1536305027165756_large.jpg 1527482760413107_large.jpg 1535963274120355_large.jpg rosgol.ir (66).gif
۞امیر مسعود۞

این مشخصات محافظت شده است
۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

کی رفت و، یکی موند و یکی از غصه هاش خوند و

یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتــش ساخت و

یکی رنجـــید ، یکی بخشـــید یکی از آبروش ترســـید

یکی بد شد، یکی رد شد ، یکی پابـند مقصــــــــد شد


تـــــــــو امّا باش، """خـــــــــــــــــدا اینـــــجاست...!!!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
...
در رفاقت رسم ما جان دادن است

هر قدم را صد قدم پس دادن است


هرکه برما تب کند ، جان می دهیم

نـــاز او را هرچه باشد می خریم !
...


عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک دوستان عزیزم۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
چه شیرین است وقتی سینه ها از مهر آکنده است...!

چه شیرین است وقتی آفتاب دوستی٬ در آسمان دهر تابنده است...!دوستان عزیز شب زیبای آبانی تان پرمهر و بخیر باشه !۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
در داستان خلقت نقل شده است که خداوند فرمود:
این مخلوق عظیم، فقط یک عیب دارد !
فرشته پرسید: چه عیبی؟
خداوند فرمود: قدر خودش را نمیداند ...!

به افتخار تمام بانوان عزیز


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

قوی کسی است که,
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی,
سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!
با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...
یکی رفت و،
یکی موند و،
یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و،
یکی باخت و،
یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید،
""یکی بخشید""
یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد،
یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش،
"""خدا اینجاست..."""
با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،
فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،
و با خود تکرار می کنم که یادم باشد،
هر آن ممکن است شبی فرا رسد،
و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،
پس هرگز
"محبت هایم را ذخیره نکنم "،
و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :
خوشحالم که هستید و هستم ...

داااااااااااااااااارم ...!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
زندگی زیبا میشود

به شرطی که آدما به اندازه تمام برگ های پاییز

برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشند ... .


سلام دوستان خوبم

براتون، بهترین ها رو آرزو دارم ...!اشتراک دهندگان :
۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند و گفته باشند و خواهند گفت !!!
انشایی است که تنها باید خود بنگاریم ؛
باشد که موضوع انشای زندگیت "خدا" ،
مقدمه اش "عشق او" ،
و انتهایش "نگاه او" باشد ...!الهــــــی آمیــــــــــــــــــــــــــــــــن


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
زندگی کوتاه است ...
نه غمش می‌ارزد و نه شادی ماندن دارد
بهترین راه برایت این است
که بخندی و بخندی وبخندی
به غمش
به کَمش
و به زیادیِ غمش...!


صفحات: 3 4 5 6 7
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.167.47.248