6725555ce8b987d1cad7b99263e1cfc2.gif 79269163_599172574226972_227727998077142971_n.jpg 39047496_240131353507624_8363647819034132480_n.jpg 47059380_296141191025460_40105147085430015_n.jpg
نِگآر

این مشخصات محافظت شده است
نِگآر
نِگآر
...!6725555ce8b987d1cad7b99263e1cfc2.gif

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/20 - 10:38
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    10 نفر اين را مي پسندند
نِگآر
نِگآر

[ I LOVE YOU WHEN ... ]

Shawn Mendes - Señorita (2019) MELOVAZ.NET.mp3 · 7.5MB
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/20 - 13:34 در bikhi bezar began ablahe....
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر

[مــو بلُند هِیکَل تآرزان ]

[+دُنبالِ شَرَم و دآستان =]

{ لآتـ نیِستَم وَلی هَفتـ خَط }

{=شَهر رو هَواس با یِه فنَدَکــ +}79269163_599172574226972_227727998077142971_n.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/10/22 - 11:49
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر
اَما سآیـــز اِحــتـــرآم مــَن مَنطِقِ مَنه ...!!


شآیِع_مِهراد هیـــدِن

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/10/22 - 11:35
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر
مُد شُده از " عِیب و ایرآد "هاشون
واسه خودِشون آپشِن بِسازَن
از دُخترایِ "مو کوتاه "بِترسید
ما "قَد کوتاها" ظَریفیم ما "زِشتیم" وَلی نَچرآلیِم
آره پآشو بِگو مَن جُن*دَم وَلی دَر راه خُدا میِدم ...

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/12 - 23:08 در bikhi bezar began ablahe....
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر

هَمه میِگفتن دیوونَست جآ تیِغ

رو رَگِش وَلی مَن باهاش میِمونَم ...!

.

.

بزِا بِره وَقتی اِنقدر سَرد میِ خَنده بزِا برِه ...


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/11 - 20:02
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر
دِلَم تَنگ شُدِه بود هِیِ بِهت تَلَنگُر بِزَنَم11 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/11 - 19:47
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر
به قولِ بَهرآم:
مَنَم هَذیونِ یه دُنیایِ تَب کَردِه ...!

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/11 - 19:46
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    15 نفر اين را مي پسندند
نِگآر
نِگآر
بِهتَریِن
موزیکِ
رَپیِ که
شِنیدید ؟!

9 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/11 - 19:38
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر
چِشآیِ مَعصومِ
خآئنِ
مُنحَرِف
دآشتتـ
بِهـ
هیِشکیِ
نَ
نِمیگُفتـ
یِهـ
دِلِ
مُنعَطِف دآشت...!

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/07/9 - 12:46
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
نِگآر
نِگآر

11 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/02/26 - 21:20 در bikhi bezar began ablahe....
      بعدِ تو خآک بَرسر دُنیا...!!!!

    7 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.229.118.253