untitled-1.jpg thumb_HM-20137107010143850411403896169.7184.jpg images.jpg ax-profile-asheghane-4.jpg
fati747

گرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی” If .. [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
fati747
fati747

بعضی از تنهایی ها درمان ندارد

پوک می کند

تکه هايی از وجودمان را حذف می کند!

بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد

که باشد

بیاید

بماند


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/09/6 - 15:40 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    9 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

میشه تنهایی بازی کرد

میشه تنهایی خندید

میشه تنهایی سفر کرد

ولی خدایی خیلی سخته تنهایی

تنهایی را تحمل کرد …!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/09/6 - 15:40 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

باید کسى را پیدا کنم

که دوستم داشته باشد!

آنقدر که یکى از این شب هاى لعنتى،

آغوشش را براى من و یک دنیا خستگىام بگشاید…

هیچ نگوید…

هیچ نپرسد…

فقط مرا در آغوش بگیرد…

بعد همانجا بمیرم…

تا نبینم روزهاى آینده را…

روزهایى که دروغ مىگوید!!!

روزهایى که دیگر دوستم ندارد!!!

روزهایى که دیگر مرا در آغوش نمیگیرد!!!

روزهایى که عاشق دیگرى مىشود....


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/09/6 - 15:38 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…


1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 12:03 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

عکس تنهایی و جدایی غمناک و غم انگیز


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:57 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:46 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

متن سنگین , متن سنگین تنهایی , متن سنگین تیکه دار

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:41 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    8 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

عکس دختر تنها و غمگین و گریه دار


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:38 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    7 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

عکس غمگین دخترونه جدایی و فاز شکست عشقی


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:35 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    7 نفر اين را مي پسندند
fati747
fati747

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن سنگین کوتاه


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/10 - 11:32 در گروه دوستان اصیل
      نفسم بی نفست در قفسم میدانی ؟؟؟؟

    7 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 1 2 3 4
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.212.93.234