20190726_222706.png 20190726_222404.png 20190726_202146.png 600x450x241311_1p9LUOUw2.jpg.pagespeed.ic._6ACxx9b5u.jpg
❤7❤MДlǟӄƐ

این مشخصات محافظت شده است
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
می گویند تو مرده ای
خودت خبر نداری
می گویم نمی دانم
انقدر می دانم دیگر هیچ احساسی ندارم


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

خنده هایت عاشقم میکند
وقتی اشک می ریزم و لبخند می زند
عکس سه در چهار جا مانده ات ته کیفم


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

کاش من و تو
دو جلد از یک رمان عاشقانه بودیم
تنگ در آغوش هم
خوابیده در قفسه‌های کتابخانه‌ای روستایی
گاهی تو را، گاهی مرا
تنها به سبب تشدید دلتنـگی‌هایمان به امانت می‌بردند


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
روزها
هفته ها
ماه ها
و حتی سالها گذشتند
روزی خواهیم فهمید از زندگی چیزی نداریم جز خاطراتی که رهایمان نمیکنند

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

خیال خوب تو

لبخند می‌شود به لبم

و گرنه اين من ديوانه غصه‌ ها دارد !


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

عشق کم است
من تو را برای هرچه هست
هرچه که از عشق بهتر است
دوست خواهم داشت


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
تو
دور می شوی
و زندگی
از اخرین پنجره قطار
برایم دست تکان می دهد…
.

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
ﺗﻮ
ﻣﯽ ﺭﻭﯼ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﺳﺖ…

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
تنها در خلوت اتاق
با هر چیزی می‌شود حرف زد
با میز
با گل‌های شمعدانی
با هرچه که هست
اما من دیوانه‌ام
میان این همه هست
با تو حرف میزنم که نیستی…

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
گاهـی :
سرزدهـ ؛
دیوانهـ ـوار ؛
کوتاهـ ...
[ بـه دیـدنمـ بـیا ]

اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.204.227.250