a2067ed98c5cb0e25b66c196635473f1.jpg
✿Ŷũńà✿

proud, smart and lovely [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
!... I let you go✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
نِگاهَم روبِه‌رویِ تو بِلاتَکلیف می‌مانَد...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
در کشوری که کف خیابانش منطق و علم می‌فروشند

و پشت ویترین مغازه های لوکس،

وسایل آرایش صورت و بزک ظاهر ؛

مطمئنا امید و انتظاری از مردمانش نیست...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
آخرین اعتقادی

که قرار باشه در من بمیره

" دعای مادر " هست...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
دل ‌آرامـا

نـگـارا

چـون تـو هـسـتـی

هـمـه چـیـزی کـه بـایـد

هسـت مـا را...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
بنویس...
دوستت دارم!
همین طور که می نویسی...
بخوان و آرام تکرارش کن...

دوباره و دوباره!
بنویس بوسه...
بخوان!
بوسه...

تعجب نکن...
می خواهم لب هایت را عادت دهم به این
که فقط ببوسند مرا....

که تنها بگویند دوستم داری...!
اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
لازم نیست تمام شرایط فراهم باشد

تا بتوانی کار فوق العاده ای انجام دهی،

در همین جایی که هستی احساس خوبی در مورد خودت داشته باش،

خداوند بعضی ضعف ها را عمدا در وجود ما قرار می دهد،

تا وجود ما به او وابسته باشد..!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿

اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
اگر می‌خواهی

عشق را توصیف کنی

باید آن را احساس کنی . .‌ .!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
در هوای گرم این روزها

فکر کردن به تو

نسیم خنکی ست

که دنیایم را نوازش میدهد...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
می شناسمش

مانده عطری غریب

از نیستی اش ...!


اشتراک دهندگان :
صفحات: 3 4 5 6 7
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 35.175.200.4