1564139463395945_large.jpg 1563287944719734_large.jpg 1564578629447753_large.jpg 1554971268141321.jpg
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس

این مشخصات محافظت شده است
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباسیل

من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم


تو مگر سایه لطفی بسر وقت من آری


که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
ls2x_۲۰۱۹۱۰۲۱_۰۸۰۴۳۰.png


▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
1564139463395945_large.jpg

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
سلام السلام علیک یا حضرت امام آقا امیرالمومنین حضرت علی

▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
سلام السلام علیک یا حضرت امام آقا امیرالمومنین حضرت علی

اشتراک دهندگان :
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
زیارتگاهِ چشمانت برایم معبد عشق است

img src=
زیارتگاهِ چشمانت برایم معبد عشق است

دخیلم در نگاهِ تو ،بیا حاجت روایم کن

اشتراک دهندگان :
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
هرگز نکشم منت مهتابِ جهان را تاریکی شب های مـرا

هرگز نکشم منت مهتابِ جهان را
تاریکی شب های مـرا
رویِ تو کافیسـت ...

اشتراک دهندگان :
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ عباس
دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت

چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند
شعله ای بود که لرزید ولی جان نگرفت
1563287944719734_large.jpg

اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.227.240.143