IMG_20200331_012033_996.jpg IMG_20200331_005827_863.jpg IMG_20200331_010126_493.jpg 2585c14fcb1563c4cd517805ea043771-min.jpg
☆♡♡زهرا61♡♡☆

آروم...مهربان...دوست‌داشتنی..جذاب [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
شيطون
☆♡♡زهرا61♡♡☆
65 کاربر
3756 پست
1644 دیدگاه
30597 امتياز
1361-06-20 [38 سال ]
f - مجرد
اسلام
تهران
دیپلم
نمی کشم
سامسونگ
فرقون
خیاطی...آشپزی...موسیقی... شعر...رمان...خرید...مسافرت...

مدال ها و افتخارات

نظرسنجی

پروفایلم‌چه‌طوره؟؟ معرکه (77.78% - 7 )

عالی (11.11% - 1 )

بسیارخوب (0% - 0 )

خوب (11.11% - 1 )


دنبال شدگان

گروه های من

(6 )

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "☆♡♡زهرا61♡♡☆" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ! ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ!

ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…

ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…

ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…

ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ…

ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ!

ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ! ﺯﻭﺭ ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺪﻭﯾﻢ!

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﮐﺖ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻏﺮ ﻏﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺗﻮﭘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ!

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ!

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ، ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ، ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ، ﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ…

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺑﻔﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ.

ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﯾﺶ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﺩ،

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ،

ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪٔ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ،ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ، ﻧﻔﺴﺸﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪ.

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ…

455209126_488769.jpg

11 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/11/22 - 07:58 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    61 نفر اين را مي پسندند
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆


عکس پروفایل خدا

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤

نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست
ما اولین بار است بندگی می کنیم
ولی او بی زمانی است که خدایی می کند
اعتماد کن به خدایی اش

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 7 ساعت قبل در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    12 نفر اين را مي پسندند
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆


عکس اسم خدا جدید

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده
نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت
آنجاست که با چشمانی خیس
رو به آسمان میکنی و می‌گویی
خدایا تنها تو را دارم
خدا را که صدا میزنی
خیالت راحت می‌شود
دلت آرام می‌گیرد
که کسی تا آخر هوایت را دارد

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 7 ساعت قبل در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    11 نفر اين را مي پسندند
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆


تکه نوشته برای خدا

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤

خداروشاکر باشیم برای تمام نعمتهای بی کرانش...

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 7 ساعت قبل در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    11 نفر اين را مي پسندند
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

عکس شعر خدا

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤

خدایا تا ابد تو هر لحظه به خاطر همه چیز شکرت خدایا
ازت میخوام تا ابد تو هر لحظه هرچی میخوام
تو همون لحظه به بهترین شکل ممکن بهم
بدی و باور دارم بهم دادی و میدی شکرت

✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●✤●


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 7 ساعت قبل در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    11 نفر اين را مي پسندند
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:28 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:14 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:12 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:08 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:03 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
☆♡♡زهرا61♡♡☆
☆♡♡زهرا61♡♡☆

3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1399/01/12 - 03:00 در الهه عشق
      دیگه‌قوی‌شدم!!!میبینم!!!میخندم!رد میشم!!.

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.232.188.251