1571647784639253_orig.jpg 0cd1da667eee742a20f2693bdb2862c3.jpg 1537570492524824_orig.jpg 1545846399680774_orig.gif
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠

اینجا یک نفر بدجوری مرده... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
ناراحت
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
7 کاربر
21 پست
88 دیدگاه
61.75 امتياز
1368-02-24 [30 سال ]
f - مجرد
اسلام
تهران
لیسانس
کارشناس وزارت فناوری ارتباطات
وزن: 56 - قد: 162
فراری
نمی کشم
Apple iPhone 7

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠" به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
97/07/20
18:40

آورد_سمت_صورتم_و_موهاى_مشكى_ام_را

1539529764215795_orig.jpg

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/04/30 - 00:50
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    12 نفر اين را مي پسندند
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
Please, find it in your heart to make a $10 donation today to fund the search for a cure. EB is a genetic skin disease that is very painful and often fatal...please, take a moment to donate just a small amount for such a big result! Thanks!
مــــن بــــرم هـیشــکــی تـــنـهـا نـمـیـشــــه
بـــغـــض ابــــری بــــــرام وا نـمـیـشـــــه
نتیجه تصویری برای ‪tatuajes flores moradas‬‏
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


نتیجه تصویری برای ‪origami‬‏

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/09/4 - 00:41
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
نتیجه تصویری برای طرح گرافیکی برای قلب
چــــــــشـــم بـــه پــنـجـــــــره دوخــــــتــم
افـــســــارم را بـــه دســــت دردهـــایـــم ســپـــــــردم
بـــه نـاتـــوانـایـیـــــــــم....جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


تصویر مرتبط

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/08/23 - 04:09
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    11 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠

پــــس بــگـو قـــــرار بــــود کـــه تــو بـیـایـی و ...

مـــن نــــمـی‌دانــستــــم!

دردت بـــه جـــــانِ بــــی‌قـــــرارِ پُـــر گــــریـــه‌ام

پــــــس ایـــــن هـــمـــه ســــال و مـــــاهِ ســــاکـــتِ مـــــن کـــــجــــا بـــودی؟


حـــــالا کـــه آمــــــــدی

حــــــــرفِ مــــــا بــــــســیـار،

وقـــــتِ مـــــا انـــدک،

آســــــمـــان هـــم کــه بــارانی‌ســـت ...!


تصویر مرتبط


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ[لینک ضمیمه]


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
تصویر مرتبط
1571647784639253_orig.jpg

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/08/23 - 03:45
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    9 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
très belle barre de séparation divers

زخمی اگر بر قلب بنشيند؛ تو ، نه مي تواني زخم را از قلبت وابكني ،
و نه مي تواني قلبت را دور بيندازي. زخم تكه اي از قلب توست.

زخم اگر نباشد، قلبت هم نيست.

زخم اگر نخواهي باشد ، قلبت را بايد بتواني دور بيندازي.

قلبت را چگونه دور مي اندازي؟

"حالا من مانده ام با قلبی که با زخم يكي شده است ..."

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

Image result for flowers and a human heart


[لینک ضمیمه]دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/30 - 14:26
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    7 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
très belle barre de séparation divers
" بـــــی تـــــــو بـــر روی لـــبـانـــــم "

" بــــــــوســـــه پـــــژمــــرده گـــشـتــه "

" بـــــی تـــــــو از ایــن زنـــــدگــانــــی "

" قــلـــبـم آزرده گـــشـتــه "
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

Barre de séparation
Barre de séparation


2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/28 - 04:55
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    12 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠

2 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/28 - 04:53
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    12 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
✠ஓ♦ƧƛƦƖƝƛ♦ஓ✠
1537570492524824_orig.jpg

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1398/06/28 - 04:49
      اینجا یک نفر بدجوری مرده...

    8 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.215.182.36