1437918091185971.png 1438263368704287.jpg 1435959608989267.jpg 1438617468400332.jpg
【 ... × ຖi໐นŞh

هیـــس . . . !×! [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مهربون
【 ... × ຖi໐นŞh
54 کاربر
106 پست
508 دیدگاه
2967.5 امتياز
1371-10-14 [27 سال ]
f - مجرد
اسلام
کردستان
لیسانس
BoOoooogh !!!
وزن: اِستَخفرالله !!! - قد: نعذوبالله !!!!!!
نمی کشم
مآرآل جُونی ...

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(5 )

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "【 ... × ຖi໐นŞh " به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
(*^_^*)

عاشِقتِتتَتم.
@ GhaTeLe_PeSaRa
مآرال جونی シ البت. خیلی خوبی . دوست دارم مآرالی ♥♥ (*^_^*)

(*^_^*)


1438175938210667_large.png

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/7 - 22:20 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh

خُوشحالی یَعنی آهنگ پُروفِت کُردی شآدِ شآد بآشع

1431967562041685.jpg

7 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/7 - 15:51 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    22 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

وَ طِبقِ پُستِ قَبل خواستَم یادی کُنَم اَ اَموات گُذشته قیافَرو )))

شَب نَیاد تو خواب هیچکُدومِمون صَلَوآت

1437312797949892.jpg

43 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/7 - 13:45 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    18 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
یَعنی خیلی خَر تَشریف داشت این پِسَره تا عَکسَمو دید رَفت
وَقتی کِ مَن عَکسَمو نِشون میدَم به بَقیه . . . : ( : d

1438157074452914_large.jpg

39 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/7 - 13:39 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    15 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
وَقتی که ما 5 تآییی هَمگی باهَم بریم شهره بازی
وآآآآآآآآآآییـــــــــــــــــــــ اینقَده حال میدع پسرارو اُسکل کُنیم
ـ اینـــ تآبِستونــ لَعنَتیــــ هَم اومَد و مام نرفتیم اینجور جآهــــــا ^__^
اِیــــــــــــــــــــــجآنَم : )) . . .
1430921159624100.jpg

25 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/7 - 10:36 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

باوو یکی یه فکری به حاله این سُرعَـِ پارسِ فیس کُنِ خُو
هَمه پُستامونو که پَروندین
این یه تَهدید عَسد
اَگه دُرست نَشوَد مَن هَم میپَرَم بَعد دیه به کی بِخندین شُمآها اخه
1438023539453565.JPG

10 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/6 - 01:36 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    21 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

دختری ﮐﻪ ﺍﺯ مآرآل @GhaTeLe_PeSaRa تُو پآرسِ فیس ﺟَـــﺬﺍﺏ ﺗَـــﺮِﻩ ...
ﯾــﺎ " کآربَری فیک دارع "
ﯾــﺎ " دروغ "
ﯾــﺎ " حَسودِ"
ﯾــﺎ " بدبختِ "
تَــمـــــــــام
بــا منــــم بحــث نکنیــــد، میزنـم فـک مکتــونو میـــارم پاییــــن )))))


1437730386388938.jpg

61 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/6 - 01:26 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    20 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

مَن اصولا خیلی آهَنگ میگوشَم
بیشتَر پآپ هَم میگوشَم
وَلی فقط دونَفَر و خیلی دوس دارَم
یکیش سآمان جلیلی و اون یکیَم اَحمد صَفایی
این پُست خاصیت دیگه ای نَدارع
نآخونآم تو حَلقه بدخواهام


1437733973368949.jpg

14 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/6 - 01:03 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    19 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
بَژی اِحترام و دین ه تَشیع و تَسنع فَرقی نیه بو یک مسلمان بیه ب ناتی شُو ژانتی صالیه . . .
فرقی نداره شیعه باشی یا سنی !!!
مهم اینه که مُسلمان واقعی باشعی ارزوهای خوب برای یه انسان بخوای !!!


1437918229250589_large.png

6 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/4 - 23:20 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!
مَن کوردَم . . . مَن یه زَنَِ با غیرَت هَستَم @ } ; -
اَما هَرچی باشَم نمیزارَم کَسی مارو اَ جُدا کُنِ اینو اونایی که دارن اختلاف میندازن خوب بخونن . . . @ } ; -
بَخشی اَ سخنان روحآنی دَر وَرزشگاه انقلاب که اَز تلویزیون عَکس گِرفتَم ببینید : d


1437913774334240_large.jpg

1 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/4 - 17:18 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 18.207.240.35