39047496_240131353507624_8363647819034132480_n.jpg 47059380_296141191025460_40105147085430015_n.jpg photo-2018-10-02-08-57-57.jpg photo-2018-01-05-10-23-42.jpg
کِیِ میِدونِه؟

این مشخصات محافظت شده است
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

نمیتونم خِره کسیو بگیرم

وقتی خودم کُل اکیپارو دیدم

همه چی کِشیدم

همه جا چَرخیدم

دادنِ اون که نمیدادو دیدَم

مواد زدَن رفیقامو دیدَم

وقتی یه بط الکل و توو سه شُماره میرم

وقتی همه تِلو هامو دیدن

نمیتونم خِره کسیو بگیرم

به خودمم حال نمیده

هر عقب مونده ای روم فاز بگیره

همه رفتن ممدرضا دراز کشیده

نمیره، میره آسته میره

دنبال چی‌ ان آدما

یکی میشه من

یکی تو، شانسِ دیگه

احتمال میدم دیر اَ پا دراد

چون میخواد بیاد انتقام بگیره

اینجا به قهرمانا مدال نمیده

با این ها شاید منو یه روز بی نقاب ببینه

اینجا همش ساختگیه

اینجا آدم فقط مجبوره مات بشینه

کسی به کسی راست نمیگه

ماشین و خونه داشتَن اینجا فانتِزیه

جالب اینه زبون منو توئه گاو یکیه


آیِع


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/12/2 - 12:07 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    2 نفر اين را مي پسندند
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

هَر بار وَقتی رَفتی زندانِی توو اتاقِ تاریک شُدم

هَر بار حتَیِ وَقتیِ بودی درگیرِ جایِ خالیِت شَدَم

مَن دیگِه خَسته شُدَم نمیبِینه چِشمام

فکر کُنم تَموم میکنیِم ما آخر اِمسال

دیگِه صبح بخیِر هم نمیگیِم توو تکِستا

رابِطه رو نگهِش داشتیم فَقَط با سک* ما

بَسه دیگه گِله نکن هَر بار

منَم خیلِی وقَتا حِس میکِنم تنَهام

زَنگ میِزنم گریِه نکَن هَر بار

به مَن بگِو حَرفات دلِ منو وردار

یِ_همیَشگیِ

بگو چه حِسیِ داریِ با ایِ


پِوبِون_قَلبِ شیِشه ایِ


17 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/17 - 10:58 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    5 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

Help, I lost myself again

But I remember you

Don’t come back, it won’t end well

But I wish you’d tell me too

کُمَک مَن دوباره خودمَو گُم کَردَم

اما تو رو یادَم میِاد

برنَگرد، خوب تمَوم نمیِشه

امَا امیدوارَم تواَم بهِم اینِو بگِیِ...!


six feet under از billie eilishدیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/14 - 18:12 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    5 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

آدَم از یِجاییِ به بعَد ازَ هَمه دوریِ میکنُه،
از اونا کـه رفَتند،
اونا کهـ هَستند،
و حَتیِ اوناییِ کِه هنَوز نیَومَدن..!

39047496_240131353507624_8363647819034132480_n.jpg

17 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/14 - 17:51 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

مَن یِه جوریِ عاشِقَم کِه قبَل تو زندگیِ کرَدنَم و یادَم نیِست

رَگِ مَن انِقد نزدیکیِ کـه نبَض رو گَردَنمو یادَم نیِست...!
22 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/11/12 - 21:05
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

آرایِشتو کِه پاک میِکنی‌ شَب

رژِ لبتو که می‌ِبری اَ لَب

وقتی‌ که موهاتو میبندی عَقب

اونوقت اَ هَمه خوشکلتریـ آره

میگی‌ِ الان تووی رابطِم

پاتو نزَار با من توویِ این راه سَرد

عِشقَم یه امِشب داریِم ما با هم

چرا میریِ سرِ مُشکِل سریع ، آرِه


آرایِش8 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/21 - 23:14 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟
تو خوبیِ که نمیشِی با ما داشـ قاطیِ
صورتِت خَسته نیِست بینیت عملیِ
تو اُسطوره ی رپیِ ما یه کـ..یِ دَقَلیم
تو بنُیان گذار ِرپــ فارســیِ
ما یه مُشت سَگیم که هَمه دَرحالِ پارسیِم
هاپ هاپ هیِپ هاپ
مارو تو جامپ آب بزِن برو تو راهِ توپاک
باهات نمِیام چون تنَهایی نیِست
مُشکلیِ تو راهِت مات
دَقیقا با خودتِم چِرا گرِفتیِ باد مآد؟دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/19 - 01:12 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    6 نفر اين را مي پسندند
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

نِشونمَ بدِه قدَ و بالاتو

وَلی جِلوم بدون حَد کاراتو

بیرون مُمکنه آسِ آس باشـیِ

اینحا نیستیِ اصلِ داستان تـو!!


#آلبوم_سِتاره_بآزیِ


47059380_296141191025460_40105147085430015_n.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/10/14 - 22:20 در bikhi bezar began ablahe....
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    6 نفر اين را مي پسندند
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟
+تَوَلُدَمه ...!!!14 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/09/20 - 21:33
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
کِیِ میِدونِه؟
کِیِ میِدونِه؟

بی‌‌تفاوتی‌ شبیه سرماست .

از بافت‌های سطحی پوست آغاز می‌شود و در اعماقِ حفره‌ی سینه‌ات جای دنجی برای خودش پیدا می‌‌کند تا سرِ فرصت دور قلبت تار بزند . تا سر فرصت پیچک وار دورِ ساق‌های پا بپیچد و جوانه‌هایش را در پاشنه‌ها فرو کند . تا سر فرصت در رگ‌های دستانت ریشه بدواند در بستر ناخن‌ها بتابد . تا میلِ نوازش را در انگشتانت بخشکاند . تا پلک‌ها را بر عشق به دنیا ببندی . رویت را از آدم‌ها بگردانی نفسِ عمیقی بکشی و برای همیشه بروی ... و زمستانی که در وجودِ من چهار نعل می‌تاخت آمده بود تا هرگز نرود ..

| نیکی فیروزکوهی |

photo-2018-10-02-08-57-57.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/20 - 22:28
      دارَم بُزُرگ میِشَم ... :)

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.80.38.5