a2067ed98c5cb0e25b66c196635473f1.jpg
✿Ŷũńà✿

proud, smart and lovely [درباره]
این مشخصات محافظت شده است
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
!... I let you go✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
خدایا

لبخندهایم

حاصل امیدم به بزرگی توست

نا امیدم نکن ...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
خیلی اوقات

باید

خیلی به خودمون بیایم

خیلی...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
خب؛ آره!

اینجا...

برای ِ از تو نوشتن،

هوا کم است...!اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
بگذار و بگذر از من

و بگذار بگذریم

من

دیگر آنکه باب دلت بود نیستم ...!اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
پشت پلک‌هایم را میبوسید

پس باید خواب بوده باشم

و بنابراین بدون اطلاع من

زیاد دوستم میداشت...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
به ارتفاع ابدیت

دوستت دارم

حتی اڪَر بہ رسم

پرهیزڪاری صوفیانہ

از لذت ڪَفتنش امتناع ڪنم...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
برایم مهم نیست

خورشید به دور زمین میچرخد

یا زمین به دور خورشید

دنیای من

به طرز خارق العاده ای

به دور تو می چرخد ...!


اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
modir

kheli vaghte nemibashid

havasetoon asd
اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
گفتند

کاری کنم او عاشق شود

می باست کاری می کردم که او بخندد

ولی هر بار که او می خندد

کسی که عاشق می شود خودِ منم ...!اشتراک دهندگان :
✿Ŷũńà✿
✿Ŷũńà✿
شب

سکوت

آرامش

و

من ...!


اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 34.238.189.171