e95c27fda52228a33a97c5f175ae5bba.jpg 1562346436661993_large.jpg 1562607978590835_large.jpg 1562618955737812_large.jpg
Սիդ@阿里陌生人

مشخصات

موارد دیگر
آروم و عادي
Սիդ@阿里陌生人
10 کاربر
255 پست
177 دیدگاه
0000-00-00 [1398 سال ]
m -

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "Սիդ@阿里陌生人" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
آخر عشق
ای دل رفته ز جا بازمیا
به فنا ساز و در این ساز میا
روح را عالم ارواح به است
قالب از روح بپرداز میا
اندر آبی که بدو زنده شد آب
خویش را آب درانداز میا
آخر عشق به از اول اوست
تو ز آخر سوی آغاز میا
تا فسرده نشوی همچو جماد
هم در آن آتش بگداز میا
بشنو آواز روانها ز عدم
چو عدم هیچ به آواز میا
راز کواز دهد راز نماند
مده آواز تو ای راز میا

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/8 - 16:50
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
چه توان کرد
دل که آشفته ی روی تو نباشد، دل نیست
آن که دیوانه ی خال تونشد، عاقل نیست
مستی عاشق دلباخته از باده ی توست
به جز این مستیم ازعمر، دگر حاصل نیست
عشق روی تو دراین بادیه افکند مرا
چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست
بگذر از خویش، اگر عاشق دلباخته ای
که میان تو و او جز تو کسی حایل نیست
رهرو عشقی اگر خرقه وسجاده فکن
که به جز عشق تو را رهرو این منزل نیست
اگراز اهل دلی صوفی وزاهد بگذار
که جز این طایفه را راه در این محفل نیست
برخم طره او چنگ زنم چنگ زنان
که جز این حاصل دیوانه لایعقل نیست
دست من گیر، واز این خرقه سالوس رهان
که دراین خرقه به جز جایگه جاهل نیست
علم وعرفان به خرابات ندارد راهی
که به منزلگه عشاق ره باطل نیست

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/4 - 20:57
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
یه خطابه@
رفتم اما دل من مانده برِ دوست هنوز
می برم جسمی و جان در گرو اوست هنوز
هر چه او خواست ، همان خواست دلم بی کم و کاست
گرچه راضی نشد از من دل آن دوست هنوز
گر چه با دوری ی ِ او زندگیم نیست ، ولی
یاد او می دمدم جان به رگ و پوست هنوز
بر سرو سینه ی من بوسه ی گَرْمش گل کرد
جان ِ ‌حسرت زده زان خاطره خوشبوست هنوز
رشته ی مهر و و فا شُکر که از دست نرفت
بر سر شانه ی من تاری از آن موست هنوز
بکشد یا بکشد، هر چه کند دَم نزنم
مرحبا عشق که بازوش به نیروست هنوز
هم مگر دوست عنایت کند و تربیتی
طبع من لاله ی صحرایی ی ِ خودروست هنوز
با همه زخم که سیمین به دل از او دارد
می کشد نعره که آرامِ دلم اوست هنوز

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/2 - 21:37
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
خليل عشق
ز درد جور آن دلبر مکن اي دل شکايتها
که دردش عين درمانست و جور او عنايتها
کليم درگه اوئي گليم فقر در برکش
ز فرعوني چه ميجوئي سرير ملک و رايتها
خليل عشق جاناني درآ در آتش سوزان
نه نمرودي که تا باشي شهنشاه ولايتها
چه راحتهاست پنهاني جراحتهاي جانانرا
دريغا تو نميداني جفاها را ز راحتها
اگر چه ناز معشوقي کشد تيغ و کشد عاشق
بهر دم ميکند لطفي به پنهاني حمايتها
بيا وز عشق موئي را ز من بشنو بگوش جان
حديث ليلي و مجنون نشانست و حکايتها
منم مجنون آن ليلي که صد ليلي است مجنونش
بيا در چشم من بنگر ز عشق اوست آيتها
سرشکم لعل و رويم زر شد از تأثير عشق او
بلي بر عشق آسانست از اينگونه کفايتها
بسوز دل چه ميسازي عجب نبود ای دوست
اگر در جان اهل دل کند آهت سرايتها

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/31 - 16:30
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    5 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
از چه خار از ما خوری ای جامه خارای بيا
جای ما هم يك شبی ای شوخ هرجايی بيا
سر فگندم پيش پايت ای بت طناز من
گر به زور و زر نيايی با دل آسايی بيا
لايق بزم حنايت گر نبودم شاه من
كاش ميگفتی مرا در خيل سرپايی بيا
كم نگردد يك سرمويی ز شان و شوكتت
بر سر مجنون خود با فر ليلايی بيا
می روی هر جا نگارا با لباس رنگ رنگ
سوی ما هم ای جوان طرز اروپايی بيا
جان خود را عشقری كی از تو می دارد دريغ
ای جفاجوی ستمگر هر چه می خواهی بيا

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/30 - 21:45
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    6 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
چو خورشید
یکبار اگر ببینم آرام جان خود را
سازم روان فدایش روح و روان خود را
از بسکه حرف عشقش رنگین و نازک آمد
بر برگ گل نگارم راز نهان خود را
خواهی که عالمی را تسخیر خویش سازی
پنهان مکن چو خورشید از خلق نان خود را
هر چند تیر نازش سوراخ کرده قلبم
چیزی نمی توان گفت ابرو کمان خود را
در دور خط شکستم آیینه ها سراسر
کان غنچه لب نبیند فضل خزان خود را
از قامت بلندش دیدم قیامت اما
کی راست می توان گفت سرو روان خود را
گر غنچه از لب او دم زد ز تنک طرفی
شاید نبود واقف بوی دهان خود را
اشعار آبدارم از بسکه می برد دل
آب روان شناسم، طبع روان خود را
تا وصف چشم جانان ورد زبان نمودم
از آب دیده شستم شایق دهان خود را

3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/24 - 09:24
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
رخ يار
تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا
چند باشم ز وصالش من ناکام جدا
من از آن روز که عاشق به رخ يار شدم
گشته پهلوی من از بستر آرام جدا
تو نکونام و من گمشده رسوای جهان
خوب کردی که شدی از من بدنام جدا
اختياری نبود الفت خال و سرزلف
می برد دل ز کفم دانه جدا، دام جدا
تو چه دانی که چها می کشم از دوری تو
شب جدا، روز جدا، صبح جدا، شام جدا
بی خواصی نبود روغن هر چيز که هست
ليک باشد اثر روغن بادام جدا
حاجی آنست که از راه وفا تا دم مرگ
نشود از تن او جامهٔ احرام جدا
عشقری مُرد و شبی ريزه خوان تو نديد
می رسد با دگران پخته جدا، خام جدا


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/22 - 19:28
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    2 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
ویلی یاحسین یا قتیل العبرات .

منو ببخش اگه کم اسمتو بردم ☾☼☽ اگر کم غصتو خوردم ϟ╱
تا الان برات نمردم ☾☼☽ اگه از عشق میگم ϟ╱
ندارم به غیر تو منظوری ☾☼☽ به تو وابسته شدم ϟ╱
منو امتحان نکن با دوری ☾☼☽ آقا قبول دارم گنه کارم ϟ╱
منو ببخش اگه قبول داری دوست دارم منو ببخش☾☼☽ اربابم یا اباعبدلله ϟ╱
منو ببخش بویی از وفا نبردم ☾☼☽ نمک سفرتو خوردم ولی ابروتو بردم ϟ╱
اومدم توبه کنم همیشه که بد نبودم آقا ☾☼☽ عاشقت بودمو هی نوکری بلد نبودم آقا ϟ╱

[لینک ضمیمه]

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/19 - 18:53
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
یا عطشان نینوا

اگه میخوای حر بشی بلند بگو یا حسین ✽↝
حر و ازاده ای اگه هستی با حسین ✽↝
دوای درد قلبم محرم حسینه ✽↝
تا زنده ام امیدم به پرچم حسینه ✽↝
یلِ یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز حُسِینین پَرچَمی ✽↝
جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین ✽

[لینک ضمیمه]

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/19 - 18:34
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Սիդ@阿里陌生人
Սիդ@阿里陌生人
زیارت ناحیه مقدسه

اَلسّلامُ عَلَی الشَّیبِ الخَضیبِ
سلام بر محاسن به خون خضاب شده
اَلسّلامُ عَلَی الخَدِّ التَّریبِ
سلام بر گونه خاک‌آلود
اَلسّلامُ عَلَی الثَّغرِ المَقروعِ بِالقَضیبِ
سلام بر لبی که با نی زده شد
اَلسّلامُ عَلَی الرَّأسِ المَرفوعِ
سلام بر سری که بالای نیزه شد
اَلسّلامُ عَلَی الاَجسادِ العارِیةِ فِی الفَلَواتِ
سلام بر اجسادی که برهنه در بیابان رها شد

[لینک ضمیمه]

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/19 - 17:12
      {من براي تو نوشتم* تو براي او بخوانــــــــــــــ }

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.204.48.40