20190726_222706.png 20190726_222404.png 20190726_202146.png 600x450x241311_1p9LUOUw2.jpg.pagespeed.ic._6ACxx9b5u.jpg
❤7❤MДlǟӄƐ

این مشخصات محافظت شده است
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
ساکتم
ساکت
اما پرم از حرفهای تلخ
پر از رمز و راز
و امروز پس از سالها احساس می کنم فهمیدم
فهمیدم وقتی کسی حرفهایت را نمی فهمد
باید در سکوت آرام و بیصدا سوخت
باید رها کرد
باید رفت

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

چنین شب‌های بی‌پایان
و من بر بستر اندوه
از آن پهلو، به این پهلو
از این پهلو، به آن پهلو


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
ما غصه هایمان را شمردیم
و به خواب رفتیم
باید هم کابوس می دیدیم

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
خسته ام
نه از تو
از چشمهايم
كه هر روز براي ديدارت
ثانيه ها را دنبال مي كنند
تا غروب…
افسوس حتي ديگر عطرت هم
از خانه عبور نمي كند!

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
تو هم از فنجان قهوه می پری بیرون
هم از دیوان خواجه حافظ
هم از دسته ی ورق ها
دنیا به راست یا دروغ
قرن هاست که “تو” را وعده می دهد
و ساعتِ روی پاتختی ِ تو
خواب مانده شاید
که خواب مانده ای!

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
مرا به سـردی آغـوش دیگران مسـپار
برای ” گـریه ی ” من
سرپناه یعنی تو

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ

حالا که میروی
چشمانم را بگیر
فردای رفتنت
دیدن ندارد


اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
بنواز با انگشتان زیبایت
نت گمشده را
نت لبخند
نت آغوش را
نت اشک را
بنواز
سمفونی دیدار شنیدن دارد …..

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
چیزی بگو!
حرفی روی زخمم بپاش!
من گورستانی سرگردانم،که هر روز
گوری درمن مثل زخمی تازه دهان باز میکند.

اشتراک دهندگان :
❤7❤MДlǟӄƐ
❤7❤MДlǟӄƐ
یادم نیست
به اندوه کدام درد جهان نشسته ام!
فقط یادم می آید
باید بلندبلند گریه میکردم...

اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.206.13.39