مےخوآـهَمـْ ڪمے بـرومـْ آטּ سُوـےِ دنیــآ !¡ آنجآ ڪهـ آسمـــآטּ پنجــرهـْ بیشتـر נآرנ و خـُـנا ـهَمـْ נیـנی بہتـــر !!

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 118

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 212

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

تبليغات متني

Tahe Tanhaei

گروه عمومی · 147 کاربر · 4074 پست

ارسال به Tahe Tanhaei

❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
یجایی از زندگی ـهَستــ کهـ
فقط یهـ رفیق میتـونهـ کنار آدمـ بمونهـ
ـهَمونجایی کهـ بداخلاقی و پرخاشگری ـهَمَرو ازت دور میکنهـ
و بی حوصلگی مهمونِ ذهنِ پُر آشوبت میشهـ
ـهَمونجایی کهـ خودتم از خودت خستهـ میشی و با ترس بهش میگی
اگهـ توأم از پیشم بری مَن دیگهـ تمـومَم!
با خنده بغلت میکنهـ و بهت اطمینان میده کهـ ـهَست
ـهَمونجایی کهـ با بی میلی داری بهـ حرفِ کسایی کهـ ازشون
دلِ خوشی نداری گوش میدی دستتو میکشهـ و بهـ یهـ بهونهـ ای میبَرتت
کهـ ازشون دور باشی و وقتی بهش میگی مرسی کهـ نجاتم دادی
لبخند میزنهـ و میگهـ خنگِ خودمی تو ؛
آره فقط یهـ رفیقِ کهـ میتونهـ بفهمهـ چند وقتهـ حالِت عوض شده!
و ازت بپـُرسهـ چرا و با اینکهـ پراکنده و پاره پوره براش توضیـح میدی
بگهـ ـهَمچین حسی رو تجربهـ کردهـ!
و دلتو اونقدر گرم کنهـ کهـ حس کنی خورشید و کنار خودت داری
فقط یهـ رفیقِ کهـ میگهـ چون درکت میکنم ـهَر چقد دوس داری غُر بزن
کلهـ پوک باش، گریهـ کن و نترس مَن کنارت ـهَستم
یهـ رفیقِ کهـ با دیدن مِنوی گرونِ فلان رستوران میتـــونی
بهش چشم غُره بری و بگی پول ندارم و دوتایی کلی بخنـدید
یا اون روزایی کهـ حالت خوش نیست و نمیتونی جوابِ کسی رو بدی
فقط یهـ رفیق میتـــــونهـ پُشتِت وایستـــهـ و جلوی دیگران ازت دفاع کنهـ!
این رفیق مثِ کف دست میشناستت، میدونهـ شبا تا کِی بیداری، روزا تا کِی خواب
تو جمع باهات رمزی حرف میزنهـ و یهو دوتایی میزنید زیر خنده!
خواهر صدات میکنهـ، میدونهـ بهـ فلان خواستگارت چرا جواب مَنفی دادی
و تارِ مویِ سفیدِ داخل موهات نشونهـ ی کدومـ غمتهـ!
مَن میگم این حق تموم آدماس کهـ یهـ رفیقِ خوب داشتهـ باشن
یکی کهـ بتونن کنارش خودشون باشن!
اونایی کهـ ندارن باید حقشونووو از دُنیــآا بگیـرن ..
تو حق مَنی رفیـ @vida ـق، میدونی؟!
حقِ مَنی!!

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/27 - 03:03 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    8 نفر اين را مي پسندند
(✿◠‿◠)アάરίşã
(✿◠‿◠)アάરίşã
می‌گفت مردها مثل بچه‌ها هستند . مخصوصا وقتی عاشق میشن ...
نیاز به مراقبت دارند ...
گفتم "می‌تونی ازم مراقبت کنی؟"
پوریا نبی پور

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/04/15 - 13:55 در Tahe Tanhaei
      دستـ روی دلمـ نگذآر … همیــــن کهـ پـا گذاشتیـ کـافیستــــ...

    3 نفر اين را مي پسندند
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
نهـ ؛
نگران نباش!
از کنارت کهـ رد میشـومـ
طور عجیبی ادای غریبگی در می آورمـ
کهـ خودمـ ـهَم شک میکُنمـ
این تپیدن ـهای نامُنظم قلب و این آشوب دلم بهـ خاطر توستـ!؟
نگران نباش!
از کنارت کهـ رد میشـومـ
طوری دندان ـهایم را روی ـهَم میفشارمـ
کهـ دهانم غلط کند بهـ اعتــــراف دوستــ داشتنتــ باز شود!؟
و دستانم را طوری
درون جیب ـهایم حبس میکُنمـ
کهـ بهـ شوق گرفتن دست هایت از تنم جدا نشوند!؟
نگران نباش!
ـهیچ کس نخواهد فهمید
این آبادیِ از درون ویـــــــــــــــران
تمام حجم درونش را وقف داشتنتــ کردهـ استــ!؟
تو ساعت دوازده شب سی و یک شهــــــــــــــــــــریوری
و مَن عقربهـ ای کهـ تا می خواهد بهـ تو برسد ، عقبش می کشند ..!؟!

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/31 - 03:00 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    5 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
ما آدمها وقتی زورمان بهـ دنیـآا و اتفاق های تلخش نرسد
کارهای عجیبی میکنیم ، انگار کهـ درد بی درمان گرفتهـ باشیم
می افتیم بهـ جان زندگیمان و خیلی چیزها را تغییر میدهیم
کهـ از خودمان انتقام گرفتهـ باشیم ، انتقامی سخت و غم انگیـز ..!؟
قبل از هَر کاری هُجوم میبریم بهـ اکانت های مجازی و عکس پروفایلمان را عوض میکُنیم
جوری عوض میکُنیم کهـ هیچ لبخندی بهـ چهره ی مان آشنا نیاید
انگار کهـ از ابتدا غمگین بوده ایم و دنیایمان بهـ سیاهی شب های کویر!؟
عکسی انتخاب میکُنیم کهـ وصف حالمان باشد، شعری، جملهـ ای، متنی
شاید ـهَم تصویر آدمی تنها کهـ چمدانی در دست دارد و بهـ سمت تاریکی میـرود!
از خیلی ها دور میشویم،گروهها را بدون حرف ترک میکُنیم و هیچ پیامی را نمیخوانیم!
شاید آنقدر زورمان بهـ دنیای واقعی نرسیده و مجبور بهـ نقش بازی کردن
و خود را شاد و راضی جلوه دادن بوده ایم کهـ میخواهیم بدون اینکهـ کسی بفهمد
انتقاممان را از دنیای مجازی بگیریم و خیال خودمان را راحت کنیم!
انتقام گرفتن از خود برای هَر آدمی یکجور ادامهـ دارد؟
پسرها بهـ دود پناه میبرند کهـ صورتشان نادیده بماند، ریش میگذارند
شبگردی میکنند و جوری غصهـ میخورند کهـ از قوی بودنشان چیزی کم نشود!
دخترها اما ظریف غصهـ میخورند، از دوست داشتنی هایشان میگذرند
خاطرات خوبی کهـ نوشتهـ اند میســــوزانند، ناخن ـهایشان را میگیــــــرند
موهای بلندشان را کوتاه میکُنند، ابروهایشان را دست نخورده میگذارند
کهـ غصهـ خوردن را بهـ چشم خودشان در آینـــــهـ ببینند!
و بهـ خودشان ببالند کهـ روی دنیـآا را کم کرده اند؟!
انتقام بی رحم و سخت است، با عکس پروفایل و گریهـ های شبانهـ تلافی نمیشود
باید یک چیزی را از خودت بگیری کهـ دنیـآا را شرمنده ی بدی هایش کنی
آنقدر کهـ دست اتفاق هایش را بگیرد و از زندگی أت فرار کند
انتقام است دیگر .. من .. انتقام تو را .. از خودم خواهم گرفت؟!
با از دست دادن چیـزهایی کهـ دوستشان دارمـ ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/27 - 03:27 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    8 نفر اين را مي پسندند
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
موهایم را کوتاهـ دوستــ داشتم ؛
از آن کوتاه ـهای پســـــــــــــــــــــــــــــرانهـ!
یک عالم کیف میکردمـ وقتی کنار گوش ـهایم را خالی میکردمـ!
و چند سانت بیشتـر مو بر سَر نداشتم ..
می توانستم سَرم را بگیـرمـ زیر شیـر آب توی آشپـزخانهـ!
و مادری کهـ شام و ناهار حرص میخورد از این دختـر تخس مو کوتاهـ؛
امان از وقتی کهـ چند سانت موی مَن میشد چندین سانت
آسمان بود کهـ بهـ زمینــــــــــ میبافتم و نق میزدم تا راضی شوند باز کوتاهـ کُنمـ!!
اما حالا از چندین سانت گذشتهـ است ؛ با یکم تلاش از پُشت بستهـ می شود
اینقدر بدفرم شده کهـ مادرم پیش قدم شده برای کوتاهـ کردنشان؟!
اما تو موی بلنـد دوستــ داری ؛ کاش زودتر بلنـد شوند تا مرا ببینی کهـ ..
دلبـری نهـ .. اما بلدم عاشقی کنم برایت حتی با موی بلنـد ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/27 - 03:23 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    8 نفر اين را مي پسندند
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
میبینم کهـ دارد خستهـ میشود!
میبینم کهـ دارد شبیـــــهـ ـهَمهـ میشود!!
حالم خراب میشود از این حجم عشقی کهـ درونش استـ و
دیگر خستهـ استـ ؛ دیگر حسابی خستهـ استـ ،
لبخنـدهاش تلخ شده اند، از عشقی کهـ تمام وجودش را پُر کرده بیـزار شده استـ!
میبینم کهـ ـهَنـوز چقدر قلبش تنـدتر از بقیهـ میزند!
اما قلبش ـهَم خستهـ استــ!!
میبینم کهـ دارد ادای آدمهای دورش را در می آورد کهـ احساسی ندارند
کهـ ـهیـــــــچ جای دلشان مُلتهب نیستـ!
میبینم کهـ دارد خستهـ می شود و دیگر اعتـراضی ـهَم نمیکند
فقط سکوت کردهـ استـ و سعی میکُند مثل ـهَمهـ باشد!
باید بداند لبخنـــدهای تلخش مثل ـهَمهـ نیستـ!
باید بداند لبخندهای تلخش داد میزنند کهـ چقدر زخمی عشق درونش استـ .
چقدر دل شکستگی ـهای کوچک از دلش آویزان استـ!
میبینم کهـ دارد خستـهـ می شود
یکی از آن آدمـهایی کهـ دلش را می ستـودمـ ؛
و دستم بهـ ـهیـــــــــــــــــــــــــــــــــچ کجا بند نیستـ!
با غصهـ خوردن و دلشورهـ گرفتن ـهیـچ چیز درست نمیشود!
باور کُن فلسفــــهـ ی دنیــآا ،
قصهـ ی ـهَمان درویشی ـستـ کهـ وقتی از او خواستند زندگی را معنا کند
خورجینش را زیر سر گذاشتــ و خوابیـد و دیگر بیــــــدار نشد!
نمان در گذشتهـ دور ؛ خاطرات را رها کُن ؛
جلو جلو ـهَم ندو کهـ از نفس می اُفتی ، حال را دریاب تا حالت خوب باشد!
چایتــ را دم کُن ؛ صدای موسیقی را کمی بلند ..
بایستـ مُقابل پنجرهـ ، عمیـق نفس بکش و فکر کن بهـ ـهیچی!
بهـ ـهیـــــچ چیز فکر کُن و انقدر سخت نگیر ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/27 - 03:07 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    8 نفر اين را مي پسندند
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
يادتهـ بهت گفتم اگهـ يهـ روز برسهـ و تو ديگهـ نباشى ؛
میشينم فقط "چرا رفتى ؟!" هُمايون شجريان رو گوش میدم؟!
ـهَمون لحظهـ ضبط ماشینو خاموش کردى،گفتى اين آهنگا واسهـ ما نيست!
گفتى رفتهـ ها پشيمونن! گفتى مگهـ میتونم بدون تو جايى برم اصنـ؟
اون روز گذشت و مَن بهـ خودم قبولوندم کهـ آهنگاى "هُمايون" و "داريوش" مال ما نيست!
بعد يادتهـ اون عصـر پائیــزی 3ـشنبهـ رو؟! ـهُومـ؟! يادتهـ نهـ؟!
بارون ميومد؛ داشتم آهنگ محمد عليزاده رو کهـ تو ماشين شنيده بودم میخوندم
"مَن تو رو دوس دارمت! تو دلم هَر روز دارمت، ثانيه اى میشمارمت، ـهَمينهـ! ـهَمينی کهـ ـهَست!"
و دوبارهـ! از اول و مسلسل وار میخوندم کهـ يهوُو صداى پيام گوشيم بلند شد
اسمتو کهـ ديدم طبق معمول ضربان قلبم رفت رو هزار! سلامـ نداشت پيامت!
تعجب کردم! فقط نوشتهـ بودى"تا يهـ ربع ديگهـ کافهـ تيک مُنتظرتم!" خداحافظى ام نداشت!
لباس پوشيدم و زدم بيرون از خونهـ، بارون تند شده بود؛ مُهم نبود، بود؟!
چتر نداشتم؛ مُهم نبود! سردم بود؛ مُهم نبود!
پيامت سلامـ نداشت، بى خداحافظى بود؛ مُهم بود !!
رسيدم؛ ـهَمونجاى ـهَميشگيت نشستهـ بودى، مَنـو نديدى!!
حواست نبود انگار؛ مُهم بود! سلام کردم، خنديدى فقط، کوتاهـ و نگران؛ مُهم بود!
توو دلم گفتم :"بيمار خنده هاى توأم ، بيشتر بخند" قيافت جدى شد؛ پَس مُهم بود!
نذاشتى تهـ دلم قرص شهـ، مُهـم نبـود!
رستاک داد می زد:"می بوسمت اما نمی مونم ..
تو دائم از آينده می پُرسى ، مَن حال فردامم نمیــــدونم"
دلم می خواست داد بزنم، بگم:"چى مى گى؟! چرا حالم بدهـ؟!
چرا انگار میخواد يهـ اتفاق بَد بيفتهـ؟! چرا انقد سر و صداس؟! چرا ؟! چرا؟!"
ديگهـ ـهيچى يادم نيست؛ مُهم ـهَم نيست! خنده دارهـ، نهـ؟!
انگار دقيقا صحنهـ ى حساس فيلموُو سانسور کُنن!
يهـ حُفره ى تاريکهـ کهـ ـهيـــــــــــچ وقت نمیتـونم پُرش کُنمـ!
حالا باورت میشهـ اون آهنگا واسهـ مام ـهَستن يا نهـ؟ باورت میشهـ رفتى بدون پشيمونى؟!
باورت میشهـ؟! مُهمـهـ!! سعی کُن باور کُنی، چون مَن باور کردمـ کهـ ..
ـهیـــــــــچ یکـ از داشتــــهـ هامـ "حقیقت" ندارند ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/22 - 03:23 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
خستهـ شدن ـهَمیشهـ ـهَمین نیستـ کهـ
بنشینی یکـ گوشهـ و بهـ یک نقطه زُل بزنی و مُدام اشک بریزی ..
خستهـ شدن، گاهی این استـ کهـ دیگر بعدازظهـرها
خودت را بهـ یک چای عصـرانه مهمان نکُنی!
اینکهـ سر ذوق نیـایی از دیدن اتفاقی تئـآتر خیابانی "هملت"
کهـ ـهَمین چند روز پیش برای صدُمین بار نمایشنامهـ اش را خواندی!
خستهـ شدن گاهی یعنی وقتی نگاه کسی قُفل میشود رویت، یک لبخنـد بزنی ..
از آن هایی کهـ وقتی درس هایت را پاس نمیشوی بهـ مادرت تحویل میدهی
و دستپاچهـ از تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـ نگاه ـها بگریزی!
گاهی بُریدن یعنی وقتی در اتوبوس مینشینی یادت برود
مقصدت کجاست؟! و برسی بهـ آخر خط .
یعنی ـهَمین کهـ بعد از ـهَر خُرد شدن، لبخنـدی بزنی بهـ پهنای صورت،
غافل از اینکهـ بُغضیــْ بهـ وزن مادربزرگ ـهَمسایهـ روبرو ، راهِ گلویتــ را بستهـ استــ!!
مثل دلقکی کهـ یک لبخنـد را ـهَروز قبل از اجرای نمایش
می چسبانند روی صورتشو بعد از اجرای نمایش تا ساعت ها
مشغول پاک کردن لبخندی ست کهـ آرزویش بوده وآقعی َش را داشتهـ باشد!
میـــــــــــــــــدانی ؟! آدمـ خستهـ ـهیـچ نمی خواهد ؛
فقط دلش می خواهد دست خودش را بگیـرد و فقط برود جایی کهـ ..
ـهیـچ وقت، ـهیـچ کس، ـهیـچ کجا پیـدای َش نکُند !!
بین خودمان بمـاند ..
خستهـ اَمـ از نبضی کهـ بی عشـق میزند ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/22 - 03:17 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
وقتایی کهـ آدمـ توو اُوج تصمیـم گرفتن گیـر میکُنهـ!
دلش میخواد یکی پیداشهـ دستشو بگیـرهـ ،
بکشــــوندش اون سمتی کهـ خودش صــــــلاح میدونهـ!
مسئولیتــ درستُ غلط بودن اون تصمیمُـ تمامُـ کمــال بهـ عهدهـ بگیـرهـ .
و آدمو خلاص کُنهـ از سردرگُمی ؛ چقدر خوبهـ نهـ؟!
ـهَمهـ یهـ موقــــــــــــــــــع ـهایی توو ـهَمچین شرایطی بودن ..
موقع انتخاب رشتهـ ی مدرسهـ و دانشگاهـ ، موقع خریدن بعضی چیزای گرون
موقع انتخاب شریک زندگی، موقع انتخاب بین ماندن و رفتن یا خیلی چیزای دیگهـ ..!!
اینجور وقتا حسِ لعنتیِ سردرگُمی میاد میشینهـ رو خیالات آدمو قدرت فکر کردن آدمو بند میارهـ!
میـــــــــــدونی؟! مَنم یهـ مُدتهـ بند اومده قدرتِ فکر کردنم ، قدرت تشخیصم!
الان دقیقا ـهَمون وقتیهـ کهـ اگهـ یهـ شاخهـ گُل بیاری بگی بو کُن؛ نفهمَم بوش چیهـ!؟
بنـد اومدهـ دونستَنَمـ!؟ میفَهمی آدمی کهـ بند میـاد زندگیش، حالش چجوریهـ؟!
شبیــهـ حال آدمی کهـ ایستاده رو یهـ پُل چوبی درب و داغوون
نهـ جرأت برگشتن دارهـ ، نهـ جرأت ادامهـ دادن!
فقط شب کهـ میشهـ دنبـــــــــــــال آرامش گُم شدش میگرده ..
و فریاد کمک خواستنش تو نگاش می پیچهـ!
اصلا تو بیا بشو اونی کهـ دستمو میکشهـ میبـره تو راه دُرُست
تو بیا قوی باش و مَنو با خودت ببر، تو بیا نجاتم بده از موندن رو این پُلِ چوبیِ دربُ داغوون ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/22 - 03:13 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
ـهَمیشهـ توو دوستــ داشتن ـهاتون طلبکار باشینــ؟!
ـهَمیشهـ بهـ کسی کهـ دوسش دارین یهـ چیـزی بهـ عُنــــوان "امانتــ" بدین!
یا یهـ شی عجیبــ غریبــ و ‌بی ربط کهـ اسمشو نشهـ گذاشتــ هدیهـ!
بدین کهـ براتون نگهـ دارهـ، مثلا یک نارگیل! یا یهـ تختهـ سنگـ!
یا قول یهـ "هدیهـ" غیرمُمکنــ و نشدنی رو از طرف بگیرین، مثلا قول یهـ نهنگ صورتی!
مَسخرهـ ـهَستـ ، اما این یهـ فوت کوزهـ گریِ برای وقتـآایی کهـ نیستـ!
یهـ بهانهـ خوب برای روزهایی کهـ دلتنگــ میشینــ ..
مثلا الان مَن ازش یهـ دونهـ زرافهـ یِ آفریقایی سبز طلبکارمـ!
صـدامُو میشنــ ــ ــ ـوی؟!
ـهَمین الان بیــآاا زرافهـ ی سبزمو بدهـ ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/19 - 03:07 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    10 نفر اين را مي پسندند
❧QteG!rl⇀
❧QteG!rl⇀
اگر دوستش دارید بهـ زبان بیـاورید ..
"پانتـــــــــــــــــــــــومیم" کهـ بازی نمی کنید!
از ترس باختن با اشـارهـ میخواهید بفهـــــــــــــــمانید
واقعا دوستش دارید و بهـ زبان نمی آورید!
یکی از رآهـ میـــــــــــرسد ..
کهـ بی ـهیچ عشقی تکیهـ کلامش"دوستتــ دارمـ" استـ!
می آید ، می گوید ، میبـــــــــــــرد دلش را ،
و شما می مانید و "دوستتــ دارمـ"هایی کهـ در عطرِ پیراهنش جا مانده استــ ./

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1396/06/19 - 03:03 در Tahe Tanhaei
      [ Iт's мʏ Time , Iт's мʏ ʟiFe , I cαɴ ∂o wнaт I ʟiKe ]

    10 نفر اين را مي پسندند
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.205.60.226