a2067ed98c5cb0e25b66c196635473f1.jpg
✿Ŷũńà✿

proud, smart and lovely [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
!... I let you go✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
شب

سکوت

آرامش

و

من ...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
تو

همانی که رگِ خوابِ مرا میدانی

تو همانی که به دردِ دلِ من درمانی ...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
آفتاب

به مزرعهِ قهوه ای چشم های تو

که می رسد

صبح می شود

چشم وا کن

که دلم لک زده است

برای نوشیدنِ فنجان فنجان عشق...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
با لب هایم نه !

من همیشه «تــو» را

با چشم هایم می بوسم

آرام تر

گرم تر...

عاشقانه تر...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
داشتنت

برازنده‌ی کسی نیست،

تو فقط به من می‌آمدی...!
اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
خامُش نشسته شعرم

در پیش دیدگانت

ای شیوه ی نگاهت

از شعر ناب خوش تر...!
اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
یه سریام هستن

هیچوقت رو هیچکس حسابی باز نکردن

از اینا بپرسین طعم خوشبختی رو ...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
از اتاق میام بیرون و روبه روش وامیستم

با ناراحتی میپرسم: خوب شدم؟

بی حرف زل میزنه بهم

مثل همیشه از نگاهش هیچی رو نمیشه خوند.

بعد چند دقیقه با حرص میگه: تو رو باید کُشت!

با تعجب میگم : چرا!؟ انقدر زشت شدم؟

میخنده و میگه : دلم میخواد بُکُشمت،

بعد خشک ات کنم و بذارمت گوشه اتاقم.

دلم نمیخواد هیچکی ببیندت،

دلم میخواد فقط مال من باشی،

صبح تا شب بشینم جلوت فقط نگات کنم.

تو رو باید کُشت...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
هر چه میخواهی باش

فقط بزدل نباش

دورو نباش

از احساسات دیگران سواستفاده نکنن

ترجیح میدهم سرطان داشته باشم تا یک قلب دروغگو...!


اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 35.175.200.4