236x231_1427786455573299.png 1436954371802858.png.jpg 236x233_1440150683439710.jpg 236x225_1437307727165756.jpg
βαήğ βαήğ

ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
شيطون
βαήğ βαήğ
47 کاربر
171 پست
763 دیدگاه
6071.5 امتياز
1394-11-19 [4 سال ]
f - مجرد
اسلام
تهران
دیپلم
بی کار ولی اینده دار
وزن: 54 - قد: 170
فراری
می کشم
اکسپریازد
پیکان
zedbazi

مدال ها و افتخارات

نظرسنجی

کدومو تو دوران مدرسه تجربه کردی ؟ --اخراج از کلاس... (5.88% - 1 )

--خوابیدن سر کلاس... (29.41% - 5 )

--پایین ترین نمره ی کلاس ... (0% - 0 )

--ضایع شدن جلوی بقیه... (0% - 0 )

--اسکل کردن معلم...(: (64.71% - 11 )


دنبال شدگان

گروه های من

برچسب های شخصی

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "βαήğ βαήğ" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ....

ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺸﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ :
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ...
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ
ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ ، ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ،ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ
ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ میرن تو حموم و ...
ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺣﻤﻮﻡ ، ﻧﻪ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ 2
ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ...
ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡُ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻥ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥُ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ
ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ ...
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﮑﻪ
ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﺮﻩ ﺍﺣﻤﻘﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ
ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ |:
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺸﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ
ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ به اشتراک گذاشته ﺑﺸﻪ ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ
تف به شرفو غيرت پسرى ک از اعتماد دخترى ک بهش تکيه کرده سو استفاده کنه...
236x231_1427786455573299.png

16 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 20:13
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    43 نفر اين را مي پسندند
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/25 - 00:30
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

میـــْــدونی؟! دیـْــــر بِـــــہ دیـــْــر دِلَم میگیــرهـ وَلـــے وَقتے میگـــیره بـــَــد میگیرهـ لَــعْنَتی :


17 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/24 - 00:25
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    5 نفر اين را مي پسندند
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

✘وقتی داغونے .......
◀هرکے ازراه میرسہ
میگہ:حقتہ....❗❗
صدباربھت گفتم این کارونکن....▶
◆سرکوووووووووفت.........
◆دادوبیداد........
◆تیکه های الکے... ......
◆قرص ....
◆درد... ...
◆تنهایے...
✔امامحض رضاے خدایکے نیس بزنہ روشونت وبگہ.... ↯ درکت میکنم↯

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/24 - 00:21
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    6 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

+نـَکِـش
-مـُـهِـمه؟
+شر نـَگـو ب فـاکـ دادیـ خـُودِتــو
-خــوبهـ بـَـرام
+مـیـدونِـهـ؟
-آره
+ پَـس چـِـرا کاری نِـمـیکنه؟
مُــهم نــیس بَراش !


3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/24 - 00:16
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    7 نفر اين را مي پسندند
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

بعضے وختا یه غلطے میڪنیم ...

ڪه اون غلط تا آخر عُمر ما رو میڪُنـہ ...


5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/20 - 18:08
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ
میدونــــــــــــم خستـــ✘ــــہ اے ولـــــــــــے بــــــاور نڪـــــن هیــــــــــــچ وقـــــــت ببـــــازے
میخـــــوام همیــــن الان پاشـــــے ، بــــازم همـــــــہ چیــــو از نــــو بســــازے


1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/20 - 18:05
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

سوختم من ی تقویم گذشت هنو ندیدمت من زیرزمینم تو زیرزمین خونه
ی نیکوتین8 ک الان تویه خون ی ریه پر دوده با اراده ی ضعیف حتی رفیق
شد رقیب با سرفه های خفیف زندگی کثیف دلم بچگیمو میخاد
حیاط مدرسه اون دانش آموز الان دستشه


1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/20 - 18:04
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ
یـنــے مــثـہ سـاپــــــورت مـیـچـسـبـــے
بِـــــہ پـروپــاے دخــتــرا ڪـہ چــے بشه؟؟
دو دقیقـــہ [لــاس] بزنــــــی [ارضـا شـے]؟ـ
✠هــــــــــه✠


6 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/20 - 18:02
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ

•• خــــــــــــــــــــواهرے ••
√ بــــــــــــــــــــرادرته؟!؟
یــــــــــا... بــــــــــــــــــــرا، درتـــــه؟!
/هـــــــــــــــــع/ ارعــ
ﺧـــבﺍﺭﻭﺷﮑــــــﺮ ﮐـﮧ مــــ ن ﻓﻘﻂ " ﺍﻋﺼﺎﺏ " ﻧــבﺍﺭﻡ !
ﻧـﮧ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐـﮧ " ﺷـــــَــﺮﻑ " ﻧـــבﺍﺭﻥ...
بَرا مـــــــــــَ ن
⇩ هَمہ هَـمــ بُڪنـــَن ترڪم ⇩
↯ نـیـســــتــْ ↫ تـــُخمــ↭ــم اصـــــلنــــ


1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/19 - 22:25
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
βαήğ βαήğ
βαήğ βαήğ


12 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/19 - 16:51
      ᵀ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵉ͟͟ᵈ͟͟ ͟͟ᵒ͟͟ᶠ͟͟ ͟͟ᵗ͟͟ʰ͟͟ᵉ͟͟ ͟͟ᵛ͟͟ᶤ͟͟ʳ͟͟ᵗ͟͟ᵘ͟͟ᵃ͟͟ˡ͟͟ ͟͟ʷ͟͟ᵒ͟͟ʳ͟͟ˡ͟ᵈ

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.207.240.35