1536305027165756_large.jpg 1527482760413107_large.jpg 1535963274120355_large.jpg rosgol.ir (66).gif
۞امیر مسعود۞

این مشخصات محافظت شده است
۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
کسی که می ماند ، پیامبر است.

به او ایمان بیاورید ... !

ماندن ، کم معجزه ای نیست در عصر ما ...!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
هرجا قلبی مهربان در حال تپیدن است،

آنجا بهشتی در حــــال روییدن است…!۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

اگر خامــوشم ایـن روزا، درون سینه غم دارم

اگــر دلگیـــــــرم و تنهـا ، تو را از دیـده کـم دارم

حذر کردی تــو از عشقم، خیالی نیست دلدارم

اگـر بگـریزی ازدامـــم، بـه وصلت باز امیـــدوارم


اشتراک دهندگان :
۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
انصاف یعنی:

اگر روزهای سخت رسید ، روزهای خوبِ زندگیت، یادت بمونه ...!

یعنی؛ بدونی خدای روزهای سخت ، همون خدای روزهای خوبه !

منصف باشیم ...!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
دوســـــت داشـــــــــــتن ات را

نمی شــــــــــــــــــــود نوشت

وقتـــــــــــــــــــــی که واژه ها

نه موئی برای سپــــــید شدن دارند

و نه اندامی برای خـــــــم شدن ...!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
ضــــــربان قلبــــم را با تار یاد تو کوک کردم...

دلنوازی کن و خوش بنواز که سخت دلتنگم ...۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞


اشتراک دهندگان :
۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
ازدوست پرسیدم: محبت را کیست لایق؟
پاسخ آمد: او که یادت میکند در هر دقایق!

این گل های را زیبا تقدیم می کنم به شما دوستان گلم ...

دوست عــــزیــــــزم نمیدانــم ؛
در زندگی ات " بـهتـــــرین" چــگـونه معنــــا میـشود
مـن هـمــــان " بـهتـــرین " را بــــرایــت آرزو میکنــــم.


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞
زندگی کنیم
زیرا هدیه ای ست برای شــادی ...!

تنها کســانی شاد ند
که از گذشته و آینـده، رها هستند ...!

زمان را رهــا کنیم
اکنون مان را جشن بگــیریم!

زندگی یعنی؛ لحظۀ حال و توسعه دادن برای آینده ...!


۞امیر مسعود۞
۞امیر مسعود۞

؛ هنر نقّاشیِ بدون پاک کن است...

پس طوری زندگی کنی

که داشتن پاک کن را نخوریم ...!


اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.166.249.93