1437918091185971.png 1438263368704287.jpg 1435959608989267.jpg 1438617468400332.jpg
【 ... × ຖi໐นŞh

هیـــس . . . !×! [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مهربون
【 ... × ຖi໐นŞh
54 کاربر
106 پست
508 دیدگاه
2967.5 امتياز
1371-10-14 [27 سال ]
f - مجرد
اسلام
کردستان
لیسانس
BoOoooogh !!!
وزن: اِستَخفرالله !!! - قد: نعذوبالله !!!!!!
نمی کشم
مآرآل جُونی ...

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(5 )

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "【 ... × ຖi໐นŞh " به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
چَهار سال پیش هِنگامی کِ رَهبَر انقلاب : x به کُردِستآن : x سَفَر کَرد
به وضوح گفت که اتحاد بین مسلمانان : x از همه چیز مهم تر است . . . و هنگامی که ماموستا مولوی : x
طبق فرمایشات اقا خطاب به تمام دنیا چنین گفت :
1437406409925684_large.jpg

9 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/2 - 00:51 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
تُو ; ; ) گ *و *ه خُوردی : سوت : ) ) )))) : ^ ) : d


1437500493463566_large.jpg

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/2 - 00:28 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
بو خوشی یه گِلَه چَکی افتخار مه کُردستان بیه اَما بیه خابیکوم چَکی بیه بو خوشی ویانا گیآن عَزیز : x : بغل : - *
: - * این پستم تقدیم بهش : - *
1437516790677509_large.jpg

7 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/2 - 00:17 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    18 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
میدونی فرق کورد با بقیه چیه؟؟ وَقتی میگن ما نِژاد پَرستیم خندَم میگیره این شِکلی میشَم => : d
عکساروخوب ببین : |
اونوقت میفهمی کوردیعنی چی : | ....
1437634633538472_large.jpg

3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/2 - 00:13 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh

خآنُوم

@GhaTeLe_PeSaRa

تآ اونجآ کِ یادَم میاد شُما قَبلَنا مُدیر نَبودینآ

یَعنی دوستِتو فَراموش کَردی
یَعنی کی میتونه باشع این موقع شَب
یَعنی زَدی طَرَفو قَهوه ای کَردی
اخ بِسوزه چِشمِ حَسود کِ مُخِش *****ده
نمیتونه دوتا کَلَمه بنویسِ فَقَط کُپی پیستِ

آخ کِ چِقَد خوشحآل شُدَم شُدی مُدیر گُلَکَم
تَبریک میگَم مَنَم به نوبه ی خودَم مُدیریتِتُو گُلَم
ایشالله بآ ادَمَکای مَجازی روزای خوشی رو داشته بآشی

1419334731558187.jpg

33 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/2 - 00:01 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

کیارو بِزارَم تو لیست ِ پیگیریا

کِ هَمیشه پُستاشونو لآیک و بآزنَشر کُنَم خودِشون زود بِگَن دَستآ بآلا

البته مارال و فرناز و ممد و آری نَگَنا
چُو.ن قَبلَن این بَلارو سَرِشون آوردَم
غیر اینا هرکی هست بیا بِگِ

!×!


1436319407570501.jpg

5 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/30 - 16:39 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
مَن خودَم هَر مَجازی کِ رَفدَم
تآحآلآ نَ کَسیرو اینگُور کَردَم این چَند سال
نَ پُستاشُو به مُدیرا و ناظرا گُزارِش دادَم ,
بآ هَرکیَم فآزهـ سَنگین بَردآشتَم
حَدِاَقَل لآیکِش کَردَمو سَر بِش میزَنَم هَنوز •••

!×!

1435438030463227.jpg

15 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/30 - 02:09 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    23 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
ی ِ زَمآنی یه کَسایی دوســـتـــآی مَن بودَن . )
؟!!!
چون تو این بره ی زَمآنی خیلیا اِضافه شُدَن خیلیا حَذف شُدَن وَ خیلیای دیگه جاشون هَنوزَم تو قَلبَمِ ِ
و تو این سآیتَم که تازه عُضو شُدَم یه نَفَر که مارآل باشع اَز قَدیم میشناختَمِش
دونَفَر دیگه هَم تازه باهِشون آشنا شُدَم
خوش اومَدین به لیست دوستام
1436785889057697.png

24 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 21:24 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

!×! بَضیاتون تُو پارسِ فیـس
یه جوری پـایـین پُستـاتون اِسمـتونو مینویســــین یا بَرمیدارین مینویسی نُو کُپی
کِه هَرکی نَدونه انگـار آیه نـازل کَردین
دوتـا دونه پُست یا مَتن آهَنگ کُپـی کَردی دیگـهـ این کــار چیه والله بِخُدا ))))


1436539653181788.jpg

19 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 21:04 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
اَز گُفته هآی اینجانِب :
خِدمَتون عَرض کُنَم کِ پُروفآیل خُصوصی حَرام عَسد
وَ با انهایی کِ خصوصی کَردَند پروفایل خود را
بَرخورد قانونی و غیر قآنونی میشَوَد
اِنگآر سَرِ بُریده توشِ والـــلـــه . . . !!!!
اینَم یه عَکس ببینید روحیتون شاد شه آقا پِسَرا )))))))))1437377089840490.jpg

54 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/04/29 - 20:55 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.207.240.35