دوست داشتــن ات هــوس نیسـت
کـــه بآشــدونبآشد
نفــس اسـت
تابــاشم
تا بـاشــی

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 112

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 377

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

شیطنت عشق

گروه عمومی · 108 کاربر · 4200 پست

ارسال به شیطنت عشق

MαHуAѕ
MαHуAѕ

عکس و تصویر هی روانی تو عشق منی ......

اجازه هست در این ارامش دریا حرف دل را ، از دلم بیرون کنم !!!

پس گوش کن :

وقتی میفهمی شدی . . .

وقتی میفهمی بهش شدی و دلت نمیخواد از این دلبستگی دل بکنی .

وقتی میخواد بخاطر هر کاری ازش اجازه بگیری و از کوچیکترین کاراش باخبر باشی.

وقتی با دو دقیقه دیر جواب دادنش تو دلت موج میزنه. . .

اگه کسی غیرطبیعی بهش نگاه کنه

روزی که میبینیش دلت از خدا میخواد که زمان رو همونجا متوقف کنه و وقتی مجبوری ازش

خداحافظی کنی،

.
1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/24 - 02:26 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    8 نفر اين را مي پسندند
MαHуAѕ
MαHуAѕ

مَرد کهـْ گریهــ میکُنهـ...
کوهـ کِهـ غُصهــ میخُورهـ
یعنیـ هنوزمـ عاشقهـِ
یعنیـ دلِشـ خِیلیْـ پُرهـ


8 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:27 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

-آرزوتــــ چیـــه؟
‌+آرزویــیـــ نـــدارمـــــ
-مگـــ میشـــه؟؟ینــــیـ انقـــد خوشبخــتــیـــ؟
+راستـــش خیلـــیـ وقتـــه یــــاد گرفتــــمـ آرزو نکنمــ
-یعنـــیـ چیـــ؟واســـه چیـــ؟؟
+خُبـــــ منـــــ عادتـــ کردمـــ بـــه هرچـــیـــــ میخوامـــ نرسمـــــ


1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:26 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ
آرامش به معناے آن نٻسٺ ڪہ . . .

صداٻـے نباشد ، ، ،

مشڪلے وجود نداشٺہ باشد ، ، ،

یا ڪار سخٺے پٻش رو نباشد . . .

آرامش ٻعنے . . .

در مٻان صدا ، مشڪل و ڪار سخٺ . . .

دلے آرام وجود داشٺہ باشد . . .

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:22 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ
عکس و تصویر

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:20 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

یہ اُتـــــاق ســَـــرد...یہ عالـــــَمہ درد...مــَـــن و یہ خُــدایـــی ڪہ حالـــــَمو خوب نڪرد.


3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:20 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ
No copy
ما ک عشق کسے نیستیم ؤلے...

دونفره اے ها...

هواتوڹ اومد...

...

مبارڪ

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:12 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

عِـشق‍ یعـنیـ...❤

+بخـآطر نـَمآز ‍خونـدنـ...+

× از خـیر لآ‍ک زـدنـ بگذریـ...×
دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:03 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

↺من برعکس اونایی که ادعا دارن↻ ⇇خاصن آسن باکلاسن⇆ ⇍میخوام بگم⇏ ↩مـــــن یــــه ٱدم چــــــرت و مــــزخــــــــرفــــــــم↪ ↤پس↣ ↙دمه اونایی که

دوسم دارن گــــــــــــــرم↘


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 12:01 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

°مــشــکـلـ از جــآیــیـ شـــروعـ شـــد کـ بـ هــر کــیـ گفـــتــیـمـ نـــوکـــرتــیــمـ فــکـ کــرد وآقـــعــآ اربــآبــهـ°


دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/07/1 - 11:58 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
MαHуAѕ
MαHуAѕ

یِڪی اَز بَدتــــرین لَحظِــــه هـای زِندگیـــــم


لَحظِــــه ایه ڪه…


خـــــودَم حــــالَم بَـــده ،
وَلـــی دارَم یِڪی دیگه رو دِلــــداری میدَم ...


3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/06/27 - 01:55 در شیطنت عشق
      « بـــہ نــاܢܢ خــــבایے کـہ בغـבغـــہ ے از בـωـــــت בاـבنــش را نـــــבاریـــܢܢ .. » عاشـᓆـتـᓄ خـבا

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.205.60.226