1437918091185971.png 1438263368704287.jpg 1435959608989267.jpg 1438617468400332.jpg
【 ... × ຖi໐นŞh

هیـــس . . . !×! [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مهربون
【 ... × ຖi໐นŞh
54 کاربر
106 پست
508 دیدگاه
2967.5 امتياز
1371-10-14 [27 سال ]
f - مجرد
اسلام
کردستان
لیسانس
BoOoooogh !!!
وزن: اِستَخفرالله !!! - قد: نعذوبالله !!!!!!
نمی کشم
مآرآل جُونی ...

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(5 )

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "【 ... × ຖi໐นŞh " به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
مآرال : d
@GhaTeLe_PeSaRa
اِمروز کُلَن میخوام سَبکِ پُستارو شآد کُنَم و با سپیده آشناتون کُنَم مَگه میشه ؟؟؟
: d مَگه داریم؟؟؟؟
: d این دیگه کیه ؟؟؟؟
: d تتلو ؟؟؟
: d این ؟؟؟؟
: d محبوب ؟؟؟
دوست پسر؟؟؟ الهم اشفع کل مریییییییییییییض
))))
1436962098969926_large.jpg

32 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 15:08 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
کاربُردِ عَکسِ سِلفی دَر ایرآن و خارج img src=
به قَدری بالاست کِ دوتاشونَم میشه باهَم مقایسِ کُنید img src=
1437375905746422_large.jpg

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 14:56 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    19 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

این خانومَرو @GhaTeLe_PeSaRa کَسی اَذیَت نَکُنه هاع

وَگَرنَ باباشو میزَارَم جیبِ عَقَبِش بَعلـــــــــــــــه اینجوریآس

!×!
1437153112409510_large.png

34 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/27 - 03:41 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    23 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

مآرا اَ سَر بُریدَن میتَرسآنی مَردُم مَن اَز تو هَراسی نَدارَن

دیدگآه = عَکس = لـــآیکـــ و بآزنَشر img src=
1437119406230124_orig.jpg

12 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/27 - 02:19 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!~!

..................

Cm

!~!
1425800127296961.jpg

9 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/27 - 02:11 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    22 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
sorat nadaraaam ta didaree bad khodafezi :;:::l

239 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/26 - 23:08
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
✖ •••

پــآرســه فــیــس پر اَز دختر و پِسَر بچهـ شُدِه img src=
بزا سیبیلآت img src= دربیآد بعد فآز سیگآر و گُل و لآو بگیر img src=

✖ •••
1407190917597467_large.jpg

29 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/20 - 12:50 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
✖ •••

شآیَد خیلیآ با یکی اَ اَخلاقای ما دُختَرا آشنآ نَباشَن
من شَخصا به خیلیا میگَم عزیزم
وَلی گاهی وآسه خورد کردن طرفم به کار میبرم پس احسآس خآصی توش نیست
بستگی به شرآیط دآره یه عزیز چهار سال تو زندگیم بود اونم وآسه همیشه رفت من یه دی ماهیَم یآدت بآشه اینو ♥

✖ •••

1412950829208544_large.jpg

19 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/20 - 11:45 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
... √√

اون دُختَر کِ پُر هَیاهو بود حالا سَر بِ زیره

حآلآ شُدَم دُرست مِثه اَوَلِ اَوَلِ خُودَم . . .

... √√
1435827893166423_large.png

18 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/20 - 11:40 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    19 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh

27 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/18 - 01:54 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    18 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.207.240.35