You Photograph.jpeg Blue fire skull live wallpaper????.gif 110ba7c109f323822e5aff203da77ec5.jpg d7b6d4d0a476a7eb05513a254b2d9c5f.jpg
shayan-86

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
shayan-86
8 کاربر
88 پست
68 دیدگاه
676.5 امتياز
0000-00-00 [1399 سال ]
m -
تهران

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "shayan-86" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

shayan-86
shayan-86

پا گذاشته ام روی

دوش شیطاان

میخواهمخدا شوم..

...


51949455e74fff8a30b9347540bd2dc4.gif

shayan-86
shayan-86
مرگ من از سکوت تو
آغاز می شود !!
پس بیا واژه هایم را متبرک کن..
بگو برایم از دلتنگی باران و جاده
..
از خواب های شیرین
و کابوس های تلخ

از بوسه های داده بر باد
از گریه های فرو خورده ..

اصلا
تو فقط حرف بزن
حتی اگر تند باشد

حتی
اگر
سرد باشد...

نگاه کن
فرشته مرگ هم چشم به دهان تو دارد ..!!

..

You Photograph.jpeg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
تمام شهر را بوی مرگ
در بر گرفته !!

...


Blue fire skull live wallpaper????.gif

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
می خندم به
سرطان
به خرچنگ ھایی که نقشه قتلم را می کشند...
به دلقکی که گریه می کرد...

به مردی که سراغ زنش را از من می گرفت...
به پیرمردی که با آیینه حرف میزد...

به پیرزنی که سالھاست
لباس شوھر مرده اش را تن کرد
پدر شد
برای بچه ھای مادر مرده اش...

به درد ھایی که به درد گریه کردن نمی خورند...
می خندم به لیمویی که می خواست شیرین باشد
اما آخرش
تلخ مرد...
..

434aff437c5cf45fc1d2f08bc5d6dd40.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
مرگ را دیده ام من
در دیداری غمناک

من مرگ را به دست
سوده ام

من مرگ را زیسته ام

با آوازی غمناک
غمناک..

و به عمری سخت دراز وسخت فرساینده..

..

220c536e2846458a2cc25280909bfb8c.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
سالها بعد در مورد ما می نویسند

مردمانی بی تصمیم در حاشیه زندگی خویش


که بسیار گران ز ندگی می کردند

اما

ارزان می مردند !!

..

15c7f36c76f7ced9aa5fc72d5b00eb5c.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

من
تو را طواف می کنم

تو مرا
سنگ میزنی !!

افسوس..

این قصه شیطان شدن است....

..


110ba7c109f323822e5aff203da77ec5.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
سرد بود دستانش
سردتر از نگاھھای عمیق پدرم
سردتر از زمانیکه قصه ھای مادر ته می کشید و ھمچنان بیدار بودم
سردتر از انفرادی ھای من در آن حبسگاه ناخودآگاه شب
سردیش ، ھمان یخبندان افکارم بود
که ای کاش دیده نمی شد ھرگز
حال در حصار بی کسیمان که با ھم ساختیم، منتظرم
انتظار لبخند تلخ ھمیشگیت
آن خنده که ھیچ وقت عمیق نبود را می کشم
شاید گرم شود
از خورشید لبخندت
این فاصله ھا و دستھا...


d7b6d4d0a476a7eb05513a254b2d9c5f.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
بی تملک ترین مالک این جهان
شاعری ست
که نیزه اش را
بر دروازه ی متروک ترین شهر این جهان نشانده است
ـ وخود با خیال رها کرده
درعوالم خویش واگویه می کند باخود :
قباله ی این تکه از هیچ کجای جهان
به نام من است
ومحدوده اش ازشمال به جنوب
و از غرب به شرق فقط
به اندازه ی سفیدی یک صفحه ی کاغذ به شعر می رود
بی هیچ تبصره ای
بر الحاقی از سرزمین ِ تصرف های آتی .
و شگفتا که هیچ شاهدی
انگشتی بر کتاب نمی نهد
تا بی تملک ترین مالک این جهان
صاحب شعری شود
که شعر اوست !
نگاه کن ـ
چه بیهوده می نویسد شاعر
وقتی که مردمان متروک ترین شهر این جهان
خواننده گان ِ شعری اند که
بر سر ِ دار خوانده می شود
و شاعر آن بیچاره ای ست
که بر خیال خود حتی مالک نبود
ودر قساوت تعبیر های بی رؤیا
به اتهام ِ فساد ِخیال
بر دار شد و مرد .
دریغا ـ دریغ
بی تملک ترین مالک این جهان
شاعری ست
که هیچ به یاد نمی آورد که عشق
کشته می شود وقتی که در کوچه ها
به جار می شود
و او به دار می شود
وقتی که عشق
در شعر مردمان متروک ترین شهر این جهان به آواز می رود .
بی تملک ترین مالک این جهان
شاعری ست
که بر خیال خود حتی
مالک نیست !

..

به تکرار اما به یادگار
برای تو...
..

1bda6c003df8751457a24beb02b50f57.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان

نمی رقصیدیم...

...

fa1228e205017db308e1c96491153de4.jpg

اشتراک دهندگان :
shayan-86
shayan-86
“می دانی؟
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است!
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت

باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی :
بگذار منتـظـر بمانند !!

پناهی
..


7c9e9dbad145e78d5bd9a3e131b3891e.jpg

اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 34.204.202.44