھای سرشته در خویشم

مگر عسل چقدر خنثی می کند
حروف ِ سرشکسته را؟! ...

در کام ِ چکامه ی ِ زھر سروده شدم

ریشه ِی آبیِ شوکران ھم

سرخ می شود از شرم

بس که مزه ی ناگوار مرارت میدهم .. !!

...

a483e4d1f48e00425f9b881d38e297de.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

سهم ما از خدا
سنگی شد که به شیطان زدیم !

و سنگینیِ شانه مان از ..." تَبربُت " که گذشت

دانستیم عجب دلخانه ی
سنگی داشتیم !

..
9108dcebc38ead87ed9906218e7dcc1f.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

منم جسمي مسخر،
طعمه ارواح شیطانی
كه اھريمن طلسمش كرده با جادوي حیراني

ھزاران سال نوري دور از اصل خودم ماندم
بعید از آنكه برگردم به يك سیماي انساني

میان خنده ام ناگاه از آيینه پرسیدم
چه دندانھاي رنگیني...! شبیه گرگ مي ماني؟

شراب از دست شیطان را مگر مي شد ننوشم..
.واي اگر او میزبان باشد، عجب بزمي...! چه مھماني!

بنوشم يا ننوشم،
مرگ من مرھون اين جام است
كه يا با تشنگي مردن
و يا آداب قرباني.. .
....
26ef127ba199f0c5f0ab10fff6b1452e.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

تنهایی از پایان تو

شروع میشود

و در من امتداد میکند

و تکثیر میشود.. !!

...

ea623ddaa3364bc17ade2bce55be8edf.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

گمشده ام در
مدار تاریکی

..
گم کرده ام روزهایم را
در شب چشمانت

دلم را
در رویاهایی که بر باد دادی
..
سراغم نیا
حادثه ی با تو بودن را
پاک کرده ام..!!

....

b146253ff8c8d2e4c050ca52c1f4a0f2.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
خودت را جاى من بگذار
و از ويرانه ي ذھنت مصائب را كمي از ديدِ من بشمار

دمی آھسته تر رد شو که قدری گم شوی در من
ِ و شاید در ضمیر ناخودآگاھت سرودی بشنوی از من

خودت را جای من بگذار

قضاوت ھای کورت را به دست خویشتن نسپار
کمی با کفش ھای من قدم بردار
من از بیغوله می آیم تو از بستان
تو از نوری من از زندان

ببین رنگ و لعاب ما
تفاوت ھای وحشت زا چگونه شکل می گیرد
چرا یکسانیِ انسان به ھیچ و پوچ می میرد ؟

خودت را جای من بگذار
abea08dd2d53485a1b4307b1e159a4eb.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
ناله ی مسموم بر فراز شھر
گاری خسبیده بر تیرک چراغ

خانه ای که دود در گلوگاھش می پرد
و مدام سرفه بر کلاغان می پاشد

و خودکاری که از ترس پاک کن ھا بی رنگ می نویسد

وقتی شاعری می گرید
جھانی از حس وحشت
می ترکد.

...ec3e17769b7d38d849f7f8752aa30841.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

یک حس تنھای سردرگم
از پشت شیشه ھا
ارام وبی صدا
تق تق میزند به شیشه ھا

این ھمان حس وحشت آور شب است
که به دنبال راھی به داخل است

...

3003bad23c71e5b42d84401d557cea40.jpg

اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.227.240.143