10531418277749025096.jpg 1558615127476250_large.jpg Capture.PNG 965441_873.jpg
mohamadmousawi

سرت روبالابگیر همون طور که زندگی کردی همون طور بمیر...... اصل زند.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
mohamadmousawi
16 کاربر
805 پست
6 دیدگاه
11523.5 امتياز
از بهترین ها
1376-01-22 [22 سال ]
m - مجرد
اسلام
بوشهر
فوق دیپلم
دانشجو
وزن: 67 - قد: 185
نرفته ام
نمی کشم

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(265 )

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "mohamadmousawi" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

mohamadmousawi
mohamadmousawi
گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند
10531418277749025096.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/03/2 - 17:14
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi

..

1558615127476250_large.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/03/2 - 17:04
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
روزگاری پیش در صحرای دور**** گله ای میکرد با چوپان عبورسبزه زاری بود و صحرایی و دشت **** گوییا موسی از آنجا می گذشتدید چوپان را کناری مست مست****رو به سوی آسمانها کرده دستگاه گاهی در پی بزها دوان****گاه گاهی اشک از چشمش روانگاه گاهی غرق دریای سکوت****گاه گاهی ناله و گاهی فغان
گویا با نغمه های جان گداز**** با خدایش اینچنین میگفت رازای خدایا کجایی تا شوم من چاکرت؟****چارقت دوزم زنم شانه سرت؟جامه ات شویم شپش هایش کشم****روز و شب با آرزوهایم خوشمدستکت بوسم بمالم پای تو****رخت خواب آرم بروبم جای توای همه بزهای من ارزانی ات****گوسفندان را کنم قربانیت
شیر بزها را بدوشم تا بنوشی****جامه ای از پشم بزهایم بپوشیسالها اینگونه از مردم جدا****گفت و گو میکرد چوپان با خداگله در صحرا رها میکرد و خویش****گوشه ای گه شاد بود و گه پریشگه به مستی یاد میکرد از خدا****گه بزی میکرد در راهش فدادر کنار سبزه زاران در میان لاله ها**** از خدا میگفت با بزغاله ها
بخت بد را بین که پیغمبر خموش****بر سخن های شبان میکرد گوشآی چوپان! چیست در رویای تو **** کیست آن پنهان و ناپیدای تو ؟چیست آن جام می اندر دست تو؟ **** کیست آن پروردگار مست تو؟
با خدایم! با خدایم من! **** با همان دیر آشنایم من با خدای گوسفندان سفید****با خداوندی که گرگش گوسفندانم دریدبا خدای خویش مستی میکنم**** گفت و گو ها با وی از اسرار هستی میکنمچرا چوپان فراوان کفر میگویی؟****خدا را در خیال و وهم می جویی؟نیایش با خدا کردن رهی دارد! ****خدایان را صدا کردن رهی دارد!
برو ای بی خبر از راز های عالم هستی! ****سخن کوتاه کن چوپان که بد مستی!من اینجا روز و شب سر در گریبان خدا خفتم****برایش قصه ها گفتممن اینجا با خدایم رازها دارم****برایش مینوازم لوله و آواز ها دارممن اینجا خمره ای دارم پر است از می****گهی نوشم به یاد گوسفندانم گهی نوشم به نام وی
هزاران بار نامش را صدا کردم****برایش گوسفندانم را فدا کردمبرو چوپان!بترس از عاقبت زین کار پرواکن! **** بترس از آتش دوزخ برو از وی تمنا کن!!بخواه از وی ببخشاید گناهت را! **** بگو نادیده گیرد اشتباهت را!!وگرنه آتشی آید زبانت را بسوزاند****عذاب آسمانی خانمانت را بسوزاند!!بگیرد گوسفندان را بزهایت بمیراند****نشان از گریه بر رخسار خندانت بمیراند
کجا چوپان تواند با خداوندی سخن گفتن؟ ****خدا کی میتواند در کنار یک شبان خفتن؟برو ای بی خبر از راز های عالم هستی! **** سخن کوتاه کن چوپان که بد مستی!وای موسی من پشیمانم دهانم دوختی**** وز پشیمانی تو جانم سوختیمن ندانستم کجایم. کیستم! ****روز و شب اندر خیالش زیستم!
میروم با درد هایم باز تنها میشوم****میروم با گوسفندانم اسیر دشت و صحرا میشوماو ملامت های موسی را شنید و خسته و رنجور شد **** اندک ایمانی که در دل داشت چوپان کور شدرفت گریان تا خدایش را ز نو پیدا کند****رفت تا روح پریشان گشته را شیدا کندوحی آمد بار دیگر از خدای****گفت موسی!وای بر تو!وای بر من!وای وای!
تو شبان را کردی از من دورتر****بنده ام گشت اینچنین رنجورترجایگاه من میان سینه اش خالی نبود**** یا نیازی هرگز اینگونه به دلالی نبودتو!برای وصل کردن آمدی****نی برای فصل کردن آمدیآخر این چوپان رسوا گشته صحرا نشین****روزگاری در دلش عشقی نهان بود آتشین!من نمی خواهم کسی رنجور باشد از خدای ****من نمی خواهم که چوپان دور باشد از خدای

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/29 - 04:05
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما كشاورز است

خدا را دیده ام با كارگر ها مهر را می كاشت

ایمان را درو می كرد

خدا روی چمن ها می دمید و می دوید از روی شالیزار

خدا با باد و گندمزار می رقصید

گهی با ابرها می رفت گهی با باد می امد

و اشكش را تهی می كرد روی کشتزار روستای ما

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ماكشاورز است

ولی با كدخدای روستای ما برادر نیست

خدا از ابشار كوه های روستا جاریست

خدا در روستای ما كشاورز است

كنار چشمه ی پاكی

من او را دیده ام با دستهای ساده و خاكی

خدا هم همچو دیگر مردمان روستا از كدخدا شاكی

من از این روستای سبز و از این

بوی شالی گشته ام سرمست

میان روستای ما

خدا هرجا كه بوی گندم و اب علف

باشد در انجا هست

خدا در روستای ماست

خدا در روستای ما كشاورز است

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/29 - 03:55
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
مجازات شغالان
شبی آقامحمدخان قاجار نتوانست از زوزه شغالان بخوابد. صبح که از خواب برخاست مشاورانش را فراخواند و از آنها کیفری بایسته را برای شغالان طلب کرد.
هر یک کیفری سخت را برای شغالان پیشنهاد کردند. اما او هیچ یک را نپسندید و مجازاتی سخت‌تر را برای شغالان جستجو می‌کرد. دستور داد تمامی شغالانی را که در آن حوالی یافت می‌شدند، را بیابند و زنده به حضورش آورند.
وقتی شغالان را به حضورش آوردند، بر گردن تمامی آنها زنگوله‌ای آویخت و آنها را دوباره در صحرا رها کرد. طعمه‌ها از صدای زنگوله شغالان می‌گریختند و هیچ یک نتوانستند طعمه‌ای شکار کنند. چند روزی بدین نحو سپری شد تا همگی از گرسنگی مُردند.

ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/27 - 14:53
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!
ببرم بخوابانمش!
لحاف را بکشم رویش!
دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!
وسط گریه هایش بگویم:
غصه نخور خودم جان!
درست می شود! اگر هم نشد به جهنم...
تمام می شود...
بالاخره تمام می شود...!!
Capture.PNG

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/21 - 17:44
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
راستش هرچی فکر کردم ساده ترین جمله بهترین جمله بود

رمضان مبارک
965441_873.jpg

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/17 - 12:20
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
:
و درود خدا بر او
فرمودند :

برای اسلام چهار رکن است:
توکل بر خدا ،
واگذاری امور به خدا ،
رضایت به قضای خدا
و تسلیم به امر خدا .

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/17 - 11:59
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi

....

jomlat-5_954271.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/5 - 16:20
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
mohamadmousawi
mohamadmousawi
عکس نوشته مادرانه زیبا, جملکس روز مادر

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/12/8 - 09:47
      هرکس بات میخنده لزوما دوستت نداره ولی هرکس بات گریه میکنه حتما دوستت داره

    6 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 35.175.200.4