ــــــ♥♥♥ پــاینده باد ایـــران ♥♥♥ـــــ

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 282

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 1223

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

کاربران فعال هفته

کاربران فعال ماه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

نوادگان کـــوروش بزرگ

گروه عمومی · 37 کاربر · 769 پست

ارسال به نوادگان کـــوروش بزرگ

مهــرانا
مهــرانا

موضوع گروه:

تاریـــــــخ - مسائل اجتماعی

اساس و شالوده ی گروه نوادگان کوروش بزرگ

پست عربی ممنـــــــــوع

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پريسا دنياي شكلك ها
سلام ای خاک خوب مهربانی
درفش سرفراز کاویانی
سلام ای گمشده در بودن خویش
به یغما رفته هم آئین و هم کیش
سلام ای سرزمین آریایی
دریغا دوری و درد جدائی
سلام ایران من کی رفتی از یاد
که بودی نخل خوبان ؛ خانه ی داد
سلام ای اهل دل را جای ایمن
دلیران را دل خاک تو مامن
سلام ای شهر خوب ؛ شهر آرش
سیاوش را کجا می سوزد آتش
چرا شب ناله ی تلخی تو اکنون
حراست کی بودی از دشمن دون
کجا چنگیز و تیمور و سکندر
توانای تبردست ای قلندر
شگفتا گر ببیند روشنایی
نهان ماند نوا در بینوایی
زنده باد ایران و ایرانی
و پاینده باد خلیج همیشه فارس ما
پست هــــــــــایی که
خلاف شخصیت یک ایرانی باشند، از گروه حذف خواهند شد

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پريسا دنياي شكلك ها

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/24 - 12:44 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      به نیستی نمی اندیشــــــــم، چون نیستــــــ....

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
photo_2017-09-14_21-36-50.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 21:44 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است .
کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است
کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است .
 کاساندان تحت نام ملکه٢

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:52 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
Image result for ‫چه معنی دارد زن درس بخواند‬‎

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:51 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
بانو گشنسب : دختر دیگر رستم –
خواهر زربانوی دلیر .
نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است
. یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانوگشسب است .
او منظومه ای نیز به نام خود دارد
که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیاموجود است
بانو گشنسب : دختر دیگر رستم – 
خواهر زربانوی دلیر .
 نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه ب

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
شیرین : شاهزاده ارمنی .
 ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود 
و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ای
شیرین : شاهزاده ارمنی .
ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود
و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ایران .
خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند .
شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای
نستور –
شهریار –
فرود
و مردانشه
بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند
پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند
و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند .دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی .
 وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .
پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی .
وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .
او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی
بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی .
 او خواهر بهرام چوبینه بود . 
فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرو

گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی .
او خواهر بهرام چوبینه بود .
فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرویز یاد کرده
که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است
و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست .

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:47 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد
آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد .

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:47 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
گردآفرید : یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران .
تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسی مردانه با سهراب زور آزمایی کرد .
فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یادمیکند
گردآفرید : یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران . 
تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسی

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:46 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند.تیره بخت تر از آن، ملتی که
علاقه مندبه دانستن تاریخ خود نباشد شوربخت تر از همه ملتی که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد...

IMG_20180816_170259_018.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/05/25 - 20:46 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.198.212.30