GBWA-۲۰۱۹۰۱۱۸۱۹۴۳۲۳.jpg
rosha

به هیشکی خیانت نکردم.. جز خودم:( اعتماد ب بعضیا خیانت ب خودم بود:/ [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
rosha
16 کاربر
1242 پست
11 دیدگاه
8740.75 امتياز
1370-12-08 [27 سال ]
f - متاهل
اسلام
تنهایی - سکوت - موزیک

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "rosha" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

rosha
rosha
گاهی دلم خیلی تنگ میشود
نه از این خیلی ها
از آن خیلی های دوران کودکی.دلم برای دوران کودکی برای آن نشستن های دور هم در سرمای زمستان به دور آتیش هیزم در اتاق های کاهگلی،آن دور همی های بی مناسبت سر سفره غذا،بیدار شدن با صدای زنگوله های گوسفندان اول صبح در روستا،برای آن توپ لاستیکی های دو پوسته،حتی برای شیطنتا و آن کتک خوردن های بچگی برای سادگی مهر محبت وفاداری راستگویی برای ساده پوشی برای زندگی بدون تجملات بدون چشم و هم چشمی برای دوست داشتنهای بدون قید و شرط برا یک رنگی ،برای آن مهربانی و صمیمیت ها و کنار هم بودن آن دورانی که دل آدمهاش مثل همان خانه های کاهگلی صاف و ساده بود نه الان که.......
آری دلم تنگ است
خیلی مثل همان خیلی های دوران کودکی

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/7 - 19:57
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
rosha
rosha

اینجا هم که همیشه هیشکی نی


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/1 - 18:01
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    2 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha

اوووف حوصلم پوکید


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/1 - 18:01
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    2 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha

چرا خصوصی میدین پاک میکنید


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/30 - 11:17
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن
rosha
rosha
ﺗﻮﯼ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ، ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻋﺪﻩﺍﺵ ﺧﺎﺭﺝ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺫﻭﻕ می زند....
ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮﻕ ِ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ،
ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺁﺏ ِ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﮑﻪ،
ﯾﮏ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﺧﺪﺍ ﭼﻔﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ،ﻭ ..
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ چنین ﭼﯿﺰهایی ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻢﺗﺮ هم هستند به محض اینکه چنین ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍفتد،ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ....
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺍﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ:
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻔﺖ، ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩﻩﺭﯾﺰ ِ ﻧﺎﺳﻮﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ،ﻭﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪﯼ ﺩﯾﮕﺮ ....
ﺍﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ‏«ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ‏» ، ﺩﯾﮕﺮ ‏« ﺧﺎﻧﻪ‏» ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .
ﺭﺍﺑﻄﻪ هم ﻫﻤﯿﻦﺟﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ !
ﺗﻮﯼ ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻭ ﭘﺮﯾﺰ ﻭ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﺩ؛
ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺤﻠّﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﺪﻳﺪﻩﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎﻧﺎجوﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ‏«ﺩﻝ ‏» ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ .
ﻭ...ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻦ :
ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺁﻓﺖ یک ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺩﻟﺰﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ..

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/28 - 20:46
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    3 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha

هیییی

GBWA-۲۰۱۹۰۱۱۸۱۹۴۳۲۳.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/28 - 19:45
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
rosha
rosha

بعد تو مگه میشه بازم به کسی دل بست مثله منه دلدادت عاشق مگه هست
تقدیر منه موندن با خاطره ها تنها دنیامو میسوزونن ا ین خاطره ها

دردی مثه تنهایی آدم رو نمیشکونه حاله دله تنها رو تنها میدونه
باز این شبه بارونی بوی تو رو روو کرده بی تو مثه حاله من این قافیه درده


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/27 - 18:43
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    3 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha

فکر تو و این حالت بازم منه بیطاقت چشمم به در و ساعت آشوبه دلم
یاد تو و تنهایی نیستی و همین جایی بعد تو چه فردایی آشوبه دلم

دردی مثه تنهایی آدم رو نمیشکونه حاله دله تنها رو تنها میدونه
باز این شبه بارونی بوی تو رو روو کرده بی تو مثه حاله من این قافیه درده


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/27 - 18:43
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    3 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha
برای آدمهایی که حاضر نیستن برای تو از یه گودال بپرن

از یه اقیانوس عبور نکن....

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/27 - 17:42
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    3 نفر اين را مي پسندند
rosha
rosha
گران گشتم به چشمش
بس که رفتم بی سبب سویش

مرا زین پای بی فرمان
چه ها بر سر نمی آید؟

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/27 - 17:39
      همه تا وقتى كه رقيب براشون محسوب نشى دوستت دارن

    3 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.210.61.41