ــــــ♥♥♥ پــاینده باد ایـــران ♥♥♥ـــــ

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 282

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 1223

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آخرین بازدیدکنندگان گروه

جدیدترین کاربران عضو شده

بیشترین برچسب های استفاده شده

تبليغات متني

نوادگان کـــوروش بزرگ

گروه عمومی · 37 کاربر · 770 پست

ارسال به نوادگان کـــوروش بزرگ

مهــرانا
مهــرانا

موضوع گروه:

تاریـــــــخ - مسائل اجتماعی

اساس و شالوده ی گروه نوادگان کوروش بزرگ

پست عربی ممنـــــــــوع

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پريسا دنياي شكلك ها
سلام ای خاک خوب مهربانی
درفش سرفراز کاویانی
سلام ای گمشده در بودن خویش
به یغما رفته هم آئین و هم کیش
سلام ای سرزمین آریایی
دریغا دوری و درد جدائی
سلام ایران من کی رفتی از یاد
که بودی نخل خوبان ؛ خانه ی داد
سلام ای اهل دل را جای ایمن
دلیران را دل خاک تو مامن
سلام ای شهر خوب ؛ شهر آرش
سیاوش را کجا می سوزد آتش
چرا شب ناله ی تلخی تو اکنون
حراست کی بودی از دشمن دون
کجا چنگیز و تیمور و سکندر
توانای تبردست ای قلندر
شگفتا گر ببیند روشنایی
نهان ماند نوا در بینوایی
زنده باد ایران و ایرانی
و پاینده باد خلیج همیشه فارس ما
پست هــــــــــایی که
خلاف شخصیت یک ایرانی باشند، از گروه حذف خواهند شد

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پريسا دنياي شكلك ها

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/24 - 12:44 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      به نیستی نمی اندیشــــــــم، چون نیستــــــ....

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
توی اين سالها خيلی كارها شده تا تاريخ هفت هزار ساله ی ما ناديده گرفته بشه!


تو اگه شناسنامتو پاره كنی كه اسم بابات عوض نميشه!

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/25 - 20:06 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    3 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
photo_2017-09-14_21-36-50.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 21:44 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    4 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است .
کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است
کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است .
 کاساندان تحت نام ملکه٢

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:52 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
Image result for ‫چه معنی دارد زن درس بخواند‬‎

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:51 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
بانو گشنسب : دختر دیگر رستم –
خواهر زربانوی دلیر .
نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است
. یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانوگشسب است .
او منظومه ای نیز به نام خود دارد
که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیاموجود است
بانو گشنسب : دختر دیگر رستم – 
خواهر زربانوی دلیر .
 نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه ب

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
شیرین : شاهزاده ارمنی .
 ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود 
و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ای
شیرین : شاهزاده ارمنی .
ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود
و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ایران .
خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند .
شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای
نستور –
شهریار –
فرود
و مردانشه
بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند
پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند
و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند .دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی .
 وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .
پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی .
وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .
او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی
بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:48 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی .
 او خواهر بهرام چوبینه بود . 
فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرو

گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی .
او خواهر بهرام چوبینه بود .
فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرویز یاد کرده
که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است
و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست .

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:47 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد
آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد .

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:47 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم

    1 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
Ðム尺ノЦㄎん
Ðム尺ノЦㄎん
گردآفرید : یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران .
تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسی مردانه با سهراب زور آزمایی کرد .
فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یادمیکند
گردآفرید : یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران . 
تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسی

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1397/07/22 - 20:46 در نوادگان کـــوروش بزرگ
      روزگاری بیش از این ما تمدن داشتیم درپی صلح جهانی گام بر می داشتیم
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 54.90.204.233